Göra en video av presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du gör en inspelning av en presentation sparas alla element (berättarröst, animeringar, pekarens rörelser, tidsinställningar och så vidare) i själva presentationen. Presentationen blir i princip en video som åhörarna kan titta på i PowerPoint.

Så du har två alternativ för att göra presentationen till en video som kan visas:

 • Spara/exportera presentationen till ett videofilformat (MP4 eller WMV), eller

 • Spara presentationen som en PowerPoint-bildspel (*.ppsx) fil. (Ett PowerPoint-bildspel visas i helskärm i bildspel, är du redo för att visa direkt.)

Spara som en videofil

När du har skapat bilderna och spelat in tidsinställningar och berättarröst och laserpekarrörelser som du vill ta med kan du skapa en videofil.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

51 sekunder

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Klicka på Arkiv > Exportera > Skapa en video. (Eller gå till fliken Inspelning i menyfliksområdet och klicka på Exportera till video.)

 3. I den första listrutan under rubriken Skapa en video väljer du den videokvalitet du vill använda, som avser upplösningen på den färdiga videon. Ju högre videokvalitet, desto större filstorlek. (Du kanske vill testa dem för att avgöra vilken som uppfyller dina behov.)

  Alternativ

  Upplösning

  För visning på

  Ultra HD (4K)

  3840 x 2160, största filstorlek

  Stora bildskärmar

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, stor filstorlek

  Dator- och HD-skärmar

  HD (720p)

  1 280 x 720, medelstor filstorlek

  Internet och DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, minsta filstorlek

  Bärbara enheter

 4. I den andra listrutan under rubriken Skapa en video ser du om presentationen innehåller berättarröst och tidsinställningar. (Du kan ändra den här inställningen om du vill.)

  • Om du inte har spelat in tidsinställd berättarröst är värdet som standard Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst.

   Standardtiden för varje bild är 5 sekunder. Du kan ändra den tidsinställningen i rutan Sekunder att dröja vid varje bild. Klicka på uppilen till höger om rutan om du vill öka tiden eller nedpilen om du vill minska tiden.

  • Om du har spelat in en tidsinställd berättarröst är värdet som standard Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst.

 5. Klicka på Skapa video.

 6. I rutan Filnamn anger du ett filnamn för videon, bläddrar till mappen som ska innehålla filen och klickar sedan på Spara.

 7. I rutan Filformat väljer du MPEG-4 video eller Windows Media Video.

  Du kan spåra förloppet för videoskapandet i statusfältet längst ned på skärmen. Videoskapandeprocessen kan ta upp till flera timmar, beroende på hur lång videon är och hur invecklad presentationen är.

  Tips!    För en lång video kan du ange att den ska skapas under natten. Då är den klar följande morgon.

 8. Om du vill spela upp den nya videon går du till angiven mapp och dubbelklickar på filen.

Spara som ett PowerPoint-bildspel

När någon öppnar en PowerPoint-bildspelsfil visas den i helskärmsläge som bildspel, i stället för i redigeringsläge. De börjar titta på presentationen direkt.

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara som.

 3. Välj den mapp där du vill lagra PowerPoint-bildspelsfilen.

 4. I rutan Filformat väljer du PowerPoint-bildspel (.ppsx).

  Listan över filtyper i PowerPoint innehåller PowerPoint-bildspel (.ppsx)
 5. Välj Spara.

Varför ska du göra en video av presentationen?

När du ska hålla en presentation med god återgivning för kollegor eller kunder (antingen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, publicerad på Internet, på en CD eller en DVD), sparar du presentationen så att den kan spelas upp som en video.

Du kan spara presentationen som en MPEG-4-videofil (.mp4) eller en WMV-fil. Båda formaten Allmänt som stöds och kan direktuppspelas via internet.

Några tips att komma ihåg när du spelar in presentationen som en video:

 • Du kan spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser i videon.

 • Du kan kontrollera storleken på multimediefilen och videons kvalitet.

 • Du kan använda animeringar och övergångar i filmen.

 • Andra behöver inte ha PowerPoint installerat på sina datorer för att kunna se den.

 • Om presentationen innehåller en inbäddad video kommer videon att spelas upp korrekt utan att du behöver kontrollera den.

 • Beroende på innehållet i presentationen kan det ta en stund att skapa en video. Längre presentationer och presentationer med animeringar, övergångar och medieinnehåll tar vanligtvis längre tid att skapa. Men du kan fortsätta använda PowerPoint medan videon skapas.

Vilka delar av en presentation inkluderas inte i ett videoklipp?

Följande objekt inkluderas inte i en video som skapas med hjälp av PowerPoint:

 • Media som har infogats i tidigare PowerPoint-versioner. Om du ändå vill ta med dessa kan du konvertera eller uppgradera medieobjektet.

  Om du till exempel har infogat medieinnehåll med PowerPoint 2007 länkas det och spelas sedan upp i presentationen. Men om du exporterar filen som video kommer det länkade medieinnehållet inte med. Du kan konvertera filen till det nya filformatet (klicka på fliken Arkiv och klicka på Konvertera under Info) eller högerklicka på medieobjektet och sedan klicka på uppgradera om du vill bädda in filen så att den exporteras som den ska.

 • QuickTime-media (om du inte har en QuickTime-codec från tredje part som heter ffdShow installerad och har optimerat för kompatibilitet)

 • Makron

 • OLE/ActiveX-kontroller

Vad vill du göra med din video när du har skapat den?

När du har skapat en video kan du dela den med andra på följande sätt:

Spara till en webbplats för delning av video

När du har skapat på videofilen kan överföra du den till en video-dela webbplats. Microsoft Stream är en enterprise video där användare i en organisation kan överföra, visa och dela videor. Office 365 företag eller utbildning prenumeranter har tillgång till den här tjänsten från inom PowerPoint för Office 365.

 1. Välj Arkiv > Exportera och sedan Publicera på Microsoft Stream.

  Knapp för att publicera en video på Microsoft Stream
 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av videon.

 3. Ange andra alternativ, bland annat om du vill att andra i organisationen ska ha behörighet att se videon:

  Alternativ för att publicera en video på Microsoft Stream
 4. Välj knappen Publicera.

  Uppladdningsprocessen kan ta flera minuter beroende på hur lång videon är. Statusfältet längst ned i fönstret PowerPoint spårar förloppet och PowerPoint visar ett meddelande när överföringen är slutförd:

  PowerPoint meddelar dig när överföringen är slutförd.
 5. Klicka på meddelandet om du vill gå direkt till videouppspelningssidan på Microsoft Stream.

Mer information om den här tjänsten börjar läsningen i Vad är Microsoft Stream? Den innehåller information om Office 365 Video kontra Microsoft Stream.

Spara som en videofil

När du har skapat bilderna och spelat in tidsinställningar och berättarröst och laserpekarrörelser som du vill ta med kan du skapa en videofil.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

51 sekunder

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Klicka på Arkiv > Exportera > Skapa en video. (Eller gå till fliken Inspelning i menyfliksområdet och klicka på Exportera till video.)

 3. I den första listrutan under rubriken Skapa en video väljer du den videokvalitet du vill använda, som avser upplösningen på den färdiga videon. Ju högre videokvalitet, desto större filstorlek. (Du kanske vill testa dem för att avgöra vilken som uppfyller dina behov.)

  Alternativ

  Upplösning

  För visning på

  Ultra HD (4K)

  3840 x 2160, största filstorlek

  Stora bildskärmar

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, stor filstorlek

  Dator- och HD-skärmar

  HD (720p)

  1 280 x 720, medelstor filstorlek

  Internet och DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, minsta filstorlek

  Bärbara enheter

 4. I den andra listrutan under rubriken Skapa en video ser du om presentationen innehåller berättarröst och tidsinställningar. (Du kan ändra den här inställningen om du vill.)

  • Om du inte har spelat in tidsinställd berättarröst är värdet som standard Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst.

   Standardtiden för varje bild är 5 sekunder. Du kan ändra den tidsinställningen i rutan Sekunder att dröja vid varje bild. Klicka på uppilen till höger om rutan om du vill öka tiden eller nedpilen om du vill minska tiden.

  • Om du har spelat in en tidsinställd berättarröst är värdet som standard Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst.

 5. Klicka på Skapa video.

 6. I rutan Filnamn anger du ett filnamn för videon, bläddrar till mappen som ska innehålla filen och klickar sedan på Spara.

 7. I rutan Filformat väljer du MPEG-4 video eller Windows Media Video.

  Du kan spåra förloppet för videoskapandet i statusfältet längst ned på skärmen. Videoskapandeprocessen kan ta upp till flera timmar, beroende på hur lång videon är och hur invecklad presentationen är.

