Göra innehåll sökbart

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innehåll kan visas från många källor, till exempel kolumner, bibliotek och sidor. En webbplatsägare kan bestämma om innehållet ska inkluderas i sökresultat eller ej. Behörigheten till innehåll påverkar också om det visas i sökresultat. En god förståelse för hur behörigheter och sökinställningar fungerar ökar chansen för att personer kommer åt rätt dokument och webbplatser.

Vad vill du göra?

Planera för att göra innehållet tillgängligt i sökresultat

Förstå sökinställningar och behörigheter

Visa eller dölja innehåll på en webbplats i sökresultat

Visa eller dölja innehåll från listor eller bibliotek i sökresultat

Välj om du vill ta med innehållet i ASPX-sidor i sökresultatet

Undanta innehåll i kolumner från sökresultat

Relaterade uppgifter

Planera att göra innehåll tillgängligt i sökresultat

Som webbplatsägare kan du använda inställningar för att kontrollera om innehåll ska visas i sökresultat eller ej. Innehåll visas på många platser, till exempel på webbplatser, i listor, i bibliotek, i webbdelar och i kolumner. Som standard crawlas innehåll på en ny webbplats, en ny lista, ett nytt bibliotek, en ny webbdelssida eller en kolumn, och innehållet visas i sökresultat. De behörigheter som anges för objekt, listor, bibliotek, webbplatser m.m. påverkar också om personer kan se innehållet i sökresultat.

Webbplats- och innehållsägare kan eventuellt välja om innehåll ska inkluderas i sökresultat. Som standard visas innehållet på en webbplats i sökresultat. Om en webbplatsägare eller administratör anger att webbplatsinnehållet inte ska visas i sökresultat har övriga inställningar för sökresultat ingen effekt, till exempel inställningar för listor, bibliotek, ASPX-sidor och kolumner.

Samma sak gäller om en webbplatsadministratör eller -ägare hindrar innehåll i listor och bibliotek från att visas i sökresultat. Att utelämna kolumner har då ingen effekt. Det är viktigt att du förstår vilka inställningar som ärvs från högre nivåer så att du kan planera effektivt.

Överst på sidan

Förstå sökinställningar och behörigheter

En av webbplatsägarens uppgifter är att kontrollera vem som har åtkomst till innehåll. Du kan ge vissa personer behörighet att läsa och ändra innehåll, ge andra behörighet att läsa innehåll, medan ytterligare andra inte alls får visa innehållet. Den här typen av flexibilitet kräver att du använder behörighetsgrupper, vilka tilldelas specifika behörighetsnivåer. Om användarna ska komma åt webbplatsen eller innehållet tilldelar webbplatsägaren användarna en eller flera säkerhetsgrupper. Med hjälp av behörighetsinställningar och inställningar för sökresultat kan webbplatsägaren kontrollera om användarna kan visa innehållet i sökresultat.

Låt oss anta att John arbetar med en offertförfrågan (RFP) i Microsoft Office Word och samarbetar med tio andra personer. Hans gruppwebbplats har 50 användare som alla är webbplatsmedlemmar. John vill inte att hela gruppen ska kunna visa offertförfrågan för tillfället och han överför den därför till gruppwebbplatsen och tilldelar sedan behörigheter så att endast de tio personer han samarbetar med kan visa och redigera den. Till dess John beviljar alla 50 användare läsbehörighet kommer bara de tio personer som har behörighet att visa dokumentet, att se det i sina sökresultat. Det här konceptet kallas säkerhetsoptimering.

Behörigheter kan tilldelas listor, webbplatser, vyer och webbdelar och kan även anpassas av administratören. Dessutom kan en behörighet vara beroende av andra behörigheter. Allt detta kan påverka de sökresultat en användare ser. Det är därför viktigt att du känner till behörighetsmodellen i SharePoint, behörighetsmodellen för webbplatsen och din organisation, och att du planerar vilken behörighetsmodell du vill använda för en webbplats innan du lägger till innehåll.

Obs!: Nyligen överförda dokument kanske inte omedelbart visas i sökresultatet. Det kan bero på intervall som Sök crawlningar har angetts. När innehållet crawlas visas den i sökresultatet.

Överst på sidan

Visa eller dölja innehåll på en webbplats i sökresultat

Som webbplatsägare kan välja du huruvida innehållet på din webbplats ingår i sökresultatet. Som standard visas allt innehåll i sökresultatet. Den person som visar sökresultat måste ha behörighet att visa innehållet.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. Navigera till den webbplats där du vill tillåta eller förhindra att innehåll inkluderas i sökresultat.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sök- och offlinetillgänglighet under Webbplatsadministration.

 4. I Indexering webbplatsinnehållavsnitt under Tillåt den här webbplatsen ska visas i sökresultatet väljer du Ja vill tillåta att innehåll på webbplatsen ska visas i sökresultatet eller inget för att innehållet ska visas i sökningen resultat.

