Office
Logga in
Fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller

Fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I stället för att ange data manuellt i ett kalkylblad kan du använda funktionen Autofyll för att fylla cellerna med data som följer ett särskilt mönster eller som är baserade på data i andra celler.

Den här artikeln innehåller inte någon information om hur du anger data manuellt eller i flera kalkylblad samtidigt. Information om hur du anger data manuellt finns i artikeln Ange data manuellt i kalkylbladsceller.

Upprepa värden som redan finns i kolumnen automatiskt

Om de första tecknen som du skriver in i en cell matchar en befintlig post i kolumnen fylls resten av tecknen i åt dig automatiskt. Posterna fylls bara i automatiskt om de innehåller text eller en kombination av text och tal. Poster som endast innehåller tal, datum eller klockslag fylls inte i automatiskt.

Gör något av följande när det du skriver in kompletteras automatiskt:

 • Tryck på Retur om du vill acceptera den post som föreslås.

  Den ifyllda posten matchar den befintliga postens mönster med versaler och gemener exakt.

 • Fortsätt att skriva om du vill ersätta de tecken som fyllts i automatiskt.

 • Tryck på Backsteg om du vill ta bort de tecken som fyllts i automatiskt.

Obs!: 

 • Posten fylls endast i om markören befinner sig i slutet av den aktuella cellens innehåll.

 • Listan baseras på möjliga Komplettera automatiskt-poster på den kolumn som innehåller den aktiv cell. Poster som upprepas i en rad fylls inte i automatiskt.

Aktivera eller inaktivera automatisk ifyllning av cellvärden

Om du inte vill att cellvärden ska fyllas i automatiskt kan du inaktivera funktionen i Excel.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt under Redigeringsalternativ för att aktivera respektive inaktivera funktionen för automatisk ifyllning av cellvärden.

Fylla i data i angränsande celler med hjälp av fyllningshandtaget

Om du snabbt vill fylla i flera typer av dataserier kan du markera flera celler och sedan dra i fyllningshandtag Fyllningshandtag . Om du vill använda fyllningshandtaget markerar du de celler som som ska fungera som utgångspunkt för de andra cellerna, och sedan drar du fyllningshandtaget tvärs över eller ned över de celler som du vill fylla.

Som standard visas fyllningshandtaget, men du kan välja att dölja det. Är handtaget dolt kan du också välja att visa det.

När du har dragit i fyllningshandtaget visas knappen Alternativ för Autofyll. Om du inte vill att knappen Alternativ för Autofyll ska visas varje gång som du drar i fyllningshandtaget kan du inaktivera den. På samma sätt kan du aktivera knappen Alternativ för Autofyll om den inte visas när du drar i fyllningshandtaget.

Visa eller dölja fyllningshandtaget

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ för att visa respektive dölja fyllningshandtaget.

 3. För att undvika att du ersätter befintliga data när du drar i fyllningshandtaget bör du kontrollera att kryssrutan Varna innan celler skrivs över är markerad. Avmarkera kryssrutan om du inte vill se ett meddelande som varnar för att ifyllda celler kommer att skrivas över.

Dra i fyllningshandtaget för att fylla i data i angränsande celler

 1. Markera de celler som innehåller data som du vill att de angränsande cellerna ska fyllas med.

 2. Dra fyllningshandtaget tvärs över de celler som du vill fylla.

 3. Om du vill ändra hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

  Till exempel kan du välja att bara fylla i ett cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering, eller också kan du välja att bara fylla i ett cellinnehåll genom att klicka på Fyll utan formatering.

Obs!: Om du drar fyllningshandtaget upp över eller till vänster om en markering och stannar i de markerade cellerna utan att ha passerat den första kolumnen eller den översta raden i markeringen tas alla data bort i markeringen. Du måste dra bort fyllningshandtaget från det markerade området innan du släpper musknappen.

Aktivera eller inaktivera Alternativ för Autofyll

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in under Klipp ut, kopiera och klistra in för att aktivera respektive inaktivera alternativet.

Fylla i data i angränsande celler med hjälp av kommandot Fyll

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla en aktiv cell eller ett markerat område med innehållet från en angränsande cell eller ett angränsande område.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill fylla den aktiva cellen med innehåll från en angränsade cell markerar du en tom cell nedanför, ovanför, till höger eller till vänster om den cell som innehåller de data som du vill fylla den tomma cellen med.

  • Om du vill fylla flera angränsade celler markerar du den cell som innehåller de aktuella datauppgifterna och de angränsande celler som du vill fylla med innehållet.

