Göra en bild genomskinlig

Transparens med tre klick

Om du vill göra en bild transparent i Office och ta genvägen kan du använda Blekt:

 1. Markera bilden.

 2. På fliken Format i Bildverktyg på menyfliksområdet väljer du Färg Knappen Färg på formateringsfliken Bildverktyg eller i menyfliksområdet i Office . Under Ändra färgväljer du Blekt. (Det fjärde alternativet från vänster i den första raden.)

Det finns andra sätt att göra en bild transparent som kräver fler steg men även ger dig större kontroll över slutresultatet. Klicka på en rubrik nedan för att expandera den och visa informationen.

På fliken Format i Bildverktyg på menyfliksområdet väljer du Färg. Under Ändra färg väljer du Blekt.

Mer flexibla alternativ för transparens

Rita en figur, fyll den med en bild och justera bildens transparens:

 1. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, välj Figurer och välj sedan en figur, exempelvis en rektangel, från galleriet som visas.

 2. Rita figuren i dokumentet.

  Det är viktigt att figurens proportioner är desamma som den bild du ska lägga till. Om proportionerna på bilden och figuren är olika blir bilden skev.

 3. Ta bort figurens kontur: högerklicka på figuren och sedan på knappen Kontur som visas. I galleriet som visas väljer du Ingen kontur.

 4. Högerklicka på figuren igen och klicka på Formatera figur.

  Fönstret Formatera figur öppnas.

 5. I fönstret Formatera figur, under Fyllning, klickar du på Bild eller strukturfyllning.

  Bild- eller strukturfyllning i fönstret Formatera bild

 6. Klicka på knappen Arkiv. Leta i dialogrutan Infoga bild upp den bildfil du vill infoga. Markerad bilden och välj sedan knappen Infoga.

 7. När bilden visas inuti figuren flyttar du skjutreglaget Transparens i fönstret Formatera bildobjekt och justerar bilden som du vill.

  Reglaget för genomskinlighet i fönstret Formatera bild

Tips: Om du ändrar det ursprungliga storleksförhållandet för figuren genom att dra den, kan bilden du infogar i figuren bli skev. Vissa bilder kanske inte passar perfekt i vissa figurer. Du kan justera utseendet på din bild genom att storleksförändra din figur eller genom att använda inställningarna Förskjutning under reglaget för genomskinlighet.

Obs!: Om du arbetar i PowerPoint kan du göra en bild genomskinlig och använda den som bildbakgrund.

Du kan göra någon av färgerna i en bild genomskinlig med hjälp av den inbyggda funktionen för genomskinlighet.

Till skillnad från att göra en hel bild transparent, går det bara att göra en färg transparent i ett objekt som infogas som en bild, inte inuti en figur. Om bilden infogas som fyllnad i en figur som beskrivet ovan, är alternativet Ställ in transparent färg inte tillgängligt.

Viktigt!: Tänk på att områden som verkar vara i en enda färg (t.ex. gröna löv) i själva verket kan bestå av många olika närliggande färger, vilket gör att du inte får riktigt det resultat du ville. Genomskinlighet fungerar bäst med enklare bilder med få färger, som ClipArt.

 1. Dubbelklicka på bilden och när Bildverktyg visas klickar du på Bildverktyg Format > Färg.

  Färgknappmeny öppnasfrån fliken Bildverktyg Format

 2. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka på den färg du vill göra genomskinlig när pekaren ändras.

  Bild med pekare som visas efter att du klickat på Ställ in transparent färg

I bilden nedan består löven av flera olika gröna nyanser, och därför blir bara delar av löven genomskinliga vilket gör att det är svårt att se effekten. Om du upprepar processen med en annan färg försvinner genomskinligheten från den första färgen. Om du vill ångra färgändringarna klickar du på Återställ bild i gruppenJustera.

Bild med delar av löven genomskinliga

Obs!:  När du skriver ut bilder med genomskinliga områden blir färgen för dessa områden densamma som papperet. På skärmen eller på en webbplats får genomskinliga områden samma färg som bakgrunden.

Tips: Om du har ett bildredigeringsprogram kan du använda det för att göra din bild transparent. Spara sedan bilden i ett format som bevarar transparensinformationen (till exempel som PNG-fil (Portable Network Graphics)) och infoga filen i Office-dokumentet.

