Gör det lättare att använda Skype för företag-möten

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan göra dina möten mer tillgängligt för personer med funktionshinder, bara med hjälp av Skype för företag och följa metodtipsen. Det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för att göra dina möten tillgänglig för personer med funktionshinder.

Varför hålla ett möte om inte alla kan delta?

Göra alla möten till Skype-möten

med hjälp av Skype för företag kan du ta med alla i ett möte, även om alla befinner er i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kommer delat innehåll på egen hand enheter. Det här kan använda sina favorit tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller förstoringsglas.

 • Du kan spela in mötet så att det går att ta del av det även i framtiden.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • När du schemalägger mötet kan skapa ett Skype möte. Personer kan sedan ansluta till mötet från en länk eller en påminnelse i Outlook eller ansluta till direkt från Skype för företag.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte schemalagts som onlinemöten:

  • Välj Möte nu på kalenderikonen i huvudfönstret i Skype för företag.

  • Välj ikonen Bjud in fler personer i konversationsfönstret och bjuda in personer som du vill använda.

Tips: Om deltagarna i mötet befinner dig i en distributionslista för Exchange eller grupp, lägger du till gruppen till dina kontakter. Bara markera gruppnamnet, öppna snabbmenyn (med Högerklicka eller SKIFT + F10) och välj startar ett videosamtal.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjuda in en KUNDVAGN (kommunikation Access realtid översättning) transkribering till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag att få realtid bildtexter. Be om en transkription att dela med deltagarna i slutet av mötet.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägg till en konferenstelefon som deltagare med ikonen Bjud in fler personer. Skriv in telefonnumret. Telefonen kan vara en mediekompatibel konferenstelefon i rummet eller en smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Snabbmeddelanden (IM) kan du erbjuda mötesinformationen i alternativa formulär.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Obs!: Du kan följa samma hjälpmedel metoderna när via ett Snabbmeddelande i Skype för företag – Online i Outlook på webben.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag har alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela ett skrivbord

  Dela skrivbordet på ett möte i stället för att projicera innehåll på en skärm. Då kan deltagarna använda ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela ett program eller en app

  Dela en app-fönstret i stället för att dela hela skrivbordet om du vill visa ett enda program. Detta gör det delade innehållet större när personer visar den.

 • Använda en Skype för företag whiteboard

  Använd Skype för företag whiteboard i stället för en fysisk whiteboard så att alla kan se anslagstavla innehåll på sina datorer eller enheter. Personer med funktionshinder motor eller rörlighet kan lägga till i en Skype whiteboard elektroniskt och personer med nedsatt syn kan använda ett förstoringsglas.

Tips: I stället för att dela innehåll kan du ladda upp PowerPoint presentationer och andra filer i ett möte och presentera den från Skype för företag. Det här kan alla har innehållet på sina egna datorer där de kan använda sina önskade tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller en favorit förstoringsglas.

Göra alla möten till Skype-möten

med hjälp av Skype för företag för Mac kan du ta med alla i ett möte, även om alla befinner er i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kommer delat innehåll på egen hand enheter. Det här kan använda sina favorit tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller förstoringsglas.

 • Du kan spela in mötet så att det går att ta del av det även i framtiden.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • När du schemalägger mötet kan skapa ett Skype möte. Personer kan sedan ansluta till mötet från en länk eller en påminnelse i Outlook eller ansluta till direkt från Skype för företag för Mac.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte schemalagts som onlinemöten:

  • Markera kontakten i vyn kontakter och klicka på ikonen startar ett videosamtal.

  • Klicka på ikonen kontakter i mötets om du vill lägga till fler personer i mötet och bjuda in personer som du vill använda.

Tips: Om deltagarna i mötet befinner dig i en distributionslista för Exchange eller grupp, lägger du till gruppen till dina kontakter. Därefter bara Välj gruppens namn och välj Starta ett videosamtal.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjuda in en KUNDVAGN (kommunikation Access realtid översättning) transkribering till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag för Mac att få realtid bildtexter. Be om en transkription att dela med deltagarna i slutet av mötet.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägga till en konferens telefon som en deltagare genom att använda ikonen personer. Skriv i telefonnumret. Telefon kan vara en media-aktiverade konferens telefon i rum eller en Smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Snabbmeddelanden (IM) kan du erbjuda mötesinformationen i alternativa formulär.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag för Mac har alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela skärm

  Dela skärmen i ett möte i stället för bara projicera innehållet på en skärm. Gör att personer som använder ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela innehåll

  Dela PowerPoint presentationer och andra filer och presentera den från Skype för företag. Det här kan alla har innehållet på egen hand enhet där de kan använda sina önskade tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller en favorit förstoringsglas.

Göra alla möten till Skype-möten

med hjälp av Skype för företag kan du ta med alla i ett möte, även om alla befinner er i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kommer delat innehåll på egen hand enheter. Det här kan använda sina favorit tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller förstoringsglas.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • När du schemalägger mötet kan skapa ett Skype möte. Personer kan ansluta direkt via Skype för företag.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte har schemalagts:

  • Tryck på Möte nu i vyn möten.

  • Tryck på ikonen Lägg till på skärmen möte och bjuda in personer som du vill använda.

