Göra en kontroll nödvändig

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill att användare måste ange ett värde i en kontroll när de fyller i formuläret måste du göra fältet som kontrollen är bunden till ett obligatoriskt fält. Till exempel så här garanterar att en användare markerar en kryssruta som indikerar uppfyller kraven i ett användaravtal för, kan du se fältet som är associerad med kryssrutan ett obligatoriskt fält.

Beroende på den procedur som du använder för att göra en kontroll nödvändig och om en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall med hjälp av en webbläsare, visas en obligatorisk kontroll i något av följande sätt:

 • Som standard felmeddelande, som består av en röd asterisk eller streckad röd kantlinje och Skärmtips som läser får inte vara tomt.

 • Som ett anpassat felmeddelande som visas i en dialogruta.

I den här artikeln

Att tänka på kompatibilitet

Visa ett standardfelmeddelande när en kontroll lämnas tom

Visa ett anpassat felmeddelande när en kontroll lämnas tom

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Vissa funktionerna för dataverifiering fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i InfoPath. Till exempel när du lägger till dataverifiering i en kontroll kan skapa du förklarande text som ska visas när en användare anger ogiltiga data i kontrollen. Du kan ange den här förklarande text visas i ett skärmtips och om du vill tillåta användare att visa en avisering som innehåller ytterligare information eller du kan ha aviseringen visas automatiskt när en användare anger ogiltiga data. Aviseringar kan därför inte visas automatiskt för formulär som visas i en webbläsare, men användare kan fortfarande visa skärmtipset och om du vill visa en varning med ytterligare information.

Listan med kontroller som kan väljas som obligatoriska fält

I följande tabell visas de Microsoft Office InfoPath 2007 kontroller som kan vara ange efter behov och anger om varje kontroll är tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroller som stöder dataverifiering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

kryssruta

Ja

Datumväljaren

Ja

Listruta

Ja

Listruta

Ja

alternativknapp

Ja

Textruta

Ja

RTF-ruta

Ja

Punktlista, numrerad eller oformaterad lista

Nej

Kombinationsruta

Nej

Obs!: De flesta kontroller som har stöd för att ange har kryssrutan kan inte vara tomt i dialogrutan Egenskaper för kontrollen efter behov. Genom att markera den här kryssrutan kan göra du fältet som är associerad med som styr ett obligatoriskt fält. Dock dialogrutan Egenskaper för Rich Text inte har en kryssrutan kan inte vara tomt, så att du måste skapa ett anpassat felmeddelande för den genom att följa anvisningarna ”visas ett felmeddelande när en kontroll lämnas tom” längre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Visa ett standardfelmeddelande när en kontroll lämnas tom

De flesta kontroller som har stöd för att ange har kryssrutan kan inte vara tomt i dialogrutan Egenskaper för kontrollen efter behov. Genom att markera den här kryssrutan kan göra du fältet för kontrollen ett obligatoriskt fält.

Obs!: Om det inte går att markera kryssrutan får inte vara tomt, eller om kryssrutan inte visas, måste du skapa ett anpassat felmeddelande.

 1. Klicka på den kontroll som du vill göra krävs.

 2. Klicka på Egenskaper för kontrollenFormat-menyn.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Under verifiering och regler, markerar du kryssrutan får inte vara tomt.

Överst på sidan

Visa ett anpassat felmeddelande när en kontroll lämnas tom

 1. Klicka på den kontroll som du vill visa ett anpassat felmeddelande för.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. I den första rutan under om det här villkoret är uppfyllt klickar du på Välj ett fält eller en grupp och välj sedan det fält eller en grupp som kontrollen är bunden till.

 5. Klicka i den andra rutan är tom.

 6. Om du vill visa ett dialogrutemeddelande automatiskt när en användare lämnar en kontroll tomt, markerar du kryssrutan Visa meddelanden i dialogrutor omedelbart när användaren anger ogiltiga data.

  Obs!: Eftersom meddelanden i dialogrutor inte kan visas automatiskt i en webbläsare, visas ett skärmtips när en användare fyller i ett formulär med hjälp av en webbläsare.

 7. Skriv den text som du vill ska visas när en användare pekar på kontrollen eller högerklickar på kontrollen i rutan skärmtips.

 8. I rutan meddelande skriver du texten som du vill ska visas i dialogrutan antingen direkt eller när användaren begär mer information.

  Obs!: Ett skärmtips för ett datavalideringsfel visas inte för kontroller som även har en standarduppsättning skärmtips på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen. Detta hjälper dig att se till att namnet på kontrollen visas på rätt sätt för användare som använder skärmläsare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×