 2. På fliken Start klickar du på Fyll i gruppen Redigering, och sedan klickar du på Ned, Höger, Upp eller Vänster.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Kortkommando    Om du snabbt vill fylla en cell med innehåll från en angränsande cell kan du trycka på Ctrl+D för att fylla cellen från cellen ovanför, eller på Ctrl+R för att fylla cellen från cellen till vänster.

Fylla i formler i angränsande celler

 1. Markera den cell som innehåller den formel som du vill fylla de angränsande cellerna med.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag tvärs över de celler som du vill fylla.

 3. Om du vill välja hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

  Obs!: Om automatisk beräkning av arbetsboken inte är aktiverat sker ingen omberäkning när du fyller cellerna med formler. Gör följande för att kontrollera alternativen för arbetsboksberäkning:

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Alternativ och sedan på kategorin Formler under Excel.

 6. Titta under Arbetsboksberäkning, som du hittar under Beräkningsalternativ.

  • Automatiskt    Formlerna beräknas om automatiskt.

  • Automatiskt utom för datatabeller    Formlerna beräknas om automatiskt, förutsatt att formlerna inte finns i datatabell.

  • Manuellt    Formlerna beräknas aldrig om automatiskt.

  • Beräkna arbetsboken innan du sparar    Det här alternativet är bara tillgängligt om Arbetsboksberäkning är inställt på Manuellt. Om kryssrutan är markerad beräknas inte formlerna om automatiskt förrän du sparar arbetsboken. Observera att flera andra åtgärder också kan göra att arbetsboken sparas, till exempel kommandot Skicka till.

   Meddelanden: 

   • Du kan också fylla den aktiva cellen med formeln från en angränsande cell med hjälp av kommandot Fyll (i gruppen Redigering på fliken Start), eller genom att trycka på Ctrl+D för att fylla en cell nedanför eller Ctrl+R för att fylla en cell till höger om den cell som innehåller den aktuella formeln.

   • Du kan automatiskt fylla i en formel nedåt, i alla angränsande celler som den gäller, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cell som innehåller formeln. Tänk dig till exempel att cellerna A1:A15 och B1:B15 innehåller tal, och du skriver in formeln =A1+B1 i cell C1. Om du sedan vill kopiera formeln till cell C2:C15 markerar du cell C1 och dubbelklickar på fyllningshandtaget.

Fylla i en talserie, en datumserie eller andra inbyggda serieobjekt

Du kan snabbt fylla celler i ett område med en tal- eller datumserie, eller med en inbyggd serie med dagar, veckodagar, månader eller år med hjälp av fyllningshandtaget eller kommandot Fyll.

Fylla celler med en serie med hjälp av fyllningshandtaget

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv startvärdet för serien.

 3. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

  Om du till exempel vill fylla i talserien 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare skriver du in 1 och 2 i de två första cellerna. Vill du fylla i serien 2, 4, 6, 8 och så vidare skriver du in 2 och 4. Vill du fylla i serien 2, 2, 2, 2 och så vidare kan du lämna den andra cellen tom.

 4. Markera den eller de celler som innehåller startvärdena.

 5. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag tvärs över det område som du vill fylla.

  Om du vill fylla i cellerna i stigande ordning drar du musen nedåt eller åt höger. Om du vill fylla i cellerna i fallande ordning drar du musen uppåt eller åt vänster.

  Obs!: 

 6. Du kan också ange en viss typ av serie genom att dra fyllningshandtaget över området med höger musknapp nedtryckt och sedan klicka på lämpligt kommando i snabbmeny. Om startvärdet exempelvis är JAN-2007 klickar du på Fyll månader för att fylla i serien FEB-2007, MAR-2007 och så vidare. Vill du i stället fylla i serien JAN-2007, JAN-2008 och så vidare klickar du på Fyll år.

 7. Om markeringen innehåller tal kan du styra vilken typ av serie du vill skapa.

 8. Du kan undertrycka Autofyll-funktionen för en serie genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du drar i fyllningshandtaget för en markering som omfattar två eller flera celler. De valda värdena kopieras då till de angränsande cellerna, och serien utökas inte.

Fylla celler med en serie med hjälp av kommandot Fyll

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv startvärdet för serien.

 3. Gå till fliken Start och klicka på Fyll och sedan på Serie i gruppen Redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på något av följande alternativ under Typ:

  • Linjär    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde adderas till varje cellvärde i tur och ordning.

  • Exponentiell    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde multipliceras med varje cellvärde i tur och ordning.

  • Datum    Skapar en serie där datumvärden fylls i stegvis utifrån värdet i rutan Stegvärde. Serien är beroende av den enhet som är angiven under Datumenhet.

  • Autofyll    Skapar en serie som ger samma resultat som om du drar i fyllningshandtaget.

