Funktioner som inte är tillgängliga i malldelar

När du utformar en malldel finns det designbegränsningar du måste ha i åtanke. Till exempel stöds inte vissa funktioner i malldelar, bland annat möjligheten att skapa flera vyer och att ange globala inställningar på mallnivå i dialogrutan Formuläralternativ. Med undantag för ActiveX-kontroller kan alla kontroller användas i malldelar. De funktioner som inte stöds i malldelar döljs i användargränssnittet när du utformar din malldel.

Följande kontroller, funktioner och inställningar stöds inte i malldelar:

 • ActiveX-kontroller

 • färgschema

 • Bakgrundsbilder

 • Dataanslutningar som sänder data

 • IRM-inställningar (Information Rights Management)

 • Skript och hanterad kod

 • Funktioner för att skriva kod, till exempel Microsoft Skriptredigeraren

 • Publiceringsguiden

 • Exportguiden

 • Vissa vyrelaterade funktioner, bland annat möjligheten att skapa flera vyer, skrivskyddade vyer, standardvyer och att skriva ut vyer

 • Vissa utskriftsrelaterade funktioner, bland annat möjligheten att ange alternativ för utskriftsformat och att skapa sidhuvuden och sidfötter

 • Vissa funktioner som hör till formulärmallen som en helhet, bland annat möjligheten att ange digitala signaturer, anpassade åtgärdsfönster, säkerhetsnivåer och anpassade funktioner för att spara och öppna

 • Möjligheten att använda kryssrutan Bekräfta på server i åtgärdsfönstret Kontrollera layout för att hämta servergenererade fel och varningar för malldelar som är utformade för webbläsarkompatibla formulärmallar

Du kan utforma en formulärmall som kan öppnas med InfoPath eller en webbläsare. Formulärmallar som kan öppnas med en webbläsare kallas för webbläsarkompatibla formulärmallar. På samma sätt kan du utforma en malldel som är avsedd att användas i webbläsarkompatibla formulärmallar. I det här scenariot har du tillgång till färre kontroller och funktioner när du utformar malldelen än när du utformar malldelen enbart för användning i InfoPath. Det beror på att vissa kontroller och funktioner inte har stöd för att användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×