  Tips!    För en lång video kan du ange att den ska skapas under natten. Då är den klar följande morgon.

 8. Om du vill spela upp den nya videon går du till angiven mapp och dubbelklickar på filen.

Spara som ett PowerPoint-bildspel

När någon öppnar en PowerPoint-bildspelsfil visas den i helskärmsläge som bildspel, i stället för i redigeringsläge. De börjar titta på presentationen direkt.

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara som.

 3. Välj den mapp där du vill lagra PowerPoint-bildspelsfilen.

 4. I rutan Filformat väljer du PowerPoint-bildspel (.ppsx).

  Listan över filtyper i PowerPoint innehåller PowerPoint-bildspel (.ppsx)
 5. Välj Spara.

Varför ska du göra en video av presentationen?

När du ska hålla en presentation med god återgivning för kollegor eller kunder (antingen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, publicerad på Internet, på en CD eller en DVD), sparar du presentationen så att den kan spelas upp som en video.

Du kan spara presentationen som en MPEG-4-videofil (.mp4) eller en WMV-fil. Båda formaten Allmänt som stöds och kan direktuppspelas via internet.

Några tips att komma ihåg när du spelar in presentationen som en video:

 • Du kan spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser i videon.

 • Du kan kontrollera storleken på multimediefilen och videons kvalitet.

 • Du kan använda animeringar och övergångar i filmen.

 • Andra behöver inte ha PowerPoint installerat på sina datorer för att kunna se den.

 • Om presentationen innehåller en inbäddad video kommer videon att spelas upp korrekt utan att du behöver kontrollera den.

 • Beroende på innehållet i presentationen kan det ta en stund att skapa en video. Längre presentationer och presentationer med animeringar, övergångar och medieinnehåll tar vanligtvis längre tid att skapa. Men du kan fortsätta använda PowerPoint medan videon skapas.

Vilka delar av en presentation inkluderas inte i ett videoklipp?

Följande objekt inkluderas inte i en video som skapas med hjälp av PowerPoint:

 • Media som har infogats i tidigare PowerPoint-versioner. Om du ändå vill ta med dessa kan du konvertera eller uppgradera medieobjektet.

  Om du till exempel har infogat medieinnehåll med PowerPoint 2007 länkas det och spelas sedan upp i presentationen. Men om du exporterar filen som video kommer det länkade medieinnehållet inte med. Du kan konvertera filen till det nya filformatet (klicka på fliken Arkiv och klicka på Konvertera under Info) eller högerklicka på medieobjektet och sedan klicka på uppgradera om du vill bädda in filen så att den exporteras som den ska.

 • QuickTime-media (om du inte har en QuickTime-codec från tredje part som heter ffdShow installerad och har optimerat för kompatibilitet)

 • Makron

 • OLE/ActiveX-kontroller

Vad vill du göra med din video när du har skapat den?

När du har skapat en video kan du dela den med andra på följande sätt:

Spara som en videofil

När du har skapat bilderna och spelat in tidsinställningar och berättarröst och laserpekarrörelser som du vill ta med kan du skapa en videofil.

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Klicka på Arkiv > Exportera > Skapa en video.

 3. I den första listrutan under rubriken Skapa en video väljer du den videokvalitet du vill använda, som avser upplösningen på den färdiga videon. Ju högre videokvalitet, desto större filstorlek. (Du kanske vill testa dem för att avgöra vilken som uppfyller dina behov.)

  Alternativ

  Upplösning

  För visning på

  Presentationskvalitet

  1 920 x 1 080, största filstorlek

  Dator- och HD-skärmar

  Internetkvalitet

  1 280 x 720, medelstor filstorlek

  Internet och DVD

  Låg kvalitet

  852 x 480, minsta filstorlek

  Bärbara enheter

 4. I den andra listrutan under rubriken Skapa en video ser du om presentationen innehåller berättarröst och tidsinställningar. (Du kan ändra den här inställningen om du vill.)

  • Om du inte har spelat in tidsinställd berättarröst är värdet som standard Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst.

   Standardtiden för varje bild är 5 sekunder. Du kan ändra den tidsinställningen i rutan Sekunder att dröja vid varje bild. Klicka på uppilen till höger om rutan om du vill öka tiden eller nedpilen om du vill minska tiden.

