Göra det möjligt för användare att att klassificera innehåll

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om du visar innehåll utifrån klassificeringar är det enklare för läsare av innehållet att hitta kvalitetsinnehåll. Om du är innehållsadministratör eller författare kan klassificeringar hjälpa dig att enkelt se vilka avsnitt som läsarna anser vara mest intressanta.

I den här artikeln

Översikt

Lägga till en klassificeringskolumn i en lista eller ett bibliotek

Lägga till en klassificeringskolumn i en innehållstyp

Lägga till klassificeringar på sidlayouten för en publiceringssida

Göra det möjligt för personer att klassificera och visa klassificeringar i blogginlägg

Översikt

När klassificeringar aktiveras visas ett antal stjärnor som användarna kan välja när de klassificerar.

Innehållsklassificeringar

När en användare väljer en klassificering skickas den och jämförs med andra klassificeringar. När klassificeringarna har behandlats, vilket ofta kan ta flera minuter, visas den uppdaterade klassificeringen.

Klassificering

Om klassificeringsfunktionen har aktiverats i din organisation visas alternativet Klassificeringsinställningar i webbplatsinställningarna för en lista eller ett bibliotek. Du kan konfigurera klassificeringar för listor, bibliotek och innehållstyper, om du har behörighet att ändra listor.

Du kan göra klassificeringskontrollen tillgänglig i en layout som webbsidesutvecklare kan använda på SharePoint-publiceringssidor, om du har behörighet att redigera innehållstypen och sidlayouter. En sidlayout garanterar att vissa sidelement är konsekventa på liknande webbsidor. Du kan också göra det möjligt för personer att klassificera inlägg och visa klassificeringar på en SharePoint-blogg med hjälp av en webbdel.

Webbplatsmallen Dokumentcenter är redan konfigurerad att använda klassificeringar om klassificeringar är tillgängliga. Dokument-biblioteket innehåller redan klassificeringskolumnen och innehållet ordnas efter klassificeringsvärde i webbdelen Högst klassificerade dokument. Mallen Wiki för företag är även den konfigurerad med en klassificeringskontroll på varje sida.

Överst på sidan

Lägga till en klassificeringskolumn i en lista eller ett bibliotek

När du aktiverar klassificering för en lista eller ett bibliotek läggs en Klassificering (0-5)-kolumn till. I vissa typer av listor, till exempel kalendrar, visas inte kolumnen som standard men användarna kan komma åt klassificeringar via egenskaperna för ett listobjekt eller dokument.

 1. Om sidan med listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på listans eller bibliotekets namnet i Snabbstart. Du kan också klicka på Webbplatsåtgärder, Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på listans eller bibliotekets namn, under respektive avsnitt.

 2. Gör något av följande i menyfliksområdet:

  • För en lista klickar du på Lista under Listverktyg och sedan på Inställningar för lista i gruppen Inställningar.

  • För ett bibliotek klickar du på Bibliotek under Biblioteksverktyg och sedan på Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

 3. Klicka på Klassificeringsinställningar under Allmänt.

 4. Klicka på Ja under Ska objekten i den här listan gå att klassificera.

  Meddelanden: 

  • Förutom kolumnen Klassificering (0-5) läggs en Antal klassificeringar-kolumn till i listan, men den visas inte som standard. Du kan lägga till kolumnen Antal klassificeringar i standardvyn och i andra vyer, eller använda den för att sortera eller filtrera.

  • Om du använder hanterade innehållstyper läggs kolumnerna Klassificering (0-5) och Antal klassificeringar till i alla innehållstyper som för tillfället visas i listan eller biblioteket, och kolumnen Klassificeringar läggs till i standardvyn. Om du senare lägger till andra typer måste du manuellt lägga till kolumnerna Klassificeringar och Antal klassificeringar i dessa innehållstyper, eller gå tillbaka till sidan Klassificeringsinställningar, kontrollera att Ja är markerat och sedan klicka på OK igen.

Överst på sidan

Lägga till en klassificeringskolumn i en innehållstyp

Om listan eller biblioteket stöder hanterade innehållstyper och klassificeringar är tillgängliga på servern, kan du lägga till kolumnerna Klassificering (0-5) och Antal klassificeringar i specifika innehållstyper som används i listan eller biblioteket.

Genom att lägga till specifika innehållstyper i biblioteket kan du kontrollera vilka typer av objekt användarna kan klassificera, baserat på innehållstyp. Du kan till exempel tillåta att användarna klassificerar artiklar, men inte budgetdokument. Om du vill lägga till klassificeringar för alla innehållstyper som har lagts till i listan eller biblioteket, följer du instruktionerna för att lägg till klassificeringskolumnen i en lista eller ett bibliotek så att du inte behöver redigera varje innehållstyp.

