Fylla i en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta med värden från en webbtjänst

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan fylla i en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta med data från en webbtjänst via en sekundär dataanslutning.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till en anslutning till en fråga

Steg 2: Konfigurera kontrollen

Översikt

I en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta visas objekt som användare kan välja när de fyller i ett formulär. Du kan konfigurera dessa typer av kontroller i formulärmallen så att de visar data från en webbtjänst via en sekundär dataanslutning. En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla. Du lägger till anslutningen i formulärmallen så att användare som fyller i formulär baserade på mallen kan hämta data från eller skicka data till en extern datakälla, t.ex. en webbtjänst.

Om du vill hämta data från en extern datakälla du lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen dessa frågor data. Microsoft Office InfoPath skapar därför en sekundär datakälla med datafält eller grupper som motsvarar XML-schema av webbtjänsten. Dataanslutning frågan hämtar data från webbtjänsten och lagrar dessa data i den sekundära datakällan i formuläret. Som standard finns data i den sekundära datakällan medan användaren är ansluten till ett nätverk. Du kan konfigurera sekundär dataanslutning om du vill spara resultatet av frågan på användarnas datorer så att de kan ha tillgång till data om sina formulär inte är ansluten till ett nätverk.

Säkerhetsmeddelande: Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

Eftersom datastrukturen i den sekundära datakällan måste överensstämma med hur data lagras i webbtjänsten kan du inte ändra befintliga fält eller grupper i den sekundära datakällan. Länkar till mer information om dataanslutningar och datakällor finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan fylla i en kontroll i formulärmallen med värden från en webbtjänst måste du be webbtjänstadministratören att göra följande:

 • Informera dig om var webbtjänsten finns.

 • Verifiera att webbtjänsten använder Document Literal-kodning. InfoPath kan endast användas tillsammans med webbtjänster som har denna typ av kodning.

 • Informera dig om namnet på den webbtjänståtgärd som skickar data till formuläret.

 • Ange om du på ett säkert sätt kan spara frågeresultaten på användarnas datorer för användning offline.

Överst på sidan

Steg 1: Lägg till en frågedataanslutning

Om du inte har en befintlig fråga dataanslutning i formulärmallen som du kan använda för att ange värden för kontrollen följer du dessa steg för att lägga till en ny sekundär dataanslutning. Om din formulärmall har redan en sekundär dataanslutning som du kan använda kan du hoppa över det här avsnittet och gå till steg 2: Konfigurera kontrollen.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Webbtjänst på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange var webbtjänsten finns på den följande sidan i guiden.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Klicka på den webbtjänståtgärd som ska returnera data till formuläret i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 8. Om guiden Dataanslutning upptäcker ett okänt element i webbtjänstens schema kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i huvuddatakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 9. Om du vill göra frågeresultatet tillgängligt när formuläret inte är anslutet till nätverket markerar du kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline.

  Säkerhetsmeddelande: Om du markerar den här kryssrutan lagras informationen på användarens dator när den här dataanslutningen används för formuläret. Om känsliga data hämtas till formuläret via den här anslutningen kanske du vill inaktivera funktionen för att skydda dessa om datorn skulle tappas bort eller bli stulen.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Ange ett beskrivande namn för den sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden.

 12. Om du vill att formuläret automatiskt ska hämta data när det öppnas markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera kontrollen

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på listrutan, den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan som du vill fylla i.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Slå upp värden i en extern datakälla under Poster i listruta.

 5. I listan Datakälla klickar du på datakällan med den grupp eller de fält som innehåller informationen du vill använda.

 6. Klicka på Välj XPath Bild av knapp intill rutan Poster.

 7. I dialogrutan Markera ett fält eller en grupp anger du sedan vilka data som ska visas för användaren och vilka data som ska skickas till den externa datakällan genom att göra något av följande.

  Ange de data som visas är samma data som användaren skickar

  • Klicka på ett fält och sedan på OK.

  Ange att data visas skiljer sig från de data som användaren ska skicka

  Obs!: Det betyder att användaren kan se information från ett av fälten i gruppen men det är information från ett annat fält i gruppen som skickas.

  1. Klicka på en grupp och sedan på OK.

  2. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan värde i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  3. Klicka på ett fält som innehåller data som användaren ska skicka till den externa databasen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka på OK.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan namn i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  5. Klicka på ett fält som innehåller data som ska visas i kontrollen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

 8. Om fältet i rutan Visningsnamn innehåller poster med liknande namn och du endast vill visa unika namn, markerar du kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×