Fylla i ett schema i skift

Artikelinnehåll

Ordna arbets pass efter grupp

Lägga till personer i schemat

Lägga till ett skift

Dela ett schema med ditt team

Öppna ett annat schema

Ordna arbets pass efter grupp

I det nya schemat börjar du med en icke-namnlös grupp där du lägger till personer och arbets pass, men du kan lägga till ytterligare grupper och ge dem alla namn. Med namngivna grupper kan du ordna dina grupp medlemmar efter roll eller avdelning i schemat. Ett hotell kan t.ex. ha följande grupper: "Reception", "Rumservice" och "Hotellvaktmästare".

Det bästa är att skapa grupper innan du börjar lägga till personer i schemat eftersom du inte kan flytta en person och alla deras arbets pass från en grupp till en annan. 

Lägga till en grupp

 • Klicka på Lägg till grupp och skriv ett namn för gruppen.

Namnge eller byta namn på en grupp

 • Klicka på Ange grupp namn eller namnet på en befintlig grupp och skriv ett namn.

När du har skapat dina grupper är det dags att lägga till personer till dem.

Lägga till personer i schemat

Om du inte har skapat grupper för att ordna dina grupp medlemmar och vill kan du ta hand om det. I annat fall kan du hålla kontakt med en standard grupp och lägga till personer i den.

 1. Leta reda på gruppen som du vill lägga till någon till och klicka på Lägg till personer i grupp .

 2. Skriv deras namn eller e-postadress och leta reda på dem i listan föreslagna personer .

 3. Ge dem en ägare om du vill att de ska kunna uppdatera schemat.

 4. Klicka på Spara.

Obs!: Du kan lägga till personer i organisationen till schemat även om de inte redan finns i Teams. Om du lägger till dem i schemat läggs de också till i teamet. Och om du gör dem till en schema ägare är de också team ägare.

Lägga till ett skift

Så här lägger du till ett skift från grunden

 1. På raden för den person som du tilldelar arbets passet till under det datum du vill ha klickar du på Knappen Fler alternativ Knappen Fler alternativ lägga till Skifteller dubbelklickar på den tomma skiftet.

 2. Fyll i informationen för skiftet och Överväg att välja en temafärg för att ordna saker.

 3. Ge skiftet ett namn så det är enkelt att berätta vad som skiljer sig från andra SKIFT. Skift namn är som standard start-och slut tid.

 4. Lägga till anteckningar för skiftet, till exempel uppgifter som ska utföras.

 5. Lägga till raster i avsnittet aktiviteter .

 6. Välj Spara om du vill spara utan att dela eller dela om du är redo att spara och dela med dig av arbets passet.

För att basera ett nytt skift på en befintlig

Gå till raden för den person som du vill tilldela arbets passet till under det datum du vill använda, klicka Knappen Fler alternativ och välj sedan Skift i listan. Om listan är lång kan du söka efter den du vill ha.

Så här kopierar du ett SKIFT till en annan plats i schemat

På en befintlig Skift klickar du på Knappen Fler alternativ Knappen Fler alternativ Kopieraoch går sedan till den plats där du vill placera skiftet och klickar på Knappen Fler alternativ Klistra in.

Lägga till ett öppet Skift

Lägg till ett öppet Skift nu och tilldela det till någon senare under schema planering eller dela det med teamet så att andra kan begära det.

 1. Klicka på Knappen Fler alternativ i raden öppna Skift under det datum som du håller på att skapa och välj sedan Lägg till öppet Skift för att börja från början eller Välj ett befintligt Skift från listan för att basera det nya på.

 2. Fyll i informationen för skiftet, inklusive antalet tillgängliga platser.

 3. Ge skiftet ett namn så det är enkelt att berätta vad som skiljer sig från andra SKIFT. Skift namn är som standard start-och slut tid.

 4. Lägga till aktiviteter som raster och lunch.

 5. Välj Spara om du vill spara utan att dela eller dela om du är redo att spara och dela det öppna skiftet med gruppen.

  Meddelanden: Om du vill redigera skiftet när du har delat det med teamet finns det ett par saker att komma ihåg:

  • Om du ändrar antalet tillgängliga platser måste du välja dela. Du kan inte spara dina ändringar och dela den senare.

  • Om du ändrar arbets passets start-eller slut tid nekas alla väntande förfrågningar för det skiftet automatiskt när du delar det igen med teamet.

Dela ett schema med ditt team

När du gör ändringar i schemat kan du välja när du vill dela dessa ändringar med teamet. Med detta kan du komma dit och flytta runt saker tills du har allting precis rätt. De ändringar du gör kommer att märkas med en asterisk (*), och vi sätter ett namn på knappen dela med team , bara för att påminna dig om att dela uppdateringarna.

Så här delar du schemat

 1. Klicka på dela med team.

 2. Kontrol lera att den valda tids ramen är det du vill dela.

 3. Bestäm om du vill meddela hela teamet eller bara de personer som påverkas av ändringarna.

 4. Klicka på Dela.

Öppna ett annat schema

Så här öppnar du ett annat schema om du använder fler än ett team.

 1. Längst upp till vänster i skift väljer du Knappen Mer -menyn.

 2. Välj det team du vill använda.

Nu arbetar du med det andra schemat.

Vill du veta mer?

Läs mer om Skift

För IT-administratörer

Hantera appen för arbets pass

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×