  • Om du har spelat in en tidsinställd berättarröst är värdet som standard Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst.

 5. Klicka på Skapa video.

 6. I rutan Filnamn anger du ett filnamn för videon, bläddrar till mappen som ska innehålla filen och klickar sedan på Spara.

 7. I rutan Filformat väljer du MPEG-4 video eller Windows Media Video.

  Du kan spåra förloppet för videoskapandet i statusfältet längst ned på skärmen. Videoskapandeprocessen kan ta upp till flera timmar, beroende på hur lång videon är och hur invecklad presentationen är.

  Tips!    För en lång video kan du ange att den ska skapas under natten. Då är den klar följande morgon.

 8. Om du vill spela upp den nya videon går du till angiven mapp och dubbelklickar på filen.

Spara som ett PowerPoint-bildspel

När någon öppnar en PowerPoint-bildspelsfil visas den i helskärmsläge som bildspel, i stället för i redigeringsläge. De börjar titta på presentationen direkt.

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara som.

 3. Välj den mapp där du vill lagra PowerPoint-bildspelsfilen.

 4. I rutan Filformat väljer du PowerPoint-bildspel (.ppsx).

  Listan över filtyper i PowerPoint innehåller PowerPoint-bildspel (.ppsx)
 5. Välj Spara.

Varför ska du göra en video av presentationen?

När du ska hålla en presentation med god återgivning för kollegor eller kunder (antingen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, publicerad på Internet, på en CD eller en DVD), sparar du presentationen så att den kan spelas upp som en video.

PowerPoint 2013 och senare versioner kan spara presentationen som en MPEG-4-videofil (.mp4) eller en WMV-fil. Båda formaten Allmänt som stöds och kan direktuppspelas via internet.

Några tips att komma ihåg när du spelar in presentationen som en video:

 • Du kan spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser i videon.

 • Du kan kontrollera storleken på multimediefilen och videons kvalitet.

 • Du kan använda animeringar och övergångar i filmen.

 • Andra behöver inte ha PowerPoint installerat på sina datorer för att kunna se den.

 • Om presentationen innehåller en inbäddad video kommer videon att spelas upp korrekt utan att du behöver kontrollera den.

 • Beroende på innehållet i presentationen kan det ta en stund att skapa en video. Längre presentationer och presentationer med animeringar, övergångar och medieinnehåll tar vanligtvis längre tid att skapa. Men du kan fortsätta använda PowerPoint medan videon skapas.

Vilka delar av en presentation inkluderas inte i ett videoklipp?

Följande objekt inkluderas inte i en video som skapas med hjälp av PowerPoint:

 • Media som har infogats i tidigare PowerPoint-versioner. Om du ändå vill ta med dessa kan du konvertera eller uppgradera medieobjektet.

  Om du till exempel har infogat medieinnehåll med PowerPoint 2007 länkas det och spelas sedan upp i presentationen. Men om du exporterar filen som video kommer det länkade medieinnehållet inte med. Du kan konvertera filen till det nya filformatet (klicka på fliken Arkiv och klicka på Konvertera under Info) eller högerklicka på medieobjektet och sedan klicka på uppgradera om du vill bädda in filen så att den exporteras som den ska.

 • QuickTime-media (om du inte har en QuickTime-codec från tredje part som heter ffdShow installerad och har optimerat för kompatibilitet)

 • Makron

 • OLE/ActiveX-kontroller

Vad vill du göra med din video när du har skapat den?

När du har skapat en video kan du dela den med andra på följande sätt:

Spara som en videofil

När du har skapat bilderna och spelat in tidsinställningar och berättarröst och laserpekarrörelser som du vill ta med kan du skapa en videofil.

Format: .mp4

Maximum upplösning: 1280 x 720

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Arkiv-menyn klickar du på Spara och ​​skicka.

  Skapa en video
 3. Under Spara & skicka klickar du på Skapa en video.

 4. Om du vill visa alla alternativ för videons kvalitet och storlek klickar du under Skapa en video på nedpilen vid Dator- och HD-skärmar.

 5. Välj något av följande alternativ för videokvaliteten. (Du kanske vill testa dem för att avgöra vilken som uppfyller dina behov.)

