Gör dina möten i Skype for Business mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Du kan göra alla dina möten mer tillgängliga för personer med funktionshinder, bara genom att använda Skype för företag och följa de här metodtipsen. Det här avsnittet innehåller stegvisa instruktioner om hur du gör möten tillgängliga för personer med funktionshinder.

Varför hålla ett möte om inte alla kan delta?

Göra alla möten till Skype-möten

Med Skype för företag kan du få hjälp att göra alla delaktiga i ett möte, även när alla befinner sig i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kan få tillgång till delat innehåll på sina egna enheter. De kan då använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

 • Du kan spela in mötet så att det går att ta del av det även i framtiden.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • Gör mötet till ett Skype-möte när du schemalägger det. Sedan kan andra ansluta till mötet från en länk eller en påminnelse i Outlook, eller ansluta direkt via Skype för företag.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte schemalagts som onlinemöten:

  • Välj Möte nu från kalenderikonen i huvudfönstret i Skype för företag.

  • Välj ikonen Bjud in fler personer i konversationsfönstret och bjud in önskade personer.

Tips: Om mötesdeltagarna finns med i en Exchange-distributionslista eller -grupp lägger du till gruppen bland dina kontakter. Sedan markerar du gruppens namn, öppnar snabbmenyn (med högerklick eller Skift+F10) och väljer Starta ett videosamtal.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjud in en CART-transkriberare till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag om du vill få undertexter i realtid. När mötet är slut ber du om en transkription som du kan ge till deltagarna.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägg till en konferenstelefon som deltagare med ikonen Bjud in fler personer. Skriv in telefonnumret. Telefonen kan vara en mediekompatibel konferenstelefon i rummet eller en smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Med hjälp av snabbmeddelanden kan du erbjuda mötesinformation i olika former.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Obs!: Du kan följa samma hjälpmedelsmetoder när du använder snabbmeddelanden i Skype för företag – Online i Outlook på webben.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag får alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela ett skrivbord

  Dela skrivbordet på ett möte i stället för att projicera innehåll på en skärm. Då kan deltagarna använda ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela ett program eller en app

  Om du vill visa en enskild app delar du ett appfönster i stället för att dela hela skrivbordet. Det gör det delade innehållet större när andra ser det.

 • Använda en Skype för företag-whiteboard

  Använd whiteboarden i Skype för företag i stället för en fysisk whiteboard så att alla kan se tavlans innehåll på sina datorer eller enheter. Personer med nedsatt motorik eller rörlighet kan lägga till på en Skype-whiteboard elektroniskt och personer med nedsatt syn kan använda ett förstoringsglas.

Tips: I stället för att dela innehåll kan du ladda upp PowerPoint-presentationer och andra filer till mötet och sedan presentera det från Skype för företag. Det innebär att alla har innehållet på sina egna datorer, där de kan använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

Göra alla möten till Skype-möten

Med Skype för företag för Mac kan du få hjälp att göra alla delaktiga i ett möte, även när alla befinner sig i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kan få tillgång till delat innehåll på sina egna enheter. De kan då använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

 • Du kan spela in mötet så att det går att ta del av det även i framtiden.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • Gör mötet till ett Skype-möte när du schemalägger det. Sedan kan andra ansluta till mötet från en länk eller en påminnelse i Outlook, eller ansluta direkt via Skype för företag för Mac.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte schemalagts som onlinemöten:

  • Markera kontakten i vyn Kontakter och klicka på ikonen Starta ett videosamtal.

  • Lägg till fler deltagare i mötet genom att klicka på ikonen Personer på mötesskärmen och bjuda in önskade personer.