  Obs!: När du att innehållet på en webbplats ska visas i sökresultatet blockeras inte innehållet i dess underwebbplatser automatiskt ska visas i sökresultatet för den webbplatsen. Om du vill blockera innehållet i en underwebbplats från att visas i sökresultat på en webbplats måste du göra följande på underwebbplatsen: I avsnittet Indexering webbplatsinnehåll under Tillåt den här webbplatsen ska visas i sökresultatet väljer du Nej.

Visa eller dölja innehåll från listor och bibliotek i sökresultat

Som webbplatsägare kan du välja om artiklar i listor och bibliotek på webbplatsen ska inkluderas i sökresultat. Som standard inkluderar alla listor och bibliotek alla artiklar i sökresultat.

Obs!: Om du vill ändra den här inställningen måste du ha behörighetsnivån hantera listor. Grupperna Designer och ”Namn” ägare innehåller den här behörighetsnivån. Menyer som beskrivs i den här proceduren är inte tillgängliga när du inte har hantera listor behörigheter.

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan eller biblioteket som du vill ändra.

 2. Leta reda och klicka på listan eller biblioteket du vill anpassa.

 3. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 4. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor under Webbplatsadministration.

 5. Klicka på ett objekt i listan, till exempel Anpassa Delade dokument.

 6. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar på sidan Inställningar för lista.

 7. Välj Ja under Vill du att objekt från denna/detta Dokumentbibliotek ska visas i sökresultat i avsnittet Söka, om du vill inkludera alla objekt i listan eller biblioteket i sökresultat, eller välj Nej om du vill utelämna alla objekt i sökresultat.

Överst på sidan

Välja om innehåll på ASPX-sidor ska inkluderas i sökresultat

Som webbplatsägare kan du kontrollera om innehåll i ASPX-sidor ska inkluderas i sökresultat. När du skapar en webbplats skapas många innehållsidor automatiskt, till exempel default.aspx och allitems.aspx för webbdelsgalleriet, editform.aspx som ett redigeringsformulär för din meddelandelista, med flera. Du kan också skapa anpassade ASPX-sidor. Som standard används begränsade behörigheter när en webbdel som visas på en ASPX-sida använder information från en lista eller ett bibliotek med begränsade behörigheter. Detta kallas för detaljerade behörigheter och inget innehåll på någon av ASPX-sidorna på webbplatsen inkluderas i sökresultat. Detta förhindrar att användare utan behörighet kan visa innehållet.

Låt oss anta att fem dokument visas i en webbdel för delade dokument på en gruppwebbplats med 50 medlemmar. Ett av dokumenten har begränsade behörigheter så att endast några få personer kan visa det. Innehållet döljs automatiskt i sökresultat på webbplatsen, så att innehållet i dokumentet inte visas när användare söker. Detta förhindrar att innehållet på ASPX-sidan oavsiktligt visas för personer som inte behörighet att visa det.

Du kan ignorera den här inställningen och visa allt innehåll i sökresultat, oavsett behörighet. I sådana fall visas allt innehåll i sökresultat, med det är inte säkert att obehöriga användare kommer åt själva dokumentet. En annan möjlighet är att inte inkludera något ASPX-innehåll i sökresultat, oavsett vilka behörighet som har angetts.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. Navigera till webbplatsen där du vill kontrollera webbdelar i sökresultat.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sök- och offlinetillgänglighet under Webbplatsadministration.

 4. I den Indexering ASPX sidinnehållavsnitt, under den här webbplatsen inte innehåller detaljerade behörigheter. Ange webbplatsens ASPX sidan indexering beteende, väljer du något av följande alternativ:

Alternativ

Beskrivning

Indexera inte webbdelar om den här webbplatsen har detaljerade behörigheter

När ASPX-sidans behörigheter skiljer sig från den överordnad webbplatsens, visas inget innehåll på webbplatsen i sökresultat.

Indexera alltid alla webbdelar på den här webbplatsen

Allt innehåll från ASPX-sidor på webbplatsen visas i sökresultaten, oavsett angivna behörigheter.

Indexera aldrig webbdelar på den här webbplatsen

Allt innehåll från ASPX-sidor på webbplatsen döljs i sökresultaten, oavsett angivna behörigheter.

Överst på sidan

Utelämna innehåll i kolumner från sökresultat

Som webbplatsägare kan du kontrollera om innehållet i specifika kolumner i listor och bibliotek visas i sökresultat eller ej. Som standard inkluderas allt innehåll i sökresultat. Den här inställningen är användbar om du vill förhindra att känslig information visas i sökresultat.

Obs!: Om du vill ändra den här inställningen måste du ha behörighetsnivån hantera behörigheter. Den här behörighetsnivån som ingår i gruppen ”namn” ägare.

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan eller biblioteket.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sökbara kolumner under Webbplatsadministration.

 4. Markera kryssrutan bredvid Kolumnnamn under Undantagna i avsnittet Kolumner som undantagits från sökindexering, för kolumnen du vill undanta i sökresultat.


  Obs!: De kolumner som visas tillhör den webbplats som du för närvarande arbetar med.

Överst på sidan

Relaterade uppgifter

Definiera omfattningar för sökningar

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×