Om du har kommentarer eller förslag om dessa funktioner kan du dela med dig av dessa på Office User Voice-forumet.

Transparens med tre klick

Om du vill göra en bild transparent i Office och ta genvägen kan du använda Blekt:

 1. Markera bilden.

 2. På fliken Format i Bildverktyg på menyfliksområdet väljer du Färg Ikonen Färg på formateringsfliken Bildverktyg i menyfliksområdet . Under Ändra färgväljer du Blekt. (Det fjärde alternativet från vänster i den första raden.)

Det finns andra sätt att göra en bild transparent som kräver fler steg men även ger dig större kontroll över slutresultatet. Klicka på en rubrik nedan för att expandera den och visa informationen.

Klicka på Färg och under Ändra färg väljer du sedan Blekt

Mer flexibla alternativ för transparens

Rita en figur, fyll den med en bild och justera bildens transparens:

 1. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, välj Figurer och välj sedan en figur, exempelvis en rektangel, från galleriet som visas.

 2. Rita figuren i dokumentet.

  Se till att du använder samma proportioner som på den bild du ska lägga till i figuren. Om proportionerna på bilden och figuren är olika blir bilden skev.

 3. Ta bort konturen på den markerade figuren: Låt figuren vara markerad, gå till fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet, Figurkontur och välj sedan Ingen kontur.

  Välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur på menyn som visas
 4. Högerklicka på figuren och klicka på Formatera figur.

  Dialogrutan Formatera figur öppnas.

 5. Under Fyllning väljer du Bild eller strukturfyllning och sedan knappen Fil.

  Dialogrutan Formatera bild

  Dialogrutan Infoga bild öppnas.

 6. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  Bilden läggs på presentationsbilden, inuti figuren. Du kan behöva flytta dialogrutan Formatera bild för att se den. Låt dialogrutan vara öppen för att justera bildens genomskinlighet.

 7. När bilden visas inuti figuren flyttar i dialogrutan Formatera bildobjekt skjutreglaget Transparens och justerar bilden som du vill.

  Dra fältet Genomskinlighet åt höger för att justera bakgrundsbilden

 8. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

Tips: Om du ändrar det ursprungliga storleksförhållandet för figuren genom att dra den kan bilden du infogar i figuren bli skev. Vissa bilder kanske inte passar perfekt i vissa figurer. Du kan justera utseendet på din bild genom att storleksförändra din figur eller genom att använda inställningarna Förskjutning ovanför reglaget för genomskinlighet.

Du kan göra någon av färgerna i en bild genomskinlig med hjälp av den inbyggda funktionen för genomskinlighet.

Till skillnad från att göra en hel bild transparent, går det bara att göra en färg transparent i ett objekt som infogas som en bild, inte inuti en figur. Om bilden infogas som fyllnad i en figur som beskrivet ovan, är alternativet Ställ in transparent färg inte tillgängligt.

Viktigt!: Tänk på att områden som verkar vara i en enda färg (t.ex. gröna löv) i själva verket kan bestå av många olika närliggande färger, vilket gör att du inte får riktigt det resultat du ville. Genomskinlighet fungerar bäst med enklare bilder med få färger, som ClipArt.

 1. Dubbelklicka på bilden och när Bildverktyg visas klickar du på Bildverktyg Format > Färg.

  Färgknappmeny öppnasfrån fliken Bildverktyg Format

 2. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka på den färg du vill göra genomskinlig när pekaren ändras.

  Bild med pekare som visas efter att du klickat på Ställ in transparent färg

I bilden nedan består löven av flera olika gröna nyanser, och därför blir bara delar av löven genomskinliga vilket gör att det är svårt att se effekten. Om du upprepar processen med en annan färg försvinner genomskinligheten från den första färgen. Om du vill ångra färgändringarna klickar du på Återställ bild i gruppenJustera.

Bild med delar av löven genomskinliga

Obs!:  När du skriver ut bilder med genomskinliga områden blir färgen för dessa områden densamma som papperet. På skärmen eller på en webbplats får genomskinliga områden samma färg som bakgrunden.

