Göra en bild genomskinlig

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Grundläggande steg för bildgenomskinlighet

De grundläggande stegen för att göra en bild genomskinlig är:

Rita först en figur, fyll den med en bild och justera sedan bildens genomskinlighet.

Den här processen visas i videon. Mer information om den här proceduren och andra metoder hittar du genom att klicka på en procedurrubrik nedan för att expandera den och se informationen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Demonstration på en minut

Detaljerad information om genomskinlighet

 1. Välj Infoga > Figurer. Välj en form från galleriet som öppnas.

 2. Rita figuren i dokumentet och gör den till samma proportioner som den bild du vill lägga till i den.

 3. Markera figuren. Klicka på Formatera > kontur _GT_ Ingen kontur.

 4. Högerklicka på figuren igen och klicka på Formatera figur.

 5. I fönstret Formatera figur klickar du på Ikonen Fyll & och klickar sedan på bild eller struktur fyllning.

  Bild- eller strukturfyllning i fönstret Formatera bild

 6. Klicka på knappen Arkiv. Leta i dialogrutan Infoga bild upp den bildfil du vill infoga. Markerad bilden och välj sedan knappen Infoga.

 7. Justera bilden genom att flytta skjutreglaget för genomskinlighet i fönstret Formatera figur .

  Reglaget för genomskinlighet i fönstret Formatera bild

  Eller så kan du ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget: 0 är fullt ogenomskinligt, standardinställningen; och 100% är helt transparent.

Om du ändrar det ursprungliga storleksförhållandet för figuren genom att dra den kan bilden du infogar i figuren bli skev. Vissa bilder kanske inte passar perfekt i vissa figurer. Du kan justera utseendet på din bild genom att storleksförändra din figur eller genom att använda inställningarna Förskjutning under reglaget för genomskinlighet.

Obs!:  Om du arbetar i PowerPoint kan du göra en bild genomskinlig och använda den som bildbakgrund.

Du kan göra någon av färgerna i en bild genomskinlig med hjälp av den inbyggda funktionen för genomskinlighet.

Till skillnad från att göra en hel bild transparent, går det bara att göra en färg transparent i ett objekt som infogas som en bild, inte inuti en figur. Om bilden infogas som fyllnad i en figur som beskrivet ovan, är alternativet Ställ in transparent färg inte tillgängligt.

Viktigt!: Tänk på att områden som verkar vara i en enda färg (t.ex. gröna löv) i själva verket kan bestå av många olika närliggande färger, vilket gör att du inte får riktigt det resultat du ville. Genomskinlighet fungerar bäst med enklare bilder med få färger, som ClipArt.

 1. Dubbelklicka på bilden och när Bildverktyg visas klickar du på Bildverktyg Format > Färg.

  Färgknappmeny öppnasfrån fliken Bildverktyg Format

 2. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka på den färg du vill göra genomskinlig när pekaren ändras.

  Bild med pekare som visas efter att du klickat på Ställ in transparent färg

I bilden nedan består löven av flera olika gröna nyanser, och därför blir bara delar av löven genomskinliga vilket gör att det är svårt att se effekten. Om du upprepar processen med en annan färg försvinner genomskinligheten från den första färgen. Om du vill ångra färgändringarna klickar du på Återställ bild i gruppenJustera.

Bild med delar av löven genomskinliga

Obs!:  När du skriver ut bilder med genomskinliga områden blir färgen för dessa områden densamma som papperet. På skärmen eller på en webbplats får genomskinliga områden samma färg som bakgrunden.

 1. Välj Infoga > Figurer.

 2. Välj en figur i galleriets listruta och dra den till den storlek du vill ha.

 3. Högerklicka på figuren och välj Formatera figur.

  Panelen Formatera figur öppnas.