Om du vill lägga till klassificeringar för en innehållstyp i en specifik lista eller ett specifikt bibliotek måste du först lägga till innehållstypen i listan eller biblioteket. Den här proceduren ändrar bara innehållstyperna i den aktuella listan eller det aktuella biblioteket. Den överordnade webbplatsinnehållstypen för listinnehållstypen uppdateras inte med ändringarna.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill lägga till klassificeringar för listinnehållstypen. Om sidan med listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på listans eller bibliotekets namnet i Snabbstart. Du kan också klicka på Webbplatsåtgärder, Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på listans eller bibliotekets namn, under respektive avsnitt.

 2. Gör något av följande:

 3. Om du arbetar i en lista klickar du på fliken Lista och sedan på Listinställningar.

 4. Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Inställningar för bibliotek.

 5. Klicka under Innehållstyper på namnet på innehållstypen som du vill ändra.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts under avancerade biblioteksinställningar, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 6. Klicka på Lägg till från befintliga webbplats- eller listkolumner under Kolumner. Om du redan har aktiverat klassificeringar för listan eller biblioteket visas inte klassificeringskolumnerna som ett alternativ att lägga till i innehållstypen.

 7. Välj gruppen där du vill lägga till en kolumn genom att klicka på pilen vid Välj kolumner under Välj kolumner från.

 8. Klicka på kolumnen Klassificering (0-5) under Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till. Du kan också lägga till kolumnen Antal klassificeringar om du vill att personer ska se hur många klassificeringar som har lagts till för objektet.

 9. Klicka på OK.

  Obs!: Du kan också lägga till klassificeringar för webbplatsinnehållstyper så att klassificeringarna är tillgängliga för de innehållstyper som används i andra listor och bibliotek, om du har behörighet att redigera webbplatsinnehållstyper. Mer information om hur du hanterar webbplatsinnehållstyper finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till klassificeringar på sidlayouten för en publiceringssida

Om du vill lägga till kontrollen klassificeringar i en sidlayout, måste du först lägga till en klassificeringar kolumn i sidan innehållstyp och sedan redigera sidlayout i Microsoft SharePoint Designer 2010 att lägga till fältet klassificeringar sida.

Klassificeringar på en SharePoint-sida

Den här proceduren gäller för publicering endast sidor och en SharePoint-kompatibla design-program, till exempel Microsoft SharePoint Designer. Du måste ha behörighet att redigera innehållstyper, om du vill använda SharePoint Designer 2010 för att anpassa sidor.

Klassificeringskontrollen är sedan tillgänglig på sidor baserade på layouten. En sidlayout garanterar att vissa element och viss layout är konsekvent på liknande sidor.

Om du vill att klassificeringskontrollen ska vara tillgänglig på alla typer av sidor lägger du till klassificeringskolumnen på den överordnade innehållstypen Sida. Om du vill att klassificeringskontrollen bara ska vara tillgänglig på en viss typ av layout, till exempel artiklar, lägger du till kolumnen på innehållstypen för den specifika sidlayouten.

 1. På den högsta nivån i webbplatssamlingen klickar du på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill att klassificeringar ska vara tillgängliga för alla sidinnehållstyper klickar du på Sida under Innehållstyper för publicering.

  • Om du vill att klassificeringar ska vara tillgängliga för en specifik sidinnehållstyp klickar du på sidlayouten du vill ändra under Sidlayoutinnehållstyper. Om du till exempel vill göra klassificeringar tillgängliga för artiklar klickar du på Artikel.

 4. Klicka på innehållstypens namn för att öppna den, t.ex. Sida.

 5. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner under Kolumner.

 6. Klicka på Bedömningar i listan Välj kolumner från. Du kan också bläddra direkt till önskade kolumner.

 7. Välj Klassificering (0-5) och klicka på Lägg till. Du kan också lägga till kolumnen Antal klassificeringar om du vill att användarna ska se hur många personer som har klassificerat en sida.

 8. Under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen anger du om du vill uppdatera alla underordnade innehållstyper och klickar sedan på OK.

 9. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 10. Under Gallerier klickar du på Huvudsidor och sidlayouter.

 11. Markera kryssrutan bredvid sidlayouten där du vill lägga till klassificeringar, till exempel Artikel, vänster.

 12. Klicka på pilen bredvid layoutnamnet och sedan på Redigera i Microsoft SharePoint Designer.

 13. Klicka på sidan där du vill infoga klassificeringskontrollen. Klicka på Infoga i menyfliksområdet, klicka på SharePoint i gruppen Kontroller och klicka sedan på Visa verktygslåda.

