Göra kontroller sträcka ut, krympa eller flytta när du ändrar storlek på ett formulär

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kontroller i ett Access-formulär som standard, hålla Fäst till det övre vänstra hörnet i formuläret och storlek ändras inte när du ändrar storlek på formuläret. Om du vill ändra detta kan du använda kommandot Anchoring. Du kan till exempel konfigurera en textruta så att den sträcker sig nedåt och till höger när formuläret blir större. Här kan du se mer text i kontrollen.

I den här artikeln

Fäst en kontroll

Särskilda anmärkningar när du använder layouter

Fäst en kontroll

 1. Högerklicka på formuläret som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy. Om du använder Access 2007, högerklicka på formuläret som du vill ändra och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på kontrollen som du vill använda beteendet fästpunkter i formuläret.

 3. Klicka på Anchoring på fliken Ordna i gruppen Position. Om du använder Access 2007 i designvyn, på fliken Ordna klickar du på Anchoring i gruppen storlek.

 4. Klicka på önskat alternativ.

  Fästpunkter alternativ

  Fästpunkter alternativet

  Beteende i kontrollen när du ändrar storlek på formuläret

  Överst till vänster (standard)

  Kontrollen är fäst till det övre vänstra hörnet i formuläret och ändrar inte storlek.

  Dra nedåt

  Kontrollen är fäst till det övre vänstra hörnet i formuläret och utvidgas nedåt så att det fyller det tillgängliga utrymmet.

  Längst ned till vänster

  Kontrollen är fäst till det nedre vänstra hörnet i formuläret och ändrar inte storlek.

  Sträck ut överst

  Kontrollen är fäst till det övre vänstra hörnet i formuläret och utvidgas vågrätt så att det fyller det tillgängliga utrymmet.

  Dra nedåt och över

  Kontrollen är fäst till det övre vänstra hörnet av formuläret och sträckor nedåt och tvärs över till fyller det tillgängliga utrymmet.

  Sträck ut längst ned

  Kontrollen är fäst till det nedre vänstra hörnet i formuläret och utvidgas vågrätt så att det fyller det tillgängliga utrymmet.

  Längst upp till höger

  Kontrollen är fäst till det övre högra hörnet i formuläret och ändrar inte storlek.

  Dra nedåt och åt höger

  Kontrollen är fäst till det övre högra hörnet i formuläret och sträcker sig lodrätt så att det fyller det tillgängliga utrymmet.

  Längst ned till höger

  Kontrollen är fäst till det nedre högra hörnet i formuläret och ändrar inte storlek.

  Meddelanden: 

  • Om egenskapen orientering i formuläret anges till Höger till vänster, är standardvärdet fästpunkter för kommandona ”utsträckt över” till höger i formuläret i stället för till vänster.

  • Om du anger ett av alternativen ”Sträck ut” för en kontroll blir aldrig kontrollen mindre än de dimensioner som har angetts i kontrollens egenskaperna för bredd och höjd.

Ange kontrollens fästpunkter alternativet tillbaka till standardvärdet Upp vänster om du vill avbryta en kontroll från sträcka ut, krympa eller flytta när du ändrar storlek på ett formulär.

Meddelanden: 

 • Om du har konfigurerat Access för att visa objekt som överlappande fönster i stället för som flikdokument är fästpunkter beteende som du väljer synlig när du ändrar storlek på formulärfönstret (eller, om formuläret är maximerad när du ändrar storlek på fönstret Access). Om du har angett din databas för visningsobjekt som dokumentflikar (standardinställning) visas beteendet fästpunkter som du väljer när du ändrar storlek på Access-fönstret.

  Hur ställer jag in alternativ för fönster i dokumentet?

  1. Klicka på Alternativ under Hjälp på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Aktuell databas.

  3. Markera Överlappande fönster eller Flikdokument under Programalternativ under Alternativ för fönster i dokumentet.

Tips: Kontrollera att formuläret storlek så att det finns en minsta tomma design rutnät utrymme nedan och till höger om kontrollerna i Design-vyn. Här kan du kontrollera att kontrollerna kommer fäster och Sträck ut till nedre och högra kanterna i formulärfönstret. Ange dessutom bredd och höjd på varje stretching kontroll till den minsta storlek som du vill använda under normala förhållanden.