 5. Om du vill skapa ett mönster för en serie skriver du in önskade värden i rutorna Stegvärde och Stoppvärde.

Exempel på serier som du kan fylla i

När du fyller i en serie utökas markeringarna som tabellen nedan visar. De objekt som är kommaseparerade i tabellen återfinns i separata angränsande celler på kalkylbladet.

Startmarkering

Utökad serie

1, 2, 3

4, 5, 6 ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00 ...

Mån

Tis, Ons, Tors ...

Måndag

Tisdag, Onsdag, Torsdag ...

Jan

Feb, Mar, Apr ...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan ...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08 ...

15-jan, 15-apr

15-jul, 15-okt ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011 ...

1-jan, 1-mar

1-maj, 1-jul, 1-sep ...

Kv 3 (eller Kv3 eller Kvartal 3)

Kv 4, Kv 1, Kv 2 ...

text1, textA

text2, textA, text3, textA ...

Period 1

Period 2, Period 3 ...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3 ...

Fylla i data med hjälp av en anpassad fyllningsserie

För att du lättare ska kunna fylla i en viss datasekvens (som en lista över namn eller försäljningsområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista över befintliga objekt i ett kalkylblad, men du kan också skriva in en helt ny lista. Det går inte att redigera eller ta bort inbyggda fyllningsserier (som fyllningsserier för månader och dagar), men anpassade fyllningsserier kan du både redigera och ta bort.

Obs!: En anpassad lista kan endast innehålla text eller text blandad med tal.

Använda en anpassad fyllningsserie som är baserad på en befintlig lista över objekt

 1. Markera den lista över objekt i kalkylbladet som du vill använda för fyllningsserien.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat och sedan på knappen Redigera anpassade listor under Allmänt.

 4. Kontrollera att cellreferensen för den lista över objekt som du har markerat visas i rutan Importera lista från celler, och klicka sedan på Importera.

  Objekten i den markerade listan läggs till i rutan Anpassade listor.

 5. Klicka på OK två gånger.

 6. Klicka på en cell i kalkylbladet och ange vilket objekt i den anpassade fyllningsserien som du vill använda som utgångspunkt för listan.

 7. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag tvärs över de celler som du vill fylla.

Använda en anpassad fyllningsserie som är baserad på en ny lista över objekt

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och sedan på Redigera anpassade listor under Allmänt.

 3. Klicka på NY LISTA i rutan Anpassade listor och skriv sedan in posterna i rutan Listelement. Börja med den första posten.

 4. Tryck på Retur efter varje post.

 5. När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan två gånger på OK.

 6. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv in det objekt i den anpassade fyllningsserien som du vill använda som utgångspunkt för listan.

 7. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag tvärs över de celler som du vill fylla.

Redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på kategorin Avancerat och sedan på Redigera anpassade listor under Allmänt.

 3. Markera den lista som du vill redigera eller ta bort i rutan Anpassade listor. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill redigera fyllningsserien gör du önskade ändringar i rutan Listelement och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort fyllningsserien klickar du på Ta bort.

Den här artikeln innehåller inte någon information om hur du anger data manuellt eller i flera kalkylblad samtidigt. Information om hur du anger data manuellt finns i artikeln Ange data manuellt i kalkylbladsceller.

Upprepa värden som redan finns i kolumnen automatiskt

Om de första tecknen som du skriver in i en cell matchar en befintlig post i kolumnen fylls resten av tecknen i åt dig automatiskt. Posterna fylls bara i automatiskt om de innehåller text eller en kombination av text och tal. Poster som endast innehåller tal, datum eller klockslag fylls inte i automatiskt.

Gör något av följande när det du skriver in kompletteras automatiskt:

 • Tryck på Retur om du vill acceptera den post som föreslås.

  Den ifyllda posten matchar den befintliga postens mönster med versaler och gemener exakt.

 • Fortsätt att skriva om du vill ersätta de tecken som fyllts i automatiskt.

 • Tryck på Backsteg om du vill ta bort de tecken som fyllts i automatiskt.

Meddelanden: 

 • Posten fylls endast i om markören befinner sig i slutet av den aktuella cellens innehåll.

 • Listan baseras på möjliga Komplettera automatiskt-poster på den kolumn som innehåller den aktiv cell. Poster som upprepas i en rad fylls inte i automatiskt.

Inaktivera automatisk ifyllning av cellvärden

Om du inte vill att cellvärden ska fyllas i automatiskt kan du inaktivera funktionen i Excel.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Excel.

 3. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt under Redigeringsalternativ för att aktivera respektive inaktivera funktionen för automatisk ifyllning av cellvärden.

