Gör anteckningar och formatera dem

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det är lika enkelt att föra anteckningar i OneNote som att skriva i en anteckningsbok av papper, men i OneNote kan du dessutom enkelt skapa mer utrymme och lägga till sidor när du behöver det. Du kan också flytta och formatera text överallt på sidan, söka och direkt hitta information, samt flagga viktiga anteckningar för uppföljning.

I OneNote kan dina anteckningar även innehålla valfri kombination av inskriven text, bilder och grafik – inklusive text och bilder som du fångar in från webbsidor och andra program – samt digital handskrift, ljud- och bildklipp, listor och länkar.
 

Vad vill du göra?

Skriva anteckningar på en sida med tangentbordet eller för hand

Flytta text på en sida

Lägga till tomt utrymme på en sida

Skapa en ny sida

Ändra ordning på sidor

Infoga tid och datum

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Lägga till eller redigera en länk

Lägga till taggar för viktiga anteckningar

Spara anteckningar

Skriva anteckningar på en sida med tangentbordet eller för hand

Gör något av följande:

 • Om du vill skriva anteckningar klickar du på sidan där du vill att anteckningarna ska visas och skriver sedan din text. Du kan fortsätta skriva i den aktuella anteckningsbehållaren som visas runt texten eller skapa en ny anteckning genom att klicka någon annanstans på sidan.

 • Om du använder en penninmatningsenhet eller använder OneNote på en dator med pekinmatning, klickar eller knackar du på fliken Rita i menyfliksområdet och sedan klickar eller knackar du på önskad pennfärg för de handskrivna anteckningarna i gruppen Verktyg. Du kan växla tillbaka till tangentbordsinmatning vid valfritt tillfälle genom att klicka på knappen Skriv på fliken Rita i menyfliksområdet.
   

Flytta text på en sida

Gör något av följande:

 • Rör muspekaren över texten om du vill flytta text inom samma sida. När anteckningsbehållaren visas klickar du på dess överkant och klickar och drar sedan behållaren till en ny plats på sidan.

 • Om du vill kopiera eller flytta text till en annan sida, högerklickar du på anteckningsbehållarens överkant, klickar på Kopiera eller Klipp ut på snabbmenyn och klistrar sedan in anteckningarna på den sida där du vill ha dem.
   

Lägga till utrymme på sidan

Gör följande:

 1. Klicka på fliken Infoga.

 2. Klicka på Infoga tomt utrymme i gruppen Infoga.

 3. Klicka på den plats på sidan där du vill infoga mer utrymme och dra sedan pekaren åt det håll som pilen pekar åt för att infoga så mycket extra skrivutrymme som behövs.
   

Skapa en ny sida

I OneNote tar en sida egentligen aldrig slut, men det kan ändå vara en god idé att dela in anteckningsböckerna i sidor och avsnitt av ordningsskäl. Så här lägger du till en ny tom sida:

 1. Klicka på knappen Lägg till sida ovanför sidflikskolumnen till höger i OneNote-programfönstret.

 2. Längst upp på den nya sidan skriver du en rubrik i sidhuvudsområdet. Sidrubriken som du skriver visas även på sidfliksetiketten för den nya sidan du skapar.
   

Ändra ordning på sidor

Gör följande:

 • Om du vill flytta en sida i ett anteckningsboksavsnitt till en plats högre upp eller längre ned i listan med sidflikar, klickar du och håller muspekaren på dess sidflik och drar sedan fliken upp eller ned till önskad plats.
   

Infoga tid och datum

När du skapar en ny sida i OneNote märks den automatiskt med aktuell tid och datum. Beroende på hur du använder OneNote kan du även använda datorns aktuella tid och datum i anteckningarna när du vill märka eller hålla reda på händelser i tidsföljd. Du kan t.ex. upprätthålla en logg med telefonsamtal som tas emot vid vissa tidpunkter genom att ange datum och tid för samtalen före samtalsinformationen.

Gör följande:

 1. Placera markören där du vill lägga till datum- och tidsinformationen i anteckningarna.

 2. Gör något av följande.

  • Klicka på någon av knapparna Datum, Tid eller Datum och tid på fliken Infoga i gruppen Tidsstämpel.

  • Du kan snabbt infoga dagens datum genom att trycka på Alt+Skift+D på tangentbordet.

  • Du kan snabbt infoga aktuell tid genom att trycka på Alt+Skift+T på tangentbordet.

  • Du kan snabbt infoga aktuellt datum och tid genom att trycka på Alt+Skift+F på tangentbordet.
    

I OneNote används formatet datum och tid anges i Kontrollpanelen i Windows. Om du vill ändra utseendet på datum och tider i OneNote, följer du stegen nedan för din version av Windows.