Tips: Om du har ett bildredigeringsprogram kan du använda det för att göra din bild transparent. Spara sedan bilden i ett format som bevarar transparensinformationen (till exempel som PNG-fil (Portable Network Graphics)) och infoga filen i Office-dokumentet.

Om du har kommentarer eller förslag om dessa funktioner kan du dela med dig av dessa på Office User Voice-forumet.

Transparens med tre klick

Om du vill göra en bild transparent i Office och ta genvägen kan du använda Blekt:

 1. Markera bilden.

 2. På fliken Format i Bildverktyg på menyfliksområdet väljer du Ändra färg Knappen Ändra färg . Under Färglägenväljer du Blekt. (Det tredje alternativet från vänster.)

Det finns andra sätt att göra en bild transparent som kräver fler steg men även ger dig större kontroll över slutresultatet. Klicka på en rubrik nedan för att expandera den och visa informationen.

Välj knappen Ändra färg och sedan under Färglägen väljer du alternativet Blekt

Mer flexibla alternativ för transparens

Infoga en bild, inuti en figur, i exakt den storlek du vill ha och justera sedan dess genomskinlighet:

 1. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, välj Figurer och välj sedan en figur, exempelvis en rektangel, från galleriet som visas.

 2. Rita figuren i dokumentet.

  Se till att du använder samma proportioner som på den bild du ska lägga till i figuren. Om proportionerna på bilden och figuren är olika blir bilden skev.

 3. Ta bort konturen på den markerade figuren: Gå till fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet, välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur.

  Välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur på menyn som visas
 4. Högerklicka på figuren och klicka på Formatera figur.

  Dialogrutan Formatera figur öppnas.

 5. Under Fyllning väljer du Bild eller strukturfyllning och sedan knappen Fil.

  Dialogrutan Formatera bild

  Dialogrutan Infoga bild öppnas.

 6. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  Bilden läggs på presentationsbilden, inuti figuren. Du kan behöva flytta dialogrutan Formatera bild för att se den. Låt dialogrutan vara öppen för att justera bildens genomskinlighet.

 7. När bilden visas inuti figuren flyttar i dialogrutan Formatera bildobjekt skjutreglaget Transparens och justerar bilden som du vill.

  Dra fältet Genomskinlighet åt höger för att justera bakgrundsbilden

 8. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

Du kan göra någon av färgerna i en bild genomskinlig med hjälp av den inbyggda funktionen för genomskinlighet.

Viktigt!: Tänk på att områden som verkar vara i en enda färg (t.ex. gröna löv) i själva verket kan bestå av många olika närliggande färger, vilket gör att du inte får riktigt det resultat du ville. Genomskinlighet fungerar bäst med enklare bilder med få färger, som ClipArt.

 1. Klicka på bilden som du vill skapa transparenta områden i.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Ändra färg.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka sedan på färgen i bilden som du vill göra transparent.

  Meddelanden: 

  • Alternativet Ställ in transparent färg är tillgängligt för bitmapp-bilder som inte redan är genomskinliga och en del ClipArt.

  • Du kan inte skapa genomskinliga områden i animerad GIF-bilder. Du kan emellertid göra genomskinlighetsändringar i ett redigeringsprogram för animerade GIF-bilder och sedan återinfoga filen i Microsoft Office 2007-systemet-dokumentet.

  • Du kan göra mer än en färg i en bild genomskinlig med hjälp av ett annat redigeringsprogram. Spara bilden i ett format som bevarar informationen om genomskinlighet, t.ex. en Portable Network Graphics-fil (PNG) och infoga sedan filen i Office-version 2007-dokumentet.

Tips: Om du har ett bildredigeringsprogram kan du använda det för att göra din bild transparent. Spara sedan bilden i ett format som bevarar transparensinformationen (till exempel som PNG-fil (Portable Network Graphics)) och infoga filen i Office-dokumentet.

Om du har kommentarer eller förslag om dessa funktioner kan du dela med dig av dessa på Office User Voice-forumet.

Se även

Ta bort en bilds bakgrund

Ändra ljusstyrka, kontrast eller skärpa i en bild

Byta färg på en bild

Använda en konstnärlig effekt i en bild

Använda övergången Morfning i PowerPoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×