Office
Logga in

Gör ett nyhetsbrev i klassen med hjälp av Publisher

Gäller:

Microsoft® Office Publisher 2003

Microsoft Publisher 2002

Genom att låta dina elever göra ett nyhetsbrev ger du dem tillfälle att samarbeta, samtidigt som de övar sig på att skriva och söka efter fakta. När nyhetsbrevet är klart kan ni dela ut det eller hänga upp det till allmän beskådan. I den här artikeln beskriver vi hur man skapar ett nyhetsbrev om människokroppen, men nyhetsbrevsformatet kan givetvis användas för många olika ämnen.

Nyhetsbrev

Dela ut ämnen för nyhetsbrevet

En bra start på projektet kan vara att låta eleverna föreslå namn på nyhetsbrevet och rösta fram det bästa namnet.

Därefter delar du in klassen grupper och ger varje grupp ett ämne att skriva om. Här följer några artikelidéer som kan hjälpa dig att komma igång:

 • Artikel om näringslära och hur viktigt det är att äta rätt.

 • "Intervjuer" med de viktigaste organen och kroppsliga systemen om deras funktion i kroppen.

 • Tips om hur man sköter sin kropp.

 • Referat av medicinska nyhetsartiklar.

 • Frågesport eller knep och knåp som testar läsarens kunskaper om människokroppen.

Nyhetsbrevet måste ha en redaktör. Du kan låta eleverna redigera varandras artiklar eller själv ta på dig rollen som redaktör. Oavsett vilket du väljer är det dags att sammanställa och publicera nyhetsbrevet när eleverna har rättat sina texter.

Skapa nyhetsbrevet

Innan eleverna lägger in sina artiklar i nyhetsbrevet bör ni tänka lite på hur det ska se ut. I Publisher är det lätt att formge och framställa ett snyggt nyhetsbrev. Du kan skapa nyhetsbrev (och alla andra typer av publikationer) från grunden i Publisher, men här beskriver vi hur du skapar ett nyhetsbrev med hjälp av en design i Nyhetsbrevguiden i Publisher.

Tips:  Om du tänker använda Publisher för att automatiskt konvertera nyhetsbrevet till en webbplats måste du skapa nyhetsbrevet med en design i Nyhetsbrevguiden redan från början.

Så här skapar du ett nyhetsbrev

 1. Starta Publisher. Klicka på Publikationer för utskrift i åtgärdsfönstret Ny publikation, och klicka sedan på Nyhetsbrev.

  Obs!: Om du använder Publisher 2002 klickar du på Nyhetsbrev i åtgärdsfönstret Ny publikation.

 2. Gör följande i åtgärdsfönstret Alternativ för Nyhetsbrev:

  • Klicka på 1 eller 2 under Enkel- eller dubbelsidig utskrift, beroende på hur nyhetsbrevet ska skrivas ut.

  • Klicka på Ingen under Kundadress.

  • Klicka på Sidinnehåll och välj hur många spalter och vilken typ av information som varje sida ska innehålla. På insidorna i ett tvåsidigt nyhetsbrev hittar du rutan Välj en sida som ska ändras. Välj Vänster insida eller Höger insida, och välj sedan något av följande format för varje sida: Tre avsnitt, Kalender, Orderformulär, Svarsformulär eller Anmälningsformulär.

  • Klicka på Publikationsdesigner om du vill välja en annan design.

  • Klicka på Färgscheman och välj ett färgschema som du vill använda.

  • Klicka på Teckensnittsscheman och välj de teckensnitt som du vill använda.

 3. Ersätt platshållartexten med din egen text:

  • Klicka på platshållartexten, och skriv din egen text.

  • Om du vill lägga till text från en annan fil markerar du platshållartexten genom att högerklicka på den, pekar på Ändra text, klickar på Textfil, väljer en fil och klickar på OK.

   Obs!: 

  • Platshållartexten visar ungefär hur många ord som en artikel ska innehålla för att få plats i nyhetsbrevet. Du kan använda den här informationen när du delar ut uppgifter.

  • I de flesta fall ändras textens storlek automatiskt så att den får plats i textrutan, t.ex. för rubriker.

  • Om du redan har skapat en uppsättning med personlig information ersätts en del av platshållartexten automatiskt med din kontaktinformation och logotyp.

 4. Ersätt platshållarbilderna med dina egna bilder:

  • Högerklicka på platshållarbilden och peka sedan på Ändra bild. (Om Ändra bild inte visas när du högerklickar klickar du på platshållarbilden en gång, så att du ser vita cirklar runt bildramen. Klicka på bilden en gång till, så att det dyker upp grå cirklar med kryss runt själva bilden och högerklicka sedan på bilden.)

  • Välj källan för den nya bilden, markera filen och klicka på Infoga.

 5. När nyhetsbrevet ser ut som du har tänkt dig klickar du på SparaArkiv-menyn.

Skriv ut nyhetsbrevet

Du kan skriva ut nyhetsbrevet på en vanlig skrivare. Skriv först ut några få kopior för korrekturläsning, och låt eleverna kontrollera att nyhetsbrevet ser ut precis som de har tänkt sig. När nyhetsbrevet är klart skriver du ut kopior som eleverna kan ta med sig hem eller dela ut i andra klasser.

Så här skriver du ut ett nyhetsbrev på din skrivare

 1. Öppna nyhetsbrevet som du vill skriva ut i Publisher.

 2. Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn och granska ditt arbete, och klicka sedan på Stäng.

 3. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och välj sedan den skrivare som du vill skriva ut nyhetsbrevet på.

 4. Välj hur många kopior du vill skriva ut under Kopior.

 5. Klicka på Alla under Utskriftsintervall och klicka sedan på OK.

Skapa en egen mall för nyhetsbrev

Dina elever kanske tycker att det här projektet är så roligt att du vill göra om det nästa år igen, eller också kanske du vill använda nyhetsbrevsformatet för att arbeta med andra ämnesområden. När ni har gjort ert första nyhetsbrev kan du spara det som en mall som du kan använda om och om igen.

En mall innehåller alla dina tidigare formateringsval och kan därför hjälpa dig att åstadkomma enhetliga nyhetsbrev. Mallfilen kan öppnas och redigeras, men den nya publikationen måste sparas med ett annat filnamn för att du inte ska ändra originalmallen till nyhetsbrevet av misstag.

Så här skapar du en mall för ett nyhetsbrev av en befintlig publikation

 1. Öppna nyhetsbrevspublikationen som du vill använda som grund för en mall i Publisher.

 2. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 3. Välj Publisher-mall (*.pub) i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 4. Skriv ett beskrivande namn i rutan Filnamn (t.ex. Mall för fyrsidigt nyhetsbrev), och klicka på OK.

Så här skapar du nästa nummer av nyhetsbrevet

 1. Klicka på Mallar i åtgärdsfönstret Ny publikation och klicka sedan på mallen för nyhetsbrevet till höger.

  Obs!: Klicka på Från mall i åtgärdsfönstret Ny publikation om du använder Publisher 2002, markera den sparade mallen (t.ex. Mall för fyrsidigt nyhetsbrev) och klicka på Skapa ny.

 2. Lägg till det nya innehållet enligt steg tre i proceduren Så här skapar du ett nyhetsbrev tidigare i den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×