Ställa in kontrollstorlekar och marginaler i ett formulär

1. textrutan Beskrivning har angetts till Sträck ut nedåt och över och har ställts in till minsta tillåtna storlek.

2. i formulärrutnätet har blivit storlek nedåt så att endast en liten del av tomt utrymme förblir.

Obs!: Du kan behöva flytta eller ändra storlek på andra kontroller i formulär (särskilt objekt i formulärets sidhuvud eller sidfot) innan du kan ändra storlek på formulärrutnätet.

Särskilda anmärkningar när du använder layouter

En layout är en tabell-liknande rutnät som kan du justera flera kontroller i ett formulär. Layouter är användbara i en databas eftersom de kan du snabbt justera och placera grupper med kontroller på samma gång, utan att först behöva markera varje kontroll. När du skapar ett formulär med hjälp av något av verktygen quick-create i gruppen formulär på fliken Skapa visas fälten i layouter som standard.

Layouter finns i två varianter: staplade och i tabellform. På enstaka objekt-formulär (de där egenskapen Standardvy har angetts till Enstaka formulär ), staplade layouter används som standard. I en staplad layout funktionen fästpunkter flyttas och utvidgas kontroller lodrätt eller vågrätt.

På flera objekt-formulär (de som Standardvy-egenskap anges till Kontinuerligt ), Access använder tabellform layouter som standard. I en tabellayout funktionen fästpunkter endast flyttas och utvidgas kontroller lodrätt. Till exempel gör den Sträck ut nedåt och över fästpunkter alternativet endast att kontrollen ska fylla i, inte nedåt.

Du kan ange fästpunkter för endast en kontroll i varje layout. Fästpunkter för andra kontroller i layouten anges automatiskt, enligt följande tabell:

Fästpunkter alternativet

Inställningar för automatisk för andra kontroller i samma Kontrollayout

Staplad layout

Tabellayout

Överst till vänster (standard)

Alla andra kontroller är inställda på Vänster överkant.

Alla andra kontroller är inställda på Vänster överkant.

Dra nedåt

Kontroller ovan är inställda på Vänster överkant. Kontrollerna nedan är inställda på Nere till vänster.

Alla andra kontroller är inställda på Utsträckt nedåt.

Längst ned till vänster

Alla andra kontroller är inställda på Nere till vänster.

Alla andra kontroller är inställda på Nere till vänster.

Sträck ut överst

Alla andra kontroller är inställda på Sträck ut överst.

Kontroller till vänster är inställda på Vänster överkant. Kontroller till höger är inställda på Upp till höger.

Dra nedåt och över

Kontroller ovan är inställda på Sträck ut överst. Kontrollerna nedan är inställda på Utsträckt över ned.

Kontroller till vänster är inställda på Utsträckt nedåt. Kontroller till höger är inställda på Sträck ut nedåt och till höger.

Sträck ut längst ned

Alla andra kontroller är inställda på Utsträckt över ned.

Kontroller till vänster är inställda på Nere till vänster. Kontroller till höger är inställda på Längst ned till höger.

Längst upp till höger

Alla andra kontroller är inställda på Upp till höger.

Alla andra kontroller är inställda på Upp till höger.

Dra nedåt och åt höger

Kontroller ovan är inställda på Upp till höger. Kontrollerna nedan är inställda på Längst ned till höger.

Alla andra kontroller är inställda på Sträck ut nedåt och till höger.

Längst ned till höger

Alla andra kontroller är inställda på Längst ned till höger.

Alla andra kontroller är inställda på Längst ned till höger.

Obs!: Beroende på ditt formulärs design kan du behöva ta bort en kontroll från en Kontrollayout att uppnå fästpunkter beteende som du vill använda. Markera de kontroller som du vill ta bort från layouten om du vill ta bort en kontroll från en Kontrollayout medan rapporten är öppen i designvyn, och klicka sedan på Ta bort Layout på fliken Ordna i gruppen tabell. Om du använder Access 2007 på fliken Ordna i gruppen Kontrollayout, klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×