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Om du snabbt vill fylla i flera typer av dataserier kan du markera flera celler och sedan dra i fyllningshandtag Fyllningshandtag . Om du vill använda fyllningshandtaget markerar du de celler som som ska fungera som utgångspunkt för de andra cellerna, och sedan drar du fyllningshandtaget tvärs över eller ned över de celler som du vill fylla.

Visa eller dölja fyllningshandtaget

Som standard visas fyllningshandtaget, men du kan välja att dölja det. Är handtaget dolt kan du också välja att visa det.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Excel.

 3. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ för att visa respektive dölja fyllningshandtaget.

 4. För att undvika att du ersätter befintliga data när du drar i fyllningshandtaget bör du kontrollera att kryssrutan Varna innan celler skrivs över är markerad. Avmarkera kryssrutan om du inte vill se ett meddelande som varnar för att ifyllda celler kommer att skrivas över.

Använda Alternativ för Autofyll för att ändra hur markeringen fylls

När du drar i fyllningshandtaget visas knappen Alternativ för Autofyll Bild av knapp så att du kan ändra hur markeringen fylls. Du kan t.ex. välja att bara fylla i ett cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering, eller också kan du välja att bara fylla i ett cellinnehåll genom att klicka på Fyll utan formatering.

Aktivera eller inaktivera Alternativ för Autofyll

Om du inte vill att knappen Alternativ för Autofyll ska visas varje gång du drar i fyllningshandtaget kan du inaktivera den. På samma sätt kan du aktivera knappen Alternativ för Autofyll om den inte visas när du drar i fyllningshandtaget.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Excel.

 3. Klicka på Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in under Klipp ut, kopiera och klistra in.

Fylla i data i angränsande celler med hjälp av kommandot Fyll

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla en aktiv cell eller ett markerat område med innehållet från en angränsande cell eller ett angränsande område, eller så kan du snabbt fylla angränsande celler genom att dra i fyllningshandtag Fyllningshandtag .

Fylla den aktiva cellen med innehåll från en angränsande cell

 1. Markera en tom cell nedanför, ovanför, till höger eller till vänster om den cell som innehåller de data du vill fylla den tomma cellen med.

 2. På fliken Start klickar du på Fyll i gruppen Redigering, och sedan klickar du på Ned, Höger, Upp eller Vänster.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Tips: Om du snabbt vill fylla en cell med innehåll från en angränsande cell kan du trycka på Ctrl+D för att fylla cellen från cellen ovanför, eller på Ctrl+R för att fylla cellen från cellen till vänster. Om du vill fylla en cell med innehåll från en cell under den (d.v.s. fylla uppåt) klickar du på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start, och klickar sedan på Upp. Om du vill fylla en cell med innehåll från en cell till höger om den (fyll vänster) klickar du på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start, och klickar sedan på Vänster.

Dra i fyllningshandtaget för att fylla i data i angränsande celler

 1. Markera de celler som innehåller data som du vill att de angränsande cellerna ska fyllas med.

 2. Dra fyllningshandtaget tvärs över de celler som du vill fylla.

 3. Om du vill ändra hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

Obs!: Om du drar fyllningshandtaget upp över eller till vänster om en markering och stannar i de markerade cellerna utan att ha passerat den första kolumnen eller den översta raden i markeringen tas alla data bort i markeringen. Du måste dra bort fyllningshandtaget från det markerade området innan du släpper musknappen.

Fylla i formler i angränsande celler

 1. Markera den cell som innehåller den formel som du vill fylla de angränsande cellerna med.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag tvärs över de celler du vill fylla.

 3. Om du vill välja hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

  Obs!: Om automatisk beräkning av arbetsboken inte är aktiverat sker ingen omberäkning när du fyller cellerna med formler. Gör följande för att kontrollera alternativen för arbetsboksberäkning:

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Alternativ och sedan på kategorin Formler under Excel.

 6. Titta under Arbetsboksberäkning, som du hittar under Beräkningsalternativ.

  • Automatiskt    Formlerna beräknas om automatiskt.

  • Automatiskt utom för datatabeller    Formlerna beräknas om automatiskt, förutsatt att formlerna inte finns i datatabell.

  • Manuellt    Formlerna beräknas aldrig om automatiskt.

  • Beräkna arbetsboken innan du sparar    Det här alternativet är bara tillgängligt om Arbetsboksberäkning är inställt på Manuellt. Om kryssrutan är markerad beräknas inte formlerna om automatiskt förrän du sparar arbetsboken. Observera att flera andra åtgärder också kan göra att arbetsboken sparas, till exempel kommandot Skicka till.

