Gäst får inte gruppkonversationer via e-post

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med gäståtkomst i Grupper i Office 365 kan organisationer samarbeta med externa användare som har e-postkonton som inte ingår i Office 365. Om gästanvändaren du bjuder in visas som gruppmedlem men inte får varken e-post eller gruppkonversationer kontrollerar du följande:

 • Gäståtkomst i Office 365-grupper i organisationen

 • att gruppmeddelanden inte hamnar i gästanvändarens skräppostmapp

 • att gästanvändarens e-postleverantör inte avvisar gruppmeddelandena.

Ta sedan reda på om gästen bjöds in från SharePoint Online och Azure Active Directory B2B. I så fall har du förmodligen ett konfigurationsproblem i katalogen. Be IT-administratören att lösa problemet genom att följa den här proceduren i tre steg:

 1. Ladda ned och installera Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell Module och Microsoft Online Services – inloggningsassistent.

 2. Kör en serie PowerShell-kommandon för att visa egenskaperna för gästanvändarens konto.

 3. Reparera gästkontots konfiguration.

 1. Ladda ned och installera 64-bitarsversionen av Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell Module Mer information finns i AzureAD.

 2. Ladda ned och installera 64-bitarsversionen av Microsoft Online Services – inloggningsassistent: Microsoft Online Services - inloggningsassistent för IT-experter RTW.

 1. Anslut till Microsoft PowerShell med dina autentiseringsuppgifter som företagsadministratör.

 2. Kör följande cmdlet:

  Connect-AzureAD
 3. På sidan Ange autentiseringsuppgifter anger du dina autentiseringsuppgifter som global Office 365-administratör. Läs mer om roller i Office 365 i Tilldela administratörsroller i Office 365.

  ELLER

 1. Ange följande i PowerShell-fönstret. Tryck på Retur efter varje kommando.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Leta rätt på den inbjudna användaren och tillhörande egenskaper via e-postadressen i egenskapen OtherMail.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Om det primära SMTP-fältet är tomt och fältet OtherMail har flera värden är gästanvändarkontot inte konfigurerat på rätt sätt. Här är ett exempel:

  Exempel på användarkonto som inte har konfigurerats korrekt

Alternativ 1: Ta bort e-postadresserna från egenskapen OtherMail. Det här gör att egenskapen OtherMail bara har ett värde, som ska vara den inbjudna gästanvändarens e-postadress. När du tar bort e-postadresser förlorar användaren tillgång till alla SharePoint Online-filer som har beviljats till adressen.

  Här är kommandot för att ta bort adresser:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

ELLER

Alternativ 2: Ta bort användaren och lägg till personen i gruppen igen. När du tar bort användaren förlorar han eller hon tillgång till alla SharePoint Online-filer som har beviljats till användarens e-postadress.

Närliggande avsnitt

Administrera Azure AD-katalogen

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×