Funktioner som har utgått och ändrats i SharePoint Server 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följande funktioner har utgått eller ändrats i SharePoint Server 2010.

I den här artikeln

Infoga ClipArt-dialogruta

Directory webbplatsmall

Andra SharePoint-mallar

KPI: er för SharePoint

Teman

Databladsvyn

Enkel inloggning

32-bitars operativsystem

Gradvis uppgradering

Bibliotek för översättningshantering

Webbdiskussioner

Underwebbplats behörighetsnivåer

Lägga till alla autentiserade användare

Office Web Components

Lagring hanteringssidan

Bot webbfunktioner

E-postaktiverade grupper och Directory Management service (DMS)

Styrkort Export till Reporting Services

SQL Server 2000-datakällor

Provider för delade tjänster (SSP)

PerformancePoint-tjänster

Dialogrutan Infoga ClipArt

I SharePoint Server 2010 söker dialogrutan Infoga ClipArt efter ClipArt-bilder endast på webben och inte längre i den lokala mappen för bilder. Du kan öppna dialogrutan Infoga ClipArt när du redigerar ett Microsoft Office-dokument i webbläsarfönstret för SharePoint Server 2010.

Om du vill leta efter ClipArt i den lokala mappen Bilder, väljer du Bild istället för ClipArt på fliken Infoga.

Överst på sidan

Directory webbplatsmall

Mallen webbplatskatalogen är inte tillgänglig i SharePoint Server 2010, även om dess funktioner har bevarats för uppgraderade webbplatserna. En anpassad lösning som återger ungefär samma funktioner finns på Webbplatskatalogen på CodePlex.

Överst på sidan

Andra SharePoint-mallar

Vissa mallar, till exempel nyheter, dokumentarbetsyta och portal mallar för samarbete, är inte tillgängliga i SharePoint Server 2010. De har ersatts av Enterprise Content Management (ECM) lösningar.

Använd mallen för publiceringswebbplatser istället för mallarna för nyheter och för samarbetsportaler. Eller använd funktionerna för sociala taggar i SharePoint Server 2010 för liknande funktioner som i mallarna.

Sökcenter och sökcenter med flikar mallar har ersätter av Search Server 2010.

Webbplatsmallen för rapportcenter har ersatts av webbplatsmallen för Business Intelligence Center. Dashboard-webbdelsmallen har tagits bort.

Överst på sidan

SharePoint-KPI:er

SharePoint-funktionerna för prestationsindikatorer (KPI) har nya namn som mer fokuserar på status.

Prestationsindikatorer (KPI) i SharePoint är nu statusindikatorer.

KPI-detaljer i SharePoint är nu indikatordetaljer.

I PerformancePoint-tjänster kan du dessutom använda KPI:er som skapas med Instrumentpanelsdesignern och den nya KPI-detaljrapporten, som skapas med Instrumentpanelsdesignern och har andra funktioner än detaljindikatorer i SharePoint.

En fullständig lista finns i Vad har hänt med KPI: er för SharePoint 2007?

Överst på sidan

Teman

Teman i SharePoint 2010 har gjorts om för att förenkla processen med att skapa teman. Teman som har skapats i Windows SharePoint Services 3.0 är inte kompatibla med SharePoint Foundation 2010. Om du uppgraderar från Windows SharePoint Services 3.0 till SharePoint Foundation 2010 kan du använda synlig uppgradering för att fortsätta använda webbplatser i det gamla användargränssnittet. Vi rekommenderar emellertid att du använder det nya användargränssnittet i SharePoint Foundation 2010 för att skapa teman och använda dem på webbplatserna.

Överst på sidan

Databladsvyn

Access-webbdatablad kräver att din webbläsare vara konfigurerad för att använda ActiveX-kontroller och att du har 32-bitarsversionen av Microsoft Office 2010 är installerat på datorn. Som standard stöds Redigera i datablad inte på 64-bitars installationer av Microsoft Office. Information om hur du arbetar med databladsvy på 64-bitars Office finns i använda databladsvyn i 64-bitars Office 2010.

Överst på sidan

Enkel inloggning

SSO-metoden (Single Sign-On) för enkel inloggning av autentisering har flyttats från SharePoint 2010 och ersatts av den säkra lagringstjänsten. Den säkra lagringstjänsten är en anspråksautentiseringstjänst som innehåller en säker databas för att lagra uppgifter som är associerade med program-ID:n. Dessa program-ID:n kan användas för att auktorisera åtkomst till externa datakällor.

Överst på sidan

32-bitars operativsystem

För SharePoint Server 2010 krävs ett 64-bitars operativsystem. Eftersom SharePoint Server 2010 har många funktioner som utnyttjar prestandan i ett 64-bitars operativsystem, stöds inte längre SharePoint Server 2010 på 32-bitars operativsystem. (Observera dock att du kan köra Microsoft Office 2010 i 32-bitarsläge med SharePoint Server 2010 i 64-bitarsläge.)

Överst på sidan

Stegvis uppgradering

Funktionen för stegvis uppgradering stöds inte längre i SharePoint 2010. Det finns inga alternativ som erbjuder stegvisa uppgraderingar i användargränssnittet.