 14. Öppna avsnittet Sidfält s, väljer du fältet bedömning av sökande (0-5) och dra den till den plats på sidan. Sidfält

 15. Gör eventuellt andra ändringar på sidan, spara den och checka sedan in den. När någon skapar en ny sida baserad på layouten eller lägger till den på en befintlig sida, visas klassificeringskontrollen på sidan.

Överst på sidan

Göra det möjligt för personer att klassificera och visa klassificeringar i blogginlägg

Du kan lägga till en webbdel på din blogg som visar en vy där personer kan klassificera dina inlägg och visa andra personers klassificeringar.

Klassificeringar för en blogg

Om du vill använda den här metoden måste du ha behörighet att ändra din bloggwebbplats och listan med blogginlägg, samt att skapa offentliga vyer. Klassificeringarna måste också vara tillgängliga på servern. Mer information får du genom att kontakta den som hanterar webbplatsen.

 1. Klicka på Hantera inlägg under Bloggverktyg på bloggwebbplatsen.

 2. Klicka på Lista under Listverktyg och sedan på Inställningar för lista i gruppen Inställningar.

 3. Klicka på Klassificeringsinställningar under Allmänt.

 4. Klicka på Ja under Ska objekten i den här listan gå att klassificera och sedan på OK.

 5. Klicka på Inlägg i det dynamiska navigeringsfältet eller vänster navigeringsfält för att återgå till listan med inlägg.

 6. Klicka på någon av flikarna Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Skapa vy.

 7. Klicka på Standardvy. Om Skapa vy är avmarkerat kanske du inte har nödvändiga behörigheter att skapa en personlig eller offentlig vy.

 8. Klicka på Standardvy.

 9. Skriv namnet på vyn, till exempel klassificeringar i rutan Vynamn. Låt kryssrutan Gör denna standardvy avmarkerad.

 10. I avsnittet Målgrupp väljer du Skapa en personlig vy eller Skapa en offentlig vy under Visa målgrupp. Om Skapa en offentlig vy är inaktiverat kanske du inte har de behörigheter som krävs för att skapa en offentlig vy för den här listan eller det här biblioteket.

 11. I avsnittet Kolumner väljer du bara de kolumner som ska vara tillgängliga i vyn och avmarkerar kolumner som inte ska visas. Om du till exempel bara vill visa inläggsnamnet och klassificeringen, väljer du kolumnerna Rubrik och Klassificering (0-5). Du kan även lägga till andra kolumner, till exempel Antal kommentarer.

 12. Välj önskad ordning för kolumnerna i vyn i listrutorna bredvid de valda kolumnerna.

 13. Välj Skapat den i avsnittet Sortering och klicka sedan på Visa objekt i fallande ordning. Den här inställningen gör att de senaste inläggen visas först i listan men du kan anpassa inställningen, t.ex. genom att sortera efter de högst klassificerade inläggen.

 14. Avmarkera kryssrutan Tillåt enskilda kryssrutor för objekt under Tabellvy.

 15. Ange hur många inlägg som ska visas under Objektgräns. Du kan till exempel välja att bara visa fem till tio inlägg om du har flera andra objekt som visas på bloggsidan.

 16. Om du inte vill att person ska kunna bläddra mellan sidor med äldre inlägg inifrån den här webbdelen markerar du Begränsa antalet objekt som returneras till. Den här inställningen hindrar att bläddringspilarna visas under de klassificerade inläggen.

 17. Klicka på OK för att skapa vyn och klicka sedan på din bloggs namn i navigeringsfönstret för att återgå till bloggens startsida.

 18. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Redigera sida.

 19. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till en webbdel i zonen där du vill lägga till den.

  • Klicka på sidan där du vill infoga klassificeringswebbdelen, till exempel till höger om dina inlägg. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet och sedan på Webbdel.

 20. Klicka på Listor och bibliotek under Kategorier, klicka på Inlägg under Webbdelar och klicka sedan på Lägg till. Den nya webbdelen visas på sidan.

 21. Om du vill växla till klassificeringsvyn du skapade klickar du på nedpilen och klickar på Redigera webbdel. Konfigurationsverktygsfältet visas.

 22. Klicka på klassificeringsvyn du skapade under Markerad vy.

 23. Ange ett namn för webbdelen under Utseende, till exempel Klassificera nya inlägg.

 24. Utför eventuella ändringar och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×