Tips

 • Du kan också fylla den aktiva cellen med formeln från en angränsande cell med hjälp av kommandot Fyll (i gruppen Redigering på fliken Start), eller genom att trycka på Ctrl+D för att fylla en cell nedanför eller Ctrl+R för att fylla en cell till höger om den cell som innehåller den aktuella formeln.

 • Du kan automatiskt fylla i en formel nedåt, i alla angränsande celler som den gäller, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cell som innehåller formeln. Tänk dig till exempel att cellerna A1:A15 och B1:B15 innehåller tal, och du skriver in formeln =A1+B1 i cell C1. Om du sedan vill kopiera formeln till cell C2:C15 markerar du cell C1 och dubbelklickar på fyllningshandtaget.

Fylla i en talserie, en datumserie eller andra inbyggda serieobjekt

Med fyllningshandtag kan du snabbt fylla celler i ett område med en tal- eller datumserie, eller med en inbyggd serie med dagar, veckodagar, månader eller år.

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv startvärdet för serien.

 3. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

  Om du till exempel vill fylla i talserien 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare skriver du in 1 och 2 i de två första cellerna. Vill du fylla i serien 2, 4, 6, 8 och så vidare skriver du in 2 och 4. Vill du fylla i serien 2, 2, 2, 2 och så vidare kan du lämna den andra cellen tom.

Fler exempel på serier som du kan fylla i

När du fyller i en serie utökas markeringarna som tabellen nedan visar. De objekt som är kommaseparerade i tabellen återfinns i separata angränsande celler på kalkylbladet.

Startmarkering

Utökad serie

1, 2, 3

4, 5, 6 ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00 ...

Mån

Tis, Ons, Tors ...

Måndag

Tisdag, Onsdag, Torsdag ...

Jan

Feb, Mar, Apr ...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan ...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08 ...

15-jan, 15-apr

15-jul, 15-okt ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011 ...

1-jan, 1-mar

1-maj, 1-jul, 1-sep ...

Kv 3 (eller Kv3 eller Kvartal 3)

Kv 4, Kv 1, Kv 2 ...

text1, textA

text2, textA, text3, textA ...

Period 1

Period 2, Period 3 ...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3 ...

 1. Markera den eller de celler som innehåller startvärdena.

 2. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag tvärs över det område du vill fylla.

  Om du vill fylla i cellerna i stigande ordning drar du musen nedåt eller åt höger. Om du vill fylla i cellerna i fallande ordning drar du musen uppåt eller åt vänster.

Tips

 • Du kan också ange en viss typ av serie genom att dra fyllningshandtaget över området med höger musknapp nedtryckt och sedan klicka på lämpligt kommando i snabbmeny. Om startvärdet exempelvis är JAN-2007 klickar du på Fyll månader för att fylla i serien FEB-2007, MAR-2007 och så vidare. Vill du i stället fylla i serien JAN-2007, JAN-2008 och så vidare klickar du på Fyll år.

 • Om markeringen innehåller tal kan du styra vilken typ av serie du vill skapa.

Fylla celler med en nummerserie

 1. Gå till fliken Start och klicka på Fyll och sedan på Serie i gruppen Redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på något av följande alternativ under Typ:

  • Linjär    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde adderas till varje cellvärde i tur och ordning.

  • Exponentiell    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde multipliceras med varje cellvärde i tur och ordning.

  • Datum    Skapar en serie där datumvärden fylls i stegvis utifrån värdet i rutan Stegvärde. Serien är beroende av den enhet som är angiven under Datumenhet.

  • Autofyll    Skapar en serie som ger samma resultat som om du drar i fyllningshandtaget.

 3. Du kan undertrycka Autofyll-funktionen för en serie genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du drar i fyllningshandtaget för en markering som omfattar två eller flera celler. De valda värdena kopieras då till de angränsande cellerna, och serien utökas inte.

Fylla i data med hjälp av en anpassad fyllningsserie

För att du lättare ska kunna fylla i en viss datasekvens (som en lista över namn eller försäljningsområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista över befintliga objekt i ett kalkylblad, men du kan också skriva in en helt ny lista. Det går inte att redigera eller ta bort inbyggda fyllningsserier (som fyllningsserier för månader och dagar), men anpassade fyllningsserier kan du både redigera och ta bort.

Obs!: En anpassad lista kan endast innehålla text eller text blandad med tal. För en anpassad lista som innehåller tal, t.ex. 0 till 100, måste du först skapa en lista med tal som formaterats som text.

Formatera tal som text

 1. Markera tillräckligt många celler för listan med tal som du vill formatera som text.

 2. Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Tips: Du måste kanske klicka på Fler talformat för att se formatet Text i listan.