Tips: Om mötesdeltagarna finns med i en Exchange-distributionslista eller -grupp lägger du till gruppen bland dina kontakter. Sedan markerar du gruppens namn och väljer Starta ett videosamtal.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjud in en CART-transkriberare till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag för Mac om du vill få undertexter i realtid. När mötet är slut ber du om en transkription som du kan ge till deltagarna.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägg till en konferenstelefon som deltagare med ikonen Personer. Skriv in telefonnumret. Telefonen kan vara en mediekompatibel konferenstelefon i rummet eller en smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Med hjälp av snabbmeddelanden kan du erbjuda mötesinformation i olika former.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag för Mac får alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela skärm

  Dela din skärm på ett möte i stället för att projicera innehåll på en skärm. Då kan deltagarna använda ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela innehåll

  Dela PowerPoint-presentationer och andra filer och presentera det sedan från Skype för företag. Det innebär att alla har innehållet på sina egna enheter, där de kan använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

Göra alla möten till Skype-möten

Med Skype för företag kan du få hjälp att göra alla delaktiga i ett möte, även när alla befinner sig i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kan få tillgång till delat innehåll på sina egna enheter. De kan då använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • Gör mötet till ett Skype-möte när du schemalägger det. Sedan kan andra ansluta direkt via Skype för företag.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte schemalagts:

  • Tryck på Möte nu i vyn Möten.

  • Tryck på ikonen Lägg till på mötesskärmen och bjud in önskade personer.

Tips: Om mötesdeltagarna finns med i en Exchange-distributionslista eller -grupp lägger du till gruppen bland dina kontakter. Sedan öppnar du konversationsskärmen genom att trycka på gruppens namn och börjar mötet.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjud in en CART-transkriberare till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag om du vill få undertexter i realtid. När mötet är slut ber du om en transkription som du kan ge till deltagarna.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägg till en konferenstelefon som deltagare genom att trycka på ikonen Lägg till. Skriv in telefonnumret. Telefonen kan vara en mediekompatibel konferenstelefon i rummet eller en smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Med hjälp av snabbmeddelanden kan du erbjuda mötesinformation i olika former.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag får alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela skärm

  Dela skärm på ett möte i stället för att projicera innehåll på en skärm. Då kan deltagarna använda ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela innehåll från en app

  Dela PowerPoint-presentationer och andra filer på mötet och presentera det sedan från Skype för företag. Det innebär att alla har innehållet på sina egna enheter, där de kan använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

Göra alla möten till Skype-möten

Med Skype för företag för Android kan du få hjälp att göra alla delaktiga i ett möte, även när alla befinner sig i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kan få tillgång till delat innehåll på sina egna enheter. De kan då använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • Gör mötet till ett Skype-möte när du schemalägger det. Sedan kan andra ansluta direkt via Skype för företag för Android.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte schemalagts:

  • Tryck på kontakten i vyn Kontakter och börja mötet.

  • Lägg till fler deltagare i mötet genom att trycka på ikonen Lägg till på mötesskärmen och bjuda in önskade personer.

Tips: Om mötesdeltagarna finns med i en Exchange-distributionslista eller -grupp lägger du till gruppen bland dina kontakter. Sedan öppnar du konversationsskärmen genom att trycka på gruppens namn och börjar mötet.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjud in en CART-transkriberare till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag för Android om du vill få undertexter i realtid. När mötet är slut ber du om en transkription som du kan ge till deltagarna.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägg till en konferenstelefon som deltagare genom att trycka på ikonen Lägg till. Skriv in telefonnumret. Telefonen kan vara en mediekompatibel konferenstelefon i rummet eller en smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Med hjälp av snabbmeddelanden kan du erbjuda mötesinformation i olika former.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag för Android får alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela skärm

  Dela skärm på ett möte i stället för att projicera innehåll på en skärm. Då kan deltagarna använda ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela innehåll från en app

  Dela PowerPoint-presentationer och andra filer på mötet och presentera det sedan från Skype för företag för Android. Det innebär att alla har innehållet på sina egna enheter, där de kan använda den hjälpmedelsteknik de föredrar, till exempel en skärmläsare eller ett förstoringsglas.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×