Fylla i ett formulär snabbare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den faktiska processen med att mata in data i ett formulär är enkelt, finns men det några funktioner som hjälper dig att göra mer effektivt.

Vad vill du göra?

Använda Komplettera automatiskt ska visas snabbare datainmatning

Flytta mellan fälten snabbare

Lägga till rader eller kolumner snabbare

Granska fel snabbare

Använda Komplettera automatiskt ska visas snabbare datainmatning

Du kan använda funktionen Komplettera automatiskt i Microsoft Office InfoPath och spara tidigare poster som du har skrivit i fält för formulär som du har fyllt i på datorn. När du skriver de första tecknen i ett fält i ett InfoPath-formulär, visas möjliga matchningar bland genom poster som du har skrivit i rutan. Därefter kan du välja den post som du vill använda, eller om inget av förslagen matchar det du skriver du helt enkelt kan fortsätta att skriva i fältet.

I följande illustration visar funktionen Komplettera automatiskt det tidigare registrerade värdet 8:00 som en möjlig matchning när siffran 8 anges.

Exempel på Komplettera automatiskt

Om Komplettera automatiskt inte fungerar i fälten i formuläret, formulärets designer kan ha inaktiverat funktionen eller inställningen Komplettera automatiskt kan stängas av i Windows Internet Explorer.

Aktivera Komplettera automatiskt

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Klicka på Internetalternativ under System.

 4. Klicka på fliken innehåll.

 5. Klicka på Komplettera automatiskt under personlig information.

 6. Markera kryssrutan under Använd Komplettera automatiskt för i dialogrutan Inställningar för Komplettera automatiskt.

Obs!: Formulärets designer kan välja att inaktivera funktionen Komplettera automatiskt för några eller alla fälten i formuläret. I det här scenariot kommer du inte att kunna använda Komplettera automatiskt när du fyller i fälten, oavsett om du aktiverar funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer.

Ibland kanske du vill rensa listan över föreslagna poster kvar i Komplettera automatiskt. Praktiska övningar detta hjälper till att förhindra att andra användare av datorn visa privat information som du tidigare har angett.

Rensa listan över föreslagna autotextposter

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Klicka på Internetalternativ under System.

 4. Klicka på fliken innehåll.

 5. Klicka på Komplettera automatiskt under personlig information.

 6. Klicka på Rensa formulär under Rensa Komplettera automatiskt tidigare om du vill ta bort i listan med poster som du har gjort i fält i ett formulär, och klicka sedan på OK när du uppmanas att göra.

  Tips: När du fyller i ett formulär kan du ta bort ett enskilt objekt från listan Komplettera automatiskt förslag. När listan visas pekar du på det objekt som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Överst på sidan

Flytta mellan fälten snabbare

Även om flyttar muspekaren är vanligtvis ett snabbt sätt att komma åt olika fält i ett formulär justeras går ibland det ännu snabbare att flytta mellan fälten med hjälp av tangentbordet. Om du vill flytta mellan fälten i formulärets tabbordning, gör du något av följande:

 • Tryck på TABB om du vill flytta framåt till nästa fält.

 • Om du vill flytta bakåt till föregående fält trycker du på SKIFT + TABB.

 • Om du vill flytta insättningspunkten uppåt eller nedåt mellan raderna i en tabell, trycker du på tangenten UPPIL eller NEDPIL.

Överst på sidan

Lägga till rader eller kolumner snabbare

När du fyller i ett formulär kan du lägga till rader i tabeller som är en del av formulärmallen eller lägga till rader och kolumner i tabeller som du har infogat i RTF-fält. Du kan spara tid när hur de här uppgifterna utförs, gör du något av följande:

 • Tryck på CTRL + RETUR om du vill lägga till en rad i en tabell som är en del av formulärmallen.

 • Om du vill lägga till en rad eller kolumn i en tabell som är infogad i ett RTF-fält, högerklicka på tabellen, peka på Infoga på snabbmenyn och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Tips: Om du vill snabbt lägga till en rad i en tabell som är infogad i ett RTF-fält flytta insättningspunkten till den sista cellen i tabellen och tryck sedan på TABB.

Överst på sidan

Granska fel snabbare

När du fyller i ett formulär använder InfoPath kontrolleras automatiskt den information som du anger för fel. Om eventuella problem med den information som du angav visas en dialogrutemeddelande eller en infogningsmeddelande. För en infogad varning visas vanligtvis en streckad röd kantlinje runt ett fält i formuläret. I fall där ett fält krävs visas en röd asterisk i kontrollen. Mer information om en viss infogad varning, placera pekaren över fältet eller högerklickar du på den. Formulärets designer kan också ange att en dialogruta visas med meddelande med en förklaring. Följande bild visar en infogad varning och en dialogruta.

Exempel på dialogrutevarning och infogad varning

Om du vill snabbt granska datafel och beskrivningar av dessa fel, gör du något av följande:

 • Om du vill flytta till det fält som innehåller felet data trycker du på CTRL + SKIFT + E.

 • Markera fältet som innehåller felet om du vill läsa en beskrivning av problemet, och tryck sedan på CTRL + SKIFT + S.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×