 1. Skriv listan med tal i de formaterade cellerna.

Använda en anpassad fyllningsserie som är baserad på en befintlig lista över objekt

 1. Markera den lista över objekt i kalkylbladet som du vill använda för fyllningsserien.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Excel.

 4. Klicka på Avancerat och sedan på Redigera anpassade listor under Allmänt.

 5. Kontrollera att cellreferensen för den lista över objekt som du har markerat visas i rutan Importera lista från celler, och klicka sedan på Importera.

  Objekten i den markerade listan läggs till i rutan Anpassade listor.

 6. Klicka på OK två gånger.

 7. Klicka på en cell i kalkylbladet och ange vilket objekt i den anpassade fyllningsserien som du vill använda som utgångspunkt för listan.

 8. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag tvärs över de celler du vill fylla.

Använda en anpassad fyllningsserie som är baserad på en ny lista över objekt

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Excel.

 3. Klicka på Avancerat och sedan på Redigera anpassade listor under Allmänt.

 4. Klicka på NY LISTA i rutan Anpassade listor och skriv sedan in posterna i rutan Listelement. Börja med den första posten.

 5. Tryck på Retur efter varje post.

 6. När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan två gånger på OK.

 7. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv in det objekt i den anpassade fyllningsserien som du vill använda som utgångspunkt för listan.

 8. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag tvärs över de celler du vill fylla.

Redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Excel.

 3. Klicka på kategorin Avancerat och sedan på Redigera anpassade listor under Allmänt.

 4. Markera den lista som du vill redigera eller ta bort i rutan Anpassade listor. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill redigera fyllningsserien gör du önskade ändringar i rutan Listelement och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort fyllningsserien klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

I stället för att ange data manuellt i ett kalkylblad kan du använda funktionen Autofyll för att fylla cellerna med data som följer ett särskilt mönster eller som är baserade på data i andra celler. I den här artikeln förklaras inte hur du anger data manuellt eller skriver in data i flera kalkylblad samtidigt. Mer information om hur du anger data manuellt finns i artikeln Ange data manuellt.

Upprepa värden som redan finns i kolumnen automatiskt

Om de första tecknen som du skriver in i en cell matchar en befintlig post i kolumnen fylls resten av tecknen i åt dig automatiskt. Posterna fylls bara i automatiskt om de innehåller text eller en kombination av text och tal. Poster som endast innehåller tal, datum eller klockslag fylls inte i automatiskt.

Gör något av följande när det du skriver in kompletteras automatiskt:

 • Tryck på Retur om du vill acceptera den post som föreslås.

  Den ifyllda posten matchar den befintliga postens mönster med versaler och gemener exakt.

 • Fortsätt att skriva om du vill ersätta de tecken som fyllts i automatiskt.

 • Tryck på Backsteg om du vill ta bort de tecken som fyllts i automatiskt.

Meddelanden: 

 • Posten fylls endast i om markören befinner sig i slutet av den aktuella cellens innehåll.

 • Listan baseras på möjliga Komplettera automatiskt-poster på den kolumn som innehåller den aktiv cell. Poster som upprepas i en rad fylls inte i automatiskt.

Inaktivera automatisk ifyllning av cellvärden

Om du inte vill att cellvärden ska fyllas i automatiskt kan du inaktivera funktionen i Excel.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt under Redigeringsalternativ för att aktivera respektive inaktivera funktionen för automatisk ifyllning av cellvärden.

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Om du snabbt vill fylla i flera typer av dataserier kan du markera flera celler och sedan dra i fyllningshandtag Fyllningshandtag . Om du vill använda fyllningshandtaget markerar du de celler som som ska fungera som utgångspunkt för de andra cellerna, och sedan drar du fyllningshandtaget tvärs över eller ned över de celler som du vill fylla.

Visa eller dölja fyllningshandtaget

Som standard visas fyllningshandtaget, men du kan välja att dölja det. Är handtaget dolt kan du också välja att visa det.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ för att visa respektive dölja fyllningshandtaget.

 3. För att undvika att du ersätter befintliga data när du drar i fyllningshandtaget bör du kontrollera att kryssrutan Varna innan celler skrivs över är markerad. Avmarkera kryssrutan om du inte vill se ett meddelande som varnar för att ifyllda celler kommer att skrivas över.

Använda Alternativ för Autofyll för att ändra hur markeringen fylls

När du drar i fyllningshandtaget visas knappen Alternativ för Autofyll Bild av knapp så att du kan ändra hur markeringen fylls. Du kan t.ex. välja att bara fylla i ett cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering, eller också kan du välja att bara fylla i ett cellinnehåll genom att klicka på Fyll utan formatering.