 4. I panelen öppnar du avsnittet Fyllning.

 5. Välj skjutreglaget Transparens och dra åt höger för att ställa in genomskinlighetsgraden.

  Markera skjutreglaget Genomskinlighet och dra åt höger om du vill ställa in genomskinlighetsgraden.

Om du har ett bildredigeringsprogram kan du använda det för att göra din bild transparent. Spara sedan bilden i ett format som bevarar transparensinformationen (till exempel som PNG-fil (Portable Network Graphics)) och infoga filen i Office-dokumentet.

Grundläggande steg för bildgenomskinlighet

De grundläggande stegen för att göra en bild genomskinlig är:

Rita först en figur, fyll den med en bild och justera sedan bildens genomskinlighet.

Den här processen visas i videon. Mer information om den här proceduren och andra metoder hittar du genom att klicka på en procedurrubrik nedan för att expandera den och se informationen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Demonstration på en minut

Detaljerad information om genomskinlighet

Rita först en figur, fyll den med en bild och justera sedan bildens genomskinlighet:

 1. Välj Infoga > Figurer. Välj en form från galleriet som öppnas.

 2. Rita figuren i dokumentet och gör den till samma proportioner som den bild du vill lägga till i den.

 3. Markera figuren. Klicka på Formatera > kontur _GT_ Ingen kontur.

  Välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur på menyn som visas
 4. Högerklicka på formen igen och välj Formatera figur.

 5. Välj bild eller struktur fyllningunder fyllningi dialog rutan Formatera figur och välj sedan Arkiv.

  Dialogrutan Formatera bild
 6. Leta upp bilden i dialog rutan Infoga bild , markera den och välj sedan Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  Bilden läggs på presentationsbilden, inuti figuren. Du kan behöva flytta dialogrutan Formatera bild för att se den. Låt dialogrutan vara öppen för att justera bildens genomskinlighet.

 7. När bilden visas inuti figuren använder du dialogrutan Formatera bild och flyttar skjutreglaget Transparens åt höger (eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget) för att justera bilden som du vill.

  Dra fältet Genomskinlighet åt höger för att justera bakgrundsbilden

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 % (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

 8. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

Tips: Om du ändrar det ursprungliga storleksförhållandet för figuren genom att dra den kan bilden du infogar i figuren bli skev. Vissa bilder kanske inte passar perfekt i vissa figurer. Du kan justera utseendet på din bild genom att storleksförändra din figur eller genom att använda inställningarna Förskjutning ovanför reglaget för genomskinlighet.

Du kan göra någon av färgerna i en bild genomskinlig med hjälp av den inbyggda funktionen för genomskinlighet.

Till skillnad från att göra en hel bild transparent, går det bara att göra en färg transparent i ett objekt som infogas som en bild, inte inuti en figur. Om bilden infogas som fyllnad i en figur som beskrivet ovan, är alternativet Ställ in transparent färg inte tillgängligt.

Viktigt!: Tänk på att områden som verkar vara i en enda färg (t.ex. gröna löv) i själva verket kan bestå av många olika närliggande färger, vilket gör att du inte får riktigt det resultat du ville. Genomskinlighet fungerar bäst med enklare bilder med få färger, som ClipArt.

 1. Dubbelklicka på bilden och när Bildverktyg visas klickar du på Bildverktyg Format > Färg.

  Färgknappmeny öppnasfrån fliken Bildverktyg Format

 2. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka på den färg du vill göra genomskinlig när pekaren ändras.

  Bild med pekare som visas efter att du klickat på Ställ in transparent färg

I bilden nedan består löven av flera olika gröna nyanser, och därför blir bara delar av löven genomskinliga vilket gör att det är svårt att se effekten. Om du upprepar processen med en annan färg försvinner genomskinligheten från den första färgen. Om du vill ångra färgändringarna klickar du på Återställ bild i gruppenJustera.

Bild med delar av löven genomskinliga

Obs!:  När du skriver ut bilder med genomskinliga områden blir färgen för dessa områden densamma som papperet. På skärmen eller på en webbplats får genomskinliga områden samma färg som bakgrunden.

