Office
Logga in

Gör innehåll sökbart på en webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När användare söker på en webbplats kommer resultaten från många platser, till exempel kolumner, bibliotek och sidor. Webbplatsägare kan ändra sökinställningar för att avgöra vilket innehåll som kan visas i sökresultaten. Behörigheter för innehåll påverkar även om användare ska kunna se innehåll i sökresultatet. En bra förståelse för hur behörigheter och sökinställningar fungerar kan hjälpa till så att användarna se rätt dokument och webbplatser i sökresultatet.

Obs!:  Sökresultat säkerhetsjusteras alltid, så användarna ser bara innehåll som de har behörighet att se. Sökinställningarna definierar bara vilket innehåll som ingår i sökresultatet.

Vad vill du göra?

Planera att göra innehållet tillgängligt i sökresultat

Förstå sökinställningar och behörigheter

Visa innehåll på en webbplats i sökresultat

Visa innehåll från listor eller bibliotek i sökresultat

Visa innehållet på ASPX-sidor i sökresultat

Utesluta innehåll i kolumner från sökresultat

Crawla och indexera om en webbplats

Planera att göra innehållet tillgängligt i sökresultat

Som webbplatsägaren kan du använda inställningar för att kontrollera om innehåll visas i sökresultatet. Innehållet lagras på många platser, inklusive webbplatser, listor, bibliotek, webbdelar och kolumner. Det mesta innehållet på en webbplats, i en lista, i ett bibliotek, på en webbdelssida eller i en kolumn crawlas och läggs till i sökindexet. Vad som finns i sökindexet bestämmer vilket innehåll som kan visas i sökresultat. Behörigheterna som anges för objekt, listor, webbplatser och så vidare påverkar också om användarna kan se innehållet i sökresultat.

Webbplatsägare och administratörer för webbplatssamlingar kan välja vilket innehåll som kan visas i sökresultat. Som standard visas innehållet på en webbplats i sökresultat. Om en webbplatsägaren eller en administratör för webbplatssamlingar anger att innehållet från en viss webbplats inte kan visas i sökresultat så har de andra sökresultatinställningarna, till exempel inställningar för listor, bibliotek, ASPX-sidor och kolumner som anges på den webbplatsen, ingen effekt.

Samma sak gäller om en webbplatsägare eller en administratör för webbplatssamlingar förhindrar att list- eller biblioteksinnehåll visas i sökresultat. Då får det ingen effekt om kolumner utesluts. Det är viktigt att veta vilka inställningar som ärvs från högre nivåer för att effektivt planera sökningen

Överst på sidan

Förstå sökinställningar och behörigheter

Ett av webbplatsägarens ansvar är att kontrollera vilka som har åtkomst till innehåll. Du kan ge vissa personer behörighet att läsa och ändra innehåll, tillåta andra att bara läsa innehåll och hindra andra att visas innehåll helt. För att kunna hantera den här flexibiliteten använder du behörighetsgrupper, som tilldelas specifika behörighetsnivåer. Om du vill tillåta åtkomst för användare till webbplatsen eller till innehåll på den webbplatsen tilldelar en webbplatsägare användare till en eller flera säkerhetsgrupper. Med hjälp av behörighetsinställningarna tillsammans med inställningarna för sökresultat kan webbplatsägaren hantera om användarna kan se innehåll i sökresultat.

Anta till exempel att Jens arbetar på en offertförfrågan i Microsoft Office Word och samarbetar i ett team med 10 personer. Gruppwebbplatsen har 50 användare, som alla är webbplatsmedlemmar. Jens vill inte visa offertförfrågan för hela teamet. När han laddar upp den på gruppwebbplatsen anger han därför behörigheterna så att bara teamet med 10 personer kan visa och redigera den. Tills han beviljar alla 50 personer läsbehörighet kan bara de 10 personer som har behörighet att visa dokumentet se det i sina sökresultat.

Behörigheter kan användas för listor, webbplatser, vyer och webbdelar. Behörigheter kan också vara beroende av andra behörigheter. Det kan påverka vad användaren ser i sina sökresultat. Innan du lägger till något innehåll på din webbplats kan du därför vilja bekanta dig med SharePoints modell för behörigheter för webbplatsen eller organisationen, eller planerar vilken behörighetsmodell som ska användas för din webbplats.

Se även: SharePoint-standardgrupper i SharePoint Online

Överst på sidan

Visa innehåll på en webbplats i sökresultat

Som webbplatsägare kan välja du om innehållet på webbplatsen kan visas i sökresultatet. Som standard visas allt innehåll i sökresultatet. Den person som visar sökresultat måste ha behörighet att visa innehållet.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. På webbplatsen klickar du på Inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Under Sök klickar du på Sök- och offlinetillgänglighet.

 3. I avsnittet Indexering av webbplatsinnehåll, under Vill du att den här webbplatsen ska visas i sökresultat? väljer du Ja så att innehållet på webbplatsen visas i sökresultat.

Om du vill förhindra att innehållet visas i sökresultat väljer du Nej.