Med funktionen för stegvisa uppdateringar kunde en organisation skapa en installation av en ny version av SharePoint sida vid sida med den äldre versionen som användes och skulle bytas ut. Webbplatser och webbplatssamlingar kunde sedan stegvis migreras till den nya installationen av SharePoint. Eftersom installationer sida vid sida med den gamla versionen kan dölja kompatibilitetsproblem som annars kan upptäckas och lösas snabbare med en uppgradering på plats, stöds inte längre stegvis uppgradering i SharePoint Server 2010.

Överst på sidan

Bibliotek för översättningshantering

Bibliotek för översättningshantering har tagits bort från användargränssnittet i SharePoint Server 2010, men den kan aktiveras med hjälp av stsadm-kommandon.

Bibliotek för översättningshantering består av två funktioner. En funktion är aktiverad som standard i mallen dokumentcenter och den andra manuellt måste aktiveras via ett stsadm-kommando från SharePoint 2010 bin-katalog:

stsadm – o activatefeature – filnamn TransMgmtLib\feature.xml – url < webbplatsens url >

Webbdiskussioner

Webbdiskussioner stöds inte i SharePoint Server 2010. Användare kan inte skapa, redigera eller visa webbdiskussioner.

Överst på sidan

Behörighetsnivåer för underwebbplatser

Det går inte att anpassa behörighetsnivåer för underwebbplatser via användargränssnittet i SharePoint Server 2010. Behörighetsnivåer för webbplatser definieras och kontrolleras via webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen.

Obs: Webbplatsadministratörer kan anpassa underwebbplats behörighetsnivåer via Central Administration.

Webbplatser som redan har unika behörighetsnivåer kommer att behålla dessa behörigheter. Utvecklare kan fortfarande tilldela olika behörighetsnivåer för nya underwebbplatser genom programmering.

Överst på sidan

Lägg till alla autentiserade användare

Länken till Lägg till alla autentiserade användare som visades på sidan Redigera grupp i tidigare versioner har tagits bort i SharePoint Foundation 2010.

Du kan ge behörighet till alla autentiserade användare i Windows-autentiserad miljöer genom att skriva NT Instans\Autentiserade användare i fältet Välj användare i dialogrutan Tilldela behörigheter, men kom ihåg att praktiska övningar så får tillgång till alla medlemmar i din domän, som kan vara leverantörer, partners och andra personer från andra företag.

Överst på sidan

Office Web Components

Office Web Components (OWC) stöds inte längre i SharePoint Server 2010. Följande fyra rapporttyper är inte längre tillgängliga i PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern:

  • Pivotdiagram

  • Pivottabell

  • Trendanalys

  • Kalkylblad

Dashboard-skapare kan istället använda analysdiagram/analysrutnät, Excel Services-rapporter och SQL Server Reporting Services-rapporter som rapporttyper.

Överst på sidan

Sidan Lagerhantering

Sidan Lagerhantering har tagits bort och länken till sidan Lagerhantering har tagits bort på webbplatsadministratörssidan för att minska prestandaförsämringar.

Överst på sidan

Webbot-funktioner

Utvecklare kan inte använda webbot-poster och användare kan inte lägga till en webbot till SharePoint Server 2010-webbplatser. Information från befintliga webbotar visas som HTML-kod.

Överst på sidan

E-postaktiverade grupper och kataloghanteringstjänsten

Om en SharePoint-servergrupp använder version 2 av kataloghanteringstjänsten (DMS) kan inte användare aktivera e-postanvändning för SharePoint-grupper. Autentiseringstypen som används i kataloghanteringstjänsten har ersatts med anspråksautentisering.

Överst på sidan

Export av styrkort till Reporting Services

PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern stöder inte längre export av styrkort till SQL Server Reporting Services.

Överst på sidan

SQL Server 2000-datakällor

SQL Server 2000-datakällor stöds inte längre i SharePoint Server 2010. Använd datakällor som finns på SQL Server 2005 eller SQL Server 2008.

Överst på sidan

Provider för delade tjänster (SSP)

Providrar för delade tjänster (SSP har) finns inte i SharePoint Server 2010. Den här funktionen ersätts med enskilda tjänstprogram, som använder sin egen databas och kan vara konfigurerad i Central Administration. Använd tjänstprogram för många av de funktioner som stöds och konfigurerat i SSP har.

Överst på sidan

PerformancePoint-tjänster

PerformancePoint-tjänster är endast tillgängligt i SharePoint Server och inte i SharePoint Foundation. Detta betyder att du inte kan distribuera en PerformancePoint-instrumentpanel till SharePoint Foundation.

(I den tidigare versionen fungerade PerformancePoint Server 2007 med Windows SharePoint Services 3.0 (SharePoint Foundation i 2010) eller Microsoft Office SharePoint Server 2007 (SharePoint Server i 2010).

Överst på sidan

Information om hur du ersätter funktioner i den här artikeln finns i Vad är nytt i SharePoint Server 2013.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×