Aktivera eller inaktivera Alternativ för Autofyll

Om du inte vill att knappen Alternativ för Autofyll ska visas varje gång du drar i fyllningshandtaget kan du inaktivera den. På samma sätt kan du aktivera knappen Alternativ för Autofyll om den inte visas när du drar i fyllningshandtaget.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ under Klipp ut, kopiera och klistra in.

Fylla i data i angränsande celler med hjälp av kommandot Fyll

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla en aktiv cell eller ett markerat område med innehållet från en angränsande cell eller ett angränsande område, eller så kan du snabbt fylla angränsande celler genom att dra i fyllningshandtag Fyllningshandtag .

Fylla den aktiva cellen med innehåll från en angränsande cell

 1. Markera en tom cell nedanför, ovanför, till höger eller till vänster om den cell som innehåller de data du vill fylla den tomma cellen med.

 2. På fliken Start klickar du på Fyll i gruppen Redigering, och sedan klickar du på Ned, Höger, Upp eller Vänster.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Tips: Om du snabbt vill fylla en cell med innehåll från en angränsande cell kan du trycka på Ctrl+D för att fylla cellen från cellen ovanför, eller på Ctrl+R för att fylla cellen från cellen till vänster. Om du vill fylla en cell med innehåll från en cell under den (d.v.s. fylla uppåt) klickar du på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start, och klickar sedan på Upp. Om du vill fylla en cell med innehåll från en cell till höger om den (fyll vänster) klickar du på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start, och klickar sedan på Vänster.

Dra i fyllningshandtaget för att fylla i data i angränsande celler

 1. Markera de celler som innehåller data som du vill att de angränsande cellerna ska fyllas med.

 2. Dra fyllningshandtaget tvärs över de celler som du vill fylla.

 3. Om du vill ändra hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

Obs!: Om du drar fyllningshandtaget upp över eller till vänster om en markering och stannar i de markerade cellerna utan att ha passerat den första kolumnen eller den översta raden i markeringen tas alla data bort i markeringen. Du måste dra bort fyllningshandtaget från det markerade området innan du släpper musknappen.

Fylla i formler i angränsande celler

 1. Markera den cell som innehåller den formel som du vill fylla de angränsande cellerna med.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag tvärs över de celler du vill fylla.

 3. Om du vill välja hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

Obs!: Om automatisk beräkning av arbetsboken inte är aktiverat sker ingen omberäkning när du fyller cellerna med formler. Gör följande för att kontrollera alternativen för arbetsboksberäkning:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

 2. Titta under Arbetsboksberäkning, som du hittar under Beräkningsalternativ.

  • Automatiskt    Formlerna beräknas om automatiskt.

  • Automatiskt utom för datatabeller    Formlerna beräknas om automatiskt, förutsatt att formlerna inte finns i datatabell.

  • Manuellt    Formlerna beräknas aldrig om automatiskt.

  • Beräkna arbetsboken innan du sparar    Det här alternativet är bara tillgängligt om Arbetsboksberäkning är inställt på Manuellt. Om kryssrutan är markerad beräknas inte formlerna om automatiskt förrän du sparar arbetsboken. Observera att flera andra åtgärder också kan göra att arbetsboken sparas, till exempel kommandot Skicka till.

Tips

 • Du kan också fylla den aktiva cellen med formeln från en angränsande cell med hjälp av kommandot Fyll (i gruppen Redigering på fliken Start), eller genom att trycka på Ctrl+D för att fylla en cell nedanför eller Ctrl+R för att fylla en cell till höger om den cell som innehåller den aktuella formeln.

 • Du kan automatiskt fylla i en formel nedåt, i alla angränsande celler som den gäller, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cell som innehåller formeln. Tänk dig till exempel att cellerna A1:A15 och B1:B15 innehåller tal, och du skriver in formeln =A1+B1 i cell C1. Om du sedan vill kopiera formeln till cell C2:C15 markerar du cell C1 och dubbelklickar på fyllningshandtaget.

Fylla i en talserie, en datumserie eller andra inbyggda serieobjekt

Med fyllningshandtag kan du snabbt fylla celler i ett område med en tal- eller datumserie, eller med en inbyggd serie med dagar, veckodagar, månader eller år.

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv startvärdet för serien.

 3. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

  Om du till exempel vill fylla i talserien 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare skriver du in 1 och 2 i de två första cellerna. Vill du fylla i serien 2, 4, 6, 8 och så vidare skriver du in 2 och 4. Vill du fylla i serien 2, 2, 2, 2 och så vidare kan du lämna den andra cellen tom.

  Fler exempel på serier som du kan fylla i

  När du fyller i en serie utökas markeringarna som tabellen nedan visar. De objekt som är kommaseparerade i tabellen återfinns i separata angränsande celler på kalkylbladet.