Överst på sidan

Visa innehåll från listor eller bibliotek i sökresultat

Som webbplatsägare kan du bestämma om objekt i listor och bibliotek på din webbplats ska ingå i sökresultatet. Som standard anges att alla listor och bibliotek ska ingå i sökresultatet.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera listor för att kunna ändra den här inställningen. Gruppen Ägare för Designer och ”Webbplatsnamn” innehåller den här behörighetsnivån. När du inte har behörigheten Hantera listor är menyerna som beskrivs i den här proceduren inte tillgängliga.

 1. På webbplatsen letar du reda på och klickar på listan eller biblioteket som du vill anpassa.

 2. Klicka på Inställningar >Webbplatsinställningar.

 3. Under Webbplatsadministration klickar du på Webbplatsbibliotek och listor.

 4. Klicka på ett objekt i listan, till exempel Anpassa ”delade dokument”.

 5. På sidan Listinställningar, under Allmänna inställningar klickar du på Avancerade inställningar.

 6. I avsnittet Sök, under Tillåt dokument från det här dokumentbiblioteket att visas i sökresultat väljer du Ja om du vill inkludera alla objekt i listan eller biblioteket i sökresultat.

Om du vill förhindra att objekten från listan eller biblioteket visas i sökresultat väljer du Nej.

Överst på sidan

Visa innehållet på ASPX-sidor i sökresultat

Du kan styra om innehållet på ASPX-sidor ska ingå i sökresultaten. Många innehållssidor skapas automatiskt när du skapar en webbplats. Till exempel är default.aspx, allitems.aspx för webbdelsgalleriet och flera andra automatiskt skapade sidor. Du kan också skapa anpassade ASPX-sidor.

Som standard inkluderas inget av innehållet på någon ASPX-sida på webbplatsen i sökresultatet när den webbdel som visas på en ASPX-sida använder information från en lista eller ett bibliotek som innehåller begränsade behörigheter, så kallade detaljerade behörigheter. Det förhindrar att icke-auktoriserade användare visar innehållet.

Anta till exempel att fem dokument visas i en webbdel för delade dokument på en gruppwebbplats med 50 medlemmar. Ett av dokumenten har begränsade behörigheter, endast ett fåtal personer ska kunna se det. Innehållet döljs automatiskt från den webbplatsen i sökresultatet så att innehållet från det dokumentet inte visas när användarna söker. Detta förhindrar att innehållet på ASPX-sidan oavsiktligt visas för personer som inte ska se det.

Du har möjlighet att ignorera den här inställningen och visa allt innehåll i sökresultatet, oavsett behörighet. I så fall kan allt innehåll visas i sökresultat men obehöriga användare kan inte komma åt de faktiska dokumenten. Ett annat alternativ är att inte att ta med allt ASPX-innehåll i sökresultat, oavsett behörighet.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. På webbplatsen klickar du på Inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Under Sök klickar du på Sök- och offlinetillgänglighet.

 3. I avsnittet Indexering av ASPX-sidinnehållväljer du något av följande alternativ:

Alternativ

Beskrivning

Indexera inte webbdelar om den här webbplatsen har detaljerade behörigheter

När behörigheter för ASPX-sidan skiljer sig från den överordnade webbplatsen visas inget innehåll på webbplatsen i sökresultat.

Indexera alltid alla webbdelar på den här webbplatsen

Visa innehåll på alla ASPX-sidor på webbplatsen i sökresultat, oavsett behörighet.

Indexera aldrig webbdelar på den här webbplatsen

Dölj innehåll på alla ASPX-sidor på webbplatsen i sökresultat, oavsett behörighet.

Överst på sidan

Utesluta innehåll i kolumner från sökresultat

Som webbplatsägare kan du styra om innehållet i specifika kolumner i listor eller bibliotek visas i sökresultat. Som standard ingår allt innehåll i sökresultat. Den här inställningen är användbar när du vill förhindra att känsliga data visas i sökresultat.

Obs!:  Du måste ha behörighetsnivån Hantera behörigheter för att kunna ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen Ägare för ”Webbplatsnamn”.

 1. På den webbplats som innehåller listan eller biblioteket klickar du på Inställningar >Webbplatsinställningar.

 2. Under Sök klickar du på Sökbara kolumner.

 3. I avsnittet Kolumner som ska undantas från sökindexering, under Undantaget, markerar du rutan bredvid kolumnnamnet för den kolumn som du inte vill ska ingå ii sökresultat.

Obs!:  Kolumner som visas är dem som tillhör den aktuella webbplatsen.

Överst på sidan

Crawla och indexera om en webbplats

När användare söker efter innehåll på SharePoint-webbplatser bestämmer innehållet i sökindexet vad användarna hittar. Sökindexet innehåller information från alla dokument och sidor på webbplatsen i SharePoint Online. Innehållet crawlas automatiskt baserat på ett definierat crawlningsschema. Crawlern hittar innehåll som har ändrats sedan den senaste crawlningen och uppdaterar indexet.

I vissa fall kan du vilja specifikt begära en fullständig omindexering av en webbplats. Mer information finns i Manuellt begära crawlning och omindexering av en webbplats.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×