Funktionerna StDev och StDevP

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en uppskattning av standardavvikelse för en population eller ett stickprov visas som en uppsättning värden i ett angivet fält i en fråga.

Syntax

StdAv ( uttr )

STDAVP ( uttr )

Det uttryck är en stränguttryck som identifierar det fält som innehåller de numeriska data som du vill utvärdera eller ett uttryck som utför beräkningar med data i det fältet. Operander i uttryck kan inkludera namnet på ett tabellfält, en konstant eller en funktion (som kan vara en inbyggd eller användardefinierade men inte andra SQL-mängdfunktioner).

Anmärkningar

Funktionen STDAVP utvärderar en population, och funktionen StdAv en population.

Om den underliggande frågan innehåller färre än två poster (eller inga poster för funktionen STDAVP ), dessa funktioner returnerar ett Null-värde (som innebär att det inte går att beräkna en standardavvikelse).

Du kan använda funktionerna StDev och StDevP i en fråga. Du kan också använda det här uttrycket i egenskapen SQL för en QueryDef objekt eller när du skapar en objektet Recordset utifrån en SQL-fråga.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×