Funktionerna Min och Max

Returnerar minimivärdet eller maximum för en uppsättning värden i ett angivet fält i en fråga.

Syntax

Min ( uttr )

Max ( uttr )

Uttryck plats hållaren representerar en stränguttryck som identifierar fältet som innehåller de data du vill utvärdera eller ett uttryck som utför en beräkning med data i det fältet. Operander i uttryck kan innehålla namnet på ett tabell fält, en konstant eller en funktion (som kan vara antingen inbyggd eller användardefinierad, men inte en av de andra SQL-mängdfunktioner).

Kommentarer

Du kan använda min och Max för att bestämma det minsta och största värdet i ett fält baserat på den angivna agg regeringen eller gruppering. Du kan till exempel använda de här funktionerna för att returnera den lägsta och högsta frakt kostnaden. Om ingen agg regering anges används hela tabellen.

Du kan använda min och Max i ett frågeuttryck och i SQL-egenskapen för ett QueryDef objekt eller när du skapar ett Recordset-objekt baserat på en SQL-fråga.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj min (enhets pris) som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar det lägsta enhets priset från fältet "enhets pris" och visar kolumnerna Uttr1.

Välj Max (enhets pris) som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar det högsta enhets priset från fältet "enhets pris" och visas i kolumnen xpr1.

Välj Max (enhets pris) som MaxPrice från ProductSales;

Returnerar det högsta enhets priset från fältet "enhets pris" och visas i kolumnen "MaxPrice".

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Beräkningar med fältvärden i SQL-funktioner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders