Funktioner som har utgått och ändrats i Excel 2013

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande funktioner har utgått eller ändrats avsevärt i Excel 2013

Du hittar information om nya och förbättrade funktioner i Nyheter i Excel 2013.

”Spara en arbetsyta” är borta

Alternativ för Webbläsarvy finns på en annan plats

Ändra diagramtyp för en enskild dataserie i ett diagram har ändrats

Spara som mall finns inte längre på menyfliken diagramverktyg

Pyramid-och kondiagramtyperna har ändrats till kolumn-och stapeldiagramformer.

Ny från befintlig är alternativet inte längre tillgängligt

Tillvägagångssättet för att spara och använda en arbetsplatsmall har ändrats

Delningsrollkontrollen är borta

Tom arbetsbok på startskärmen baserat inte på Book.xltx.

Microsoft Clip Organizer är borta

Microsoft Office Picture Manager har utgått

Avsluta är inte längre tillgänglig i Office Backstage-vyn

Faxmallar installeras inte med Office

Användarstöd för engelska tjänsten är borta

Koreanska språk referens (KOLR) tjänsten är borta

"Spara en arbetsyta" är borta

Det går inte att spara den nuvarande layouten för alla fönster som en arbetsyta. Kommandot Spara arbetsyta är inte längre tillgängligt i Excel så du kan inte lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Men, du kan fortfarande öppna en arbetsytefil (*.xlw) som skapats i en tidigare version av Excel.

Om du vill visa flera fönster i Excel 2013 öppnar du de arbetsböcker du vill visa, eller skapar nya fönster (Visa >Nytt fönster) och arrangerar dem så som du vill ha dem (Visa > Ordna alla).

"Alternativ för webbläsarvy" har bytt plats

När du sparar en arbetsbok på webben kan du ställa in hur din arbetsbok ser ut för användarna när de öppnar den. De här alternativen brukade finnas i dialogrutan Spara som när du sparade en arbetsbok till SharePoint. Klicka på Arkiv > Info > Alternativ för webbläsarvy.

Knappen Alternativ för webbläsarvy

När du är klar sparar du arbetsboken till OneDrive eller Andra webbplatser (Arkiv > Spara som).

Tillvägagångssättet för att ändra diagramtyp för en enskild dataserie har ändrats

Tidigare kunde du byta diagramtyp för enskilda dataserier genom att markera dataserien och sedan klicka på Diagramverktyg > Alternativ >Ändra diagramtyp. Diagramtypen för den valda dataserien ändrades då i Excel. I Excel 2013 ändras diagramtypen automatiskt för alla dataserier i diagrammet.

Om du vill ändra