 1. Välj Infoga > Figurer.

 2. Välj en figur i galleriets listruta och dra den till den storlek du vill ha.

 3. Högerklicka på figuren och välj Formatera figur.

  Dialogrutan Formatera figur öppnas.

 4. I dialogrutan i avsnittet Fyllning väljer du skjutreglaget Transparens och drar åt höger för att ställa in genomskinlighetsgraden.

  Markera skjutreglaget Genomskinlighet och dra åt höger om du vill ställa in genomskinlighetsgraden.

Om du har ett bildredigeringsprogram kan du använda det för att göra din bild transparent. Spara sedan bilden i ett format som bevarar transparensinformationen (till exempel som PNG-fil (Portable Network Graphics)) och infoga filen i Office-dokumentet.

Grundläggande steg för bildgenomskinlighet

De grundläggande stegen för att göra en bild genomskinlig är:

 1. Rita en figur först

 2. Fyll den med en bild

 3. Justera bildens genomskinlighet

Detaljerad information om genomskinlighet

Infoga en bild, inuti en figur, i exakt den storlek du vill ha och justera sedan dess genomskinlighet:

 1. Välj Infoga > Figurer. Välj en form från galleriet som öppnas.

 2. Rita figuren i dokumentet och gör den till samma proportioner som den bild du vill lägga till i den.

 3. Markera figuren. Klicka på Formatera > kontur _GT_ Ingen kontur.

  Välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur på menyn som visas
 4. Högerklicka på figuren och klicka på Formatera figur.

 5. Välj bild eller struktur fyllningunder fyllningi dialog rutan Formatera figur och välj sedan Arkiv.

  Dialogrutan Formatera bild
 6. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  Bilden läggs på presentationsbilden, inuti figuren. Du kan behöva flytta dialogrutan Formatera bild för att se den. Låt dialogrutan vara öppen för att justera bildens genomskinlighet.

 7. När bilden visas inuti figuren använder du dialogrutan Formatera bild och flyttar skjutreglaget Transparens åt höger (eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget) för att justera bilden som du vill.

  Dra fältet Genomskinlighet åt höger för att justera bakgrundsbilden

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 % (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

 8. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

Du kan göra någon av färgerna i en bild genomskinlig med hjälp av den inbyggda funktionen för genomskinlighet.

Viktigt!: Tänk på att områden som verkar vara i en enda färg (t.ex. gröna löv) i själva verket kan bestå av många olika närliggande färger, vilket gör att du inte får riktigt det resultat du ville. Genomskinlighet fungerar bäst med enklare bilder med få färger, som ClipArt.

 1. Klicka på bilden som du vill skapa transparenta områden i.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Ändra färg.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka sedan på färgen i bilden som du vill göra transparent.

  Meddelanden: 

  • Alternativet Ställ in transparent färg är tillgängligt för bitmapp-bilder som inte redan är genomskinliga och en del ClipArt.

  • Du kan inte skapa genomskinliga områden i animerad GIF-bilder. Du kan emellertid göra genomskinlighetsändringar i ett redigeringsprogram för animerade GIF-bilder och sedan återinfoga filen i Microsoft Office 2007-systemet-dokumentet.

  • Du kan göra mer än en färg i en bild genomskinlig med hjälp av ett annat redigeringsprogram. Spara bilden i ett format som bevarar informationen om genomskinlighet, t.ex. en Portable Network Graphics-fil (PNG) och infoga sedan filen i Office-version 2007-dokumentet.

 1. Välj Infoga > Figurer.

 2. Välj en figur i galleriets listruta och dra den till den storlek du vill ha.

 3. Högerklicka på figuren och välj Formatera figur.

  Dialogrutan Formatera figur öppnas.

