Göra en form mer transparent

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med hjälp av fönstret Formatera form kan du ändra transparensen för både former och andra objekt i ritningen.

  1. Högerklicka på den form som du vill ändra och klicka sedan på Formatera form.

  2. Rutan Formatera form visas vanligtvis med Linje och fyllning öppet som standard. Klicka på Fyll.

Fönstret Formatera form

  1. Använd skjutreglaget för att ändra transparensnivån i Transparens. Du kan också fylla i ett procenttal om du vill ange transparensnivån exakt.

Ju lägre tal desto mindre transparens, och ju högre tal desto mer transparens.

I den dynamiska förhandsgranskningen i ritningen kan du se hur formen kommer att se ut.

Tips:  Om du vill ändra transparensen för mer än en form håller du ned Ctrl samtidigt som du klickar på de former du vill ändra. Då ändras alla markerade former samtidigt när transparensen justeras i Formatera form. Grupperade objekt kan du ändra tillsammans om du klickar på gruppen.

Du kan använda metoden ovan för att ställa in transparensen för vilket objekt som helst i ritningen, bland annat för kopplingar, linjer, behållare och bildtexter.

Om formen har en tonad fyllning

Klicka på varje stopp (skjutpilen) och ställ in transparensen med skjutreglaget Fyll > Toningsstopp i fönstret Formatera form.

Tonad fyllning

Då ändras bara transparensen för den del av ritningen som styrs av det aktuella toningsstoppet. Så om du vill att hela formen ska vara lika transparent överallt (till exempel 75 %) ställer du in transparensen på 75 % för alla toningsstopp. Annars är det lättast att ändra fyllningen från tonad till fast om du vill ha samma genomskinlighet över hela formen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×