Startmarkering

Utökad serie

1, 2, 3

4, 5, 6 ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00 ...

Mån

Tis, Ons, Tors ...

Måndag

Tisdag, Onsdag, Torsdag ...

Jan

Feb, Mar, Apr ...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan ...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08 ...

15-jan, 15-apr

15-jul, 15-okt ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011 ...

1-jan, 1-mar

1-maj, 1-jul, 1-sep ...

Kv 3 (eller Kv3 eller Kvartal 3)

Kv 4, Kv 1, Kv 2 ...

text1, textA

text2, textA, text3, textA ...

Period 1

Period 2, Period 3 ...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3 ...

 1. Markera den eller de celler som innehåller startvärdena.

 2. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag tvärs över det område du vill fylla.

  Om du vill fylla i cellerna i stigande ordning drar du musen nedåt eller åt höger. Om du vill fylla i cellerna i fallande ordning drar du musen uppåt eller åt vänster.

Tips

 • Du kan också ange en viss typ av serie genom att dra fyllningshandtaget över området med höger musknapp nedtryckt och sedan klicka på lämpligt kommando i snabbmeny. Om startvärdet exempelvis är JAN-2007 klickar du på Fyll månader för att fylla i serien FEB-2007, MAR-2007 och så vidare. Vill du i stället fylla i serien JAN-2007, JAN-2008 och så vidare klickar du på Fyll år.

 • Om markeringen innehåller tal kan du styra vilken typ av serie du vill skapa.

  Fylla celler med en nummerserie

  1. Gå till fliken Start och klicka på Fyll och sedan på Serie i gruppen Redigering.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på något av följande alternativ under Typ:

   • Linjär    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde adderas till varje cellvärde i tur och ordning.

   • Exponentiell    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde multipliceras med varje cellvärde i tur och ordning.

   • Datum    Skapar en serie där datumvärden fylls i stegvis utifrån värdet i rutan Stegvärde. Serien är beroende av den enhet som är angiven under Datumenhet.

   • Autofyll    Skapar en serie som ger samma resultat som om du drar i fyllningshandtaget.

 • Du kan undertrycka Autofyll-funktionen för en serie genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du drar i fyllningshandtaget för en markering som omfattar två eller flera celler. De valda värdena kopieras då till de angränsande cellerna, och serien utökas inte.

Fylla i data med hjälp av en anpassad fyllningsserie

För att du lättare ska kunna fylla i en viss datasekvens (som en lista över namn eller försäljningsområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista över befintliga objekt i ett kalkylblad, men du kan också skriva in en helt ny lista. Det går inte att redigera eller ta bort inbyggda fyllningsserier (som fyllningsserier för månader och dagar), men anpassade fyllningsserier kan du både redigera och ta bort.

Obs!: En anpassad lista kan endast innehålla text eller text blandad med tal. För en anpassad lista som innehåller tal, t.ex. 0 till 100, måste du först skapa en lista med tal som formaterats som text.

Formatera tal som text

 1. Markera tillräckligt många celler för listan med tal som du vill formatera som text.

 2. Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du måste kanske klicka på Fler för att se formatet Text i listan.

 3. Skriv listan med tal i de formaterade cellerna.

Använda en anpassad fyllningsserie som är baserad på en befintlig lista över objekt

 1. Markera den lista över objekt i kalkylbladet som du vill använda för fyllningsserien.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 3. Klicka på Populära och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel.

 4. Kontrollera att cellreferensen för den lista över objekt som du har markerat visas i rutan Importera lista från celler, och klicka sedan på Importera.

  Objekten i den markerade listan läggs till i rutan Anpassade listor.

 5. Klicka på OK två gånger.

 6. Klicka på en cell i kalkylbladet och ange vilket objekt i den anpassade fyllningsserien som du vill använda som utgångspunkt för listan.

 7. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag tvärs över de celler du vill fylla.

Använda en anpassad fyllningsserie som är baserad på en ny lista över objekt

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Populära och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel.

 3. Klicka på NY LISTA i rutan Anpassade listor och skriv sedan in posterna i rutan Listelement. Börja med den första posten.

  Tryck på Retur efter varje post.

 4. När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan två gånger på OK.

 5. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv in det objekt i den anpassade fyllningsserien som du vill använda som utgångspunkt för listan.

 6. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag tvärs över de celler du vill fylla.

Redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Populära och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel.

 3. Markera den lista som du vill redigera eller ta bort i rutan Anpassade listor. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill redigera fyllningsserien gör du önskade ändringar i rutan Listelement och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort fyllningsserien klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×