 4. I dialogrutan i avsnittet Fyllning väljer du skjutreglaget Transparens och drar åt höger för att ställa in genomskinlighetsgraden.

  Markera skjutreglaget Genomskinlighet och dra åt höger om du vill ställa in genomskinlighetsgraden.

Om du har ett bildredigeringsprogram kan du använda det för att göra din bild transparent. Spara sedan bilden i ett format som bevarar transparensinformationen (till exempel som PNG-fil (Portable Network Graphics)) och infoga filen i Office-dokumentet.

Ändra transparens för en bild eller fyllningsfärg

 1. Markera bilden eller objektet där du vill ändra transparens.

 2. Välj fliken Bildformat eller Figurformat och sedan Transparens Knappen Genomskinlighet på fliken Bildformat i menyfliksområdet .

  Ett galleri med förinställda genomskinlighetsalternativ för bilden visas.

  Förvalda alternativ för bildgenomskinlighet

 3. Välj något av de förinställda alternativen eller välj Alternativ för bildtransparens längst ned för mer detaljerade alternativ.

  Fönstret Formatera bild öppnas till höger.

 4. Under bild genomskinlighetdrar du skjutreglaget för transparens åt höger för att ange den exakta procent andelen av transparens eller ange ett procent värde i rutan.

  Skjutreglagefältet Genomskinlighet i fönstret Formatera bild

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 % (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Göra en del av en bild genomskinlig

Du kan göra en färg i en bild transparent om du vill dölja en del av bilden eller skapa en lagereffekt. Transparenta områden i bilder har samma färg som papperet de skrivs ut på. På en elektronisk skärm, t.ex. en webbsida, har transparenta områden samma färg som bakgrunden.

 1. Markera bilden där du vill ändra transparens för en färg.

 2. På fliken Bildformat väljer du Färg och sedan Ställ in transparent färg.

 3. Klicka på färgen i bilden som du vill göra transparent.

  Obs!: Du kan inte göra mer än en färg i en bild transparent. Områden som verkar bestå av en färg (t.ex. en blå himmel) kan faktiskt bestå av flera olika diskreta färgvariationer. Därför visas den färg du väljer i ett litet område, och det kan vara svårt att se den transparenta effekten i vissa bilder.

Ändra transparens för en bild eller fyllningsfärg

 1. Markera bilden eller objektet där du vill ändra transparens.

 2. Välj fliken Formatera bild eller Format.

 3. Dra skjutreglaget transparens (Inringt i grönt i bilden nedan) åt höger för att ange den exakta procent andelen av transparens du vill.

  Skjutreglaget Transparens för bilder finns på fliken Formatera bild när en bild är markerad på en bild

Göra en del av en bild genomskinlig

Du kan göra en färg i en bild transparent om du vill dölja en del av bilden eller skapa en lagereffekt. Transparenta områden i bilder har samma färg som papperet de skrivs ut på. På en elektronisk skärm, t.ex. en webbsida, har transparenta områden samma färg som bakgrunden.

 1. Markera bilden där du vill ändra transparens för en färg.

 2. På fliken Formatera bild klickar du på Ändra färg och väljer sedan Ställ in transparent färg.

 3. Klicka på färgen i bilden som du vill göra transparent.

  Obs!: Du kan inte göra mer än en färg i en bild transparent. Områden som verkar bestå av en färg (t.ex. en blå himmel) kan faktiskt bestå av flera olika diskreta färgvariationer. Därför visas den färg du väljer i ett litet område, och det kan vara svårt att se den transparenta effekten i vissa bilder.

Du kan inte göra en bild transparent i Office Online. Du måste använda en Skriv bords version av Office (på antingen Windows eller MacOS) i stället.

Se även

Lägga till en bakgrundsbild eller vattenstämpel på bilder

Ta bort en bilds bakgrund

Ändra ljusstyrka, kontrast eller skärpa i en bild

Byta färg på en bild

Använda en konstnärlig effekt i en bild

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×