Funktionerna StDev och StDevP

Returnerar en uppskattning av standardavvikelse för en population eller ett stickprov ur en population som representeras av värden från ett visst fält eller en fråga.

Syntax

StDev( uttryck )

StDevP( uttryck )

Argumentet uttryck är en platshållare som representerar ett stränguttryck som identifierar det fält med numeriska data vars varians ska beräknas eller ett uttryck som utför en beräkning baserad på aktuella data. Operander i uttryck kan innehålla namnet på ett tabellfält, en konstant eller en funktion (som kan vara en inbyggd eller användardefinierad funktion, men inte övriga SQL-mängdfunktioner).

Kommentarer

Funktionen StDevP beräknar standardavvikelsen för en population, och funktionen StDev beräknar standardavvikelsen för en del av en population.

Om den underliggande frågan innehåller färre än två poster (eller inga poster, för funktionen StDevP), returnerar dessa funktioner ett Null-värde, vilket visar att standardavvikelsen inte kan beräknas.

Du kan använda funktionerna StDev och StDevP i ett frågeuttryck. Du kan också använda detta uttryck i SQL-egenskapen för ett QueryDef-objekt, eller när du skapar ett postuppsättning-objekt som bygger på en SQL-fråga.Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×