  Detta alternativ

  Skapar en videofil med

  Dator- och HD-skärmar

  Mycket hög kvalitet och stor filstorlek

  Internet och DVD

  Medelhög kvalitet och medelstor filstorlek

  Bärbara enheter

  Låg kvalitet och minsta filstorlek

 6. Klicka på nedpilen vid Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst och gör sedan något av följande:

  • Om du inte har spelat in och gjort tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser klickar du på Använd inte inspelade tidsinställningar och berättarröst.

   Standardtiden som ägnas åt varje bild är 5 sekunder. Du kan ändra tidsinställningen till höger om Sekunder att dröja vid varje bild. Klicka på uppilen om du vill öka tiden och på nedpilen om du vill minska den.

  • Om du har spelat in och gjort tidsinställningar för berättarröst och pekarrörelser klickar du på Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst.

 7. Klicka på Skapa video.

 8. I rutan Filnamn anger du ett filnamn för videon, bläddrar till mappen som ska innehålla filen och klickar sedan på Spara.

  Du kan spåra förloppet för videoskapandet i statusfältet längst ned på skärmen. Videoskapandeprocessen kan ta upp till flera timmar, beroende på hur lång videon är och hur invecklad presentationen är.

  Tips!    För en lång video kan du ange att den ska skapas under natten. Då är den klar följande morgon.

 9. Om du vill spela upp den nya videon går du till angiven mapp och dubbelklickar på filen.

Spara som ett PowerPoint-bildspel

När någon öppnar en PowerPoint-bildspelsfil visas den i helskärmsläge som bildspel, i stället för i redigeringsläge. De börjar titta på presentationen direkt.

 1. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara för att se till att ditt senaste arbete har sparats i PowerPoint-presentationsformat (PPTX).

 2. Gå till Arkiv-menyn och välj Spara som.

 3. Välj den mapp där du vill lagra PowerPoint-bildspelsfilen.

 4. I rutan Filformat väljer du PowerPoint-bildspel (.ppsx).

  Listan över filtyper i PowerPoint innehåller PowerPoint-bildspel (.ppsx)
 5. Välj Spara.

Varför ska du göra en video av presentationen?

När du ska hålla en presentation med god återgivning för kollegor eller kunder (antingen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, publicerad på Internet, på en CD eller en DVD), sparar du presentationen så att den kan spelas upp som en video.

I PowerPoint 2010 sparas presentationen som en Windows Media Video-fil (WMV). (Om du inte vill använda filformatet WMV kan du använda ett verktyg från tredje part för att konvertera filen till ett annat format, till exempel AVI eller MOV.)

Några tips att komma ihåg när du spelar in presentationen som en video:

 • Du kan spela in och göra tidsinställningar för berättarröst och laserpekarrörelser i videon.

 • Du kan kontrollera storleken på multimediefilen och videons kvalitet.

 • Du kan använda animeringar och övergångar i filmen.

 • Andra behöver inte ha PowerPoint installerat på sina datorer för att kunna se den.

 • Om presentationen innehåller en inbäddad video kommer videon att spelas upp korrekt utan att du behöver kontrollera den.

 • Beroende på innehållet i presentationen kan det ta en stund att skapa en video. Längre presentationer och presentationer med animeringar, övergångar och medieinnehåll tar vanligtvis längre tid att skapa. Men du kan fortsätta använda PowerPoint medan videon skapas.

Vilka delar av en presentation inkluderas inte i ett videoklipp?

Följande objekt inkluderas inte i en video som skapas med hjälp av PowerPoint:

 • Media som har infogats i tidigare PowerPoint-versioner. Om du ändå vill ta med dessa kan du konvertera eller uppgradera medieobjektet.

  Om du till exempel har infogat medieinnehåll med PowerPoint 2007 länkas det och spelas sedan upp i presentationen. Men om du exporterar filen som video kommer det länkade medieinnehållet inte med. Du kan konvertera filen till det nya filformatet (klicka på fliken Arkiv och klicka på Konvertera under Info) eller högerklicka på medieobjektet och sedan klicka på uppgradera om du vill bädda in filen så att den exporteras som den ska.

 • QuickTime-media (om du inte har en QuickTime-codec från tredje part som heter ffdShow installerad och har optimerat för kompatibilitet)

 • Makron

 • OLE/ActiveX-kontroller

Vad vill du göra med din video när du har skapat den?

När du har skapat en video kan du dela den med andra på följande sätt:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×