 • Windows 10
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 10 (från fältet sökfältet i det nedre vänstra hörnet av skärmen typen Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 8
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 8 (Svep inåt från höger – om du använder en mus pekar du på det övre högra hörnet, och välj sökikonen. Skriv Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 7
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 7. Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Skapa en punktlista

Punktlistor är lämpliga för att ställa upp osorterade poster, till exempel i en inköpslista.

Gör följande:

 1. Ställ markören på den plats i anteckningarna där du vill börja på en lista.

 2. Klicka på Punkter i gruppen Grundläggande text på fliken Start.

 3. Skriv texten för den första punkten och tryck på Retur när du vill börja på nästa punkt.

 4. Tryck två gånger i rad på Retur när du vill avsluta punktlistan.
   

Tips: Om du vill påbörja en punktlista automatiskt skriver * (asterisk) i början av en ny textrad och trycker på blanksteg.

Skapa en numrerad lista

Numrerade listor är utmärkta för poster som ska visas i kronologisk ordning, t.ex. stegvisa instruktioner.

Gör följande:

 • Ställ markören på den plats i anteckningarna där du vill börja på en lista.

 • Klicka på Numrering i gruppen Grundläggande text på fliken Start.

 • Skriv texten för den första posten och tryck på Retur när du vill börja på nästa post.

 • Tryck två gånger i rad på Retur när du vill avsluta den numrerade listan.
   

Tips: Du kan påbörja en numrerad lista automatiskt genom att skriva 1. i början av en ny textrad och sedan trycka på Blanksteg
 

Lägga till eller redigera en länk

I OneNote skapas länkar automatiskt (tidigare kallade hyperlänkar) när du skriver eller klistrar in en Internet-adress i anteckningarna. Du kan även använda kommandot Infoga > Länk om du vill skapa en länk av text i anteckningarna.
 

Lägga till en länk

Gör något av följande:

 • I anteckningarna skriver du eller klistrar in den webbadress som länken ska referera till. Du kan t.ex. lägga till en länk till Microsofts webbplats genom att skriva http://www.microsoft.com (eller bara www.microsoft.com). Länken görs automatiskt klickbar i OneNote.

 • Klicka på Infoga > Länk i menyfliksområdet. I rutan Adress skriver du webbadressen som länken ska peka på och klickar sedan på OK.
   

Obs!: Om du vill skapa länkar till andra sidor i anteckningsboken klickar du på avsnittet som innehåller sidan som du vill länka till, högerklickar på dess sidflik, klickar på Kopiera länk till sida, och klistrar sedan in länken på önskad plats i anteckningarna.
 

Redigera en länk

Så här ändrar du webbadressen som en befintlig länk i anteckningarna pekar på:

 1. Högerklicka på länken vars adress du vill ändra och klicka på Redigera länk.

 2. I dialogrutan Länk som visas ersätter du URL-adressen i rutan Adress med önskad adress. Om det behövs ändrar du även den beskrivande text som visas i rutan Text som ska visas så att den matchar den nya länkens mål.

 3. Klicka på OK.

Ta bort en länk

Så här tar du bort en länk utan att ta bort texten som den skapades från:

 • Högerklicka på den länk som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort länk på snabbmenyn.
   

Lägga till taggar för viktiga anteckningar

OneNote innehåller flera taggar, t.ex. Viktigt och Att göra som du kan använda för anteckningar. Taggarna gör att du kan prioritera och dela in anteckningar på ett visuellt sätt, och de kan användas för att gruppera anteckningar efter klassificering eller prioritet vid sökning i anteckningsböckerna.
 

Tagga en anteckning

Gör följande:

 1. Klicka på texten som du vill tagga i anteckningarna.

 2. Klicka på taggikonen som du vill använda i gruppen Taggar på fliken Start. Rulla i listan med tillgängliga taggar med hjälp av pilarna eller klicka på pilen Fler i rullistans nedre högra hörn så att alla tillgängliga taggar visas.
   

Söka efter taggar

Så här söker du snabbt efter taggade anteckningar (t.ex. för att visa alla poster som har taggats med Viktigt):

 • Klicka på Start > Sök efter taggar. I åtgärdsfönstret Sammanfattning av flaggor som visas klickar du på valfri flagga i listan för att söka efter och öppna sidan som innehåller den tillhörande anteckningen.
   

Spara anteckningar

Till skillnad från andra datorprogram så sparas ditt arbete löpande och automatiskt i Microsoft OneNote. Det innebär att du aldrig behöver spara dina anteckningar manuellt.

Du kan stänga av OneNote när du vill och är klar med att föra anteckningar. När du startar OneNote nästa gång öppnas den sida som var öppen sist med alla ändringar som du senast gjorde.
 

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders