Göra en kontroll nödvändig

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att användare måste ange ett värde i en kontroll när de fyller i formuläret måste du göra fältet som kontrollen är bunden till ett obligatoriskt fält. Till exempel så här garanterar att en användare markerar en kryssruta som indikerar uppfyller kraven i ett användaravtal för, kan du se fältet som är associerad med kryssrutan ett obligatoriskt fält.

Beroende på vilken metod du använder för att göra en kontroll obligatorisk, och beroende på om användaren fyller i ett formulär baserat på formulärmallen med hjälp av en webbläsare, visas en obligatorisk kontroll på något av följande sätt:

 • som en vanlig felvarning i form av en röd asterisk eller streckad röd kantlinje och ett Skärmtips med texten Kan inte vara tomt

 • som ett anpassat felmeddelande, som visas i en dialogruta.

Artikelinnehåll

Att tänka på kompatibilitet

Visa ett standardfelmeddelande när en kontroll lämnas tom

Visa ett anpassat felmeddelande när en kontroll lämnas tom

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Vissa funktionerna för dataverifiering fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i InfoPath. Till exempel när du lägger till dataverifiering i en kontroll kan skapa du förklarande text som ska visas när en användare anger ogiltiga data i kontrollen. Du kan ange den här förklarande text visas i ett skärmtips och om du vill tillåta användare att visa en avisering som innehåller ytterligare information eller du kan ha aviseringen visas automatiskt när en användare anger ogiltiga data. Aviseringar kan därför inte visas automatiskt för formulär som visas i en webbläsare, men användare kan fortfarande visa skärmtipset och om du vill visa en varning med ytterligare information.

Listan med kontroller som kan väljas som obligatoriska fält

Följande tabell innehåller en lista med de kontroller i Microsoft Office InfoPath 2007 som kan definieras som obligatoriska fält, samt information om huruvida de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroller som stöder dataverifiering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Kryssruta

Ja

Datumväljare

Ja

Nedrullningsbar listruta

Ja

Listruta

Ja

Alternativknapp

Ja

Textruta

Ja

RTF-ruta

Ja

Punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista

Nej

Kombinationsruta

Nej

Obs!: De flesta kontroller som har stöd för att ange har kryssrutan kan inte vara tomt i dialogrutan Egenskaper för kontrollen efter behov. Genom att markera den här kryssrutan kan göra du fältet som är associerad med som styr ett obligatoriskt fält. Dock dialogrutan Egenskaper för Rich Text inte har en kryssrutan kan inte vara tomt, så att du måste skapa ett anpassat felmeddelande för den genom att följa anvisningarna "Visas ett felmeddelande när en kontroll lämnas tom" längre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Visa ett standardfelmeddelande när en kontroll lämnas tom

De flesta kontroller som har stöd för att ange har kryssrutan kan inte vara tomt i dialogrutan Egenskaper för kontrollen efter behov. Genom att markera den här kryssrutan kan göra du fältet för kontrollen ett obligatoriskt fält.

Obs!: Om det inte går att markera kryssrutan får inte vara tomt, eller om kryssrutan inte visas, måste du skapa ett anpassat felmeddelande.

 1. Klicka på den kontroll som ska vara obligatorisk.

 2. Klicka på Egenskaper för kontrollenFormat-menyn.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Markera kryssrutan Kan inte vara tomt under Verifiering och regler.

Överst på sidan

Visa ett anpassat felmeddelande när en kontroll lämnas tom

 1. Klicka på den kontroll som du vill visa ett anpassat felmeddelande för.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Klicka på Markera ett fält eller en grupp i den första rutan under Om det här villkoret är uppfyllt och klicka på det fält eller den grupp som kontrollen är bunden till.

 5. Klicka på är tom i den andra rutan.

 6. Ange att ett dialogrutemeddelande ska visas automatiskt när en användare lämnar en kontroll tom genom att markera kryssrutan Visa dialogrutemeddelanden omedelbart när användare anger ogiltiga data.

  Obs!: Eftersom dialogrutemeddelanden inte kan visas automatiskt i en webbläsare visas bara skärmtipset för en användare som fyller i formuläret med hjälp av en webbläsare.

 7. Skriv den text som du vill ska visas när en användare pekar på kontrollen eller högerklickar på kontrollen i rutan skärmtips.

 8. Skriv den text i dialogrutan Meddelande som ska visas i dialogrutan, antingen direkt eller när användaren begär mer information.

  Obs!: Ett skärmtips för ett datavalideringsfel visas inte för kontroller som även har en standarduppsättning skärmtips på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen. Detta hjälper dig att se till att namnet på kontrollen visas på rätt sätt för användare som använder skärmläsare.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×