Tips: Om deltagarna i mötet befinner dig i en distributionslista för Exchange eller grupp, lägger du till gruppen till dina kontakter. Därefter bara tryck på gruppens namn så öppnas konversationsskärmen och starta mötet.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjuda in en KUNDVAGN (kommunikation Access realtid översättning) transkribering till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag att få realtid bildtexter. Be om en transkription att dela med deltagarna i slutet av mötet.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägga till en konferens telefon som en deltagare genom att knacka på ikonen Lägg till. Skriv i telefonnumret. Telefon kan vara en media-aktiverade konferens telefon i rum eller en Smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Snabbmeddelanden (IM) kan du erbjuda mötesinformationen i alternativa formulär.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag har alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela skärm

  Dela skärmen i ett möte i stället för bara projicera innehållet på en skärm. Gör att personer som använder ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela innehåll från ett program

  Dela PowerPoint presentationer och andra filer i mötet och presentera den från Skype för företag. Det här kan alla har innehållet på egen hand enhet där de kan använda sina önskade tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller en favorit förstoringsglas.

Göra alla möten till Skype-möten

med hjälp av Skype för företag för Android kan du ta med alla i ett möte, även om alla befinner er i samma rum.

 • Personer med nedsatt syn kommer delat innehåll på egen hand enheter. Det här kan använda sina favorit tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller förstoringsglas.

 • Personer med nedsatt hörsel kan få transkriptionstjänster i realtid, via CART (Communication Access Realtime Translation). CART finns på många språk över hela världen.

I det här avsnittet

Snabbstarta ett Skype för företag-möte

Förlora inte värdefull mötestid på att starta ett onlinemöte.

 • När du schemalägger mötet kan skapa ett Skype möte. Personer kan ansluta direkt via Skype för företag för Android.

 • För ad hoc-möten eller möten som inte har schemalagts:

  • Tryck på kontakt i vyn kontakter och starta mötet.

  • Tryck på ikonen Lägg till i mötets om du vill lägga till fler personer i mötet och bjuda in personer som du vill använda.

Tips: Om deltagarna i mötet befinner dig i en distributionslista för Exchange eller grupp, lägger du till gruppen till dina kontakter. Därefter bara tryck på gruppens namn så öppnas konversationsskärmen och starta mötet.

Ta med videoklipp och öka förståelse

Vi människor fungerar bäst när vi får information från flera olika sinnen. Föreläsare och underhållare utnyttjar det hela tiden, när de väljer video som medium. Du kan göra samma sak med ett telefonsamtal eller möte.

 • Video gör att döva deltagare kan använda en teckenspråkstolk.

 • Video förbättrar talförståelse i hela spektrat. Det kan vara särskilt användbart för personer med nedsatt hörsel som är beroende av att läsa på läppar.

Tips: Under ett videomöte kontrollerar du på förhandsgranskningsskärmen att andra kan se dig tydligt. Var du sitter i förhållande till kameran kan exempelvis göra skillnad.

Bjuda in en CART-transkriberare för personer som inte kan höra

Bjuda in en KUNDVAGN (kommunikation Access realtid översättning) transkribering till ett möte eller telefonsamtal i Skype för företag för Android att få realtid bildtexter. Be om en transkription att dela med deltagarna i slutet av mötet.

 • CART-tjänster finns över hela världen och på många språk. Med hjälp av CART kan personer som är döva eller har nedsatt hörsel delta fullt ut i ett möte eller telefonsamtal.

Tips: 

 • Lägga till en konferens telefon som en deltagare genom att knacka på ikonen Lägg till. Skriv i telefonnumret. Telefon kan vara en media-aktiverade konferens telefon i rum eller en Smartphone.

 • Be deltagarna att säga sina namn när de deltar. Det gör det lättare att följa mötet för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Se till att bara en person i taget pratar.

Lägg till snabbmeddelanden som förstärker talad kommunikation

Snabbmeddelanden (IM) kan du erbjuda mötesinformationen i alternativa formulär.

 • Skriv direkt alternativ text (alt-text) för skärminnehåll i snabbmeddelanden.

 • Be tolkar att skriva ytterligare information i snabbmeddelanden som döva personer kan läsa.

 • Klistra in detaljerad information, till exempel webbadresser till dokument och webbsidor, i text. Detaljer försvinner inte och deltagarna kan öppna länkat innehåll direkt på sina egna datorer. Om det behövs kan de öka förståelsen med hjälp av förstoringsglas eller skärmläsare.

 • Skriv viktiga meddelanden, beslut och uppgifter i snabbmeddelanden.

 • Personer med talstörningar och de som har svårigheter med att bearbeta språk kan skriva frågor eller svar i snabbmeddelanden.

Dela innehåll och möjliggöra hjälpmedelsteknik

Med Skype för företag för Android har alla en personlig vy av mötesinnehåll.

 • Dela skärm

  Dela skärmen i ett möte i stället för bara projicera innehållet på en skärm. Gör att personer som använder ett förstoringsglas för innehåll.

 • Dela innehåll från ett program

  Dela PowerPoint presentationer och andra filer i mötet och presentera den från Skype för företag för Android. Det här kan alla har innehållet på egen hand enhet där de kan använda sina önskade tekniska hjälpmedel, till exempel en skärmläsare eller en favorit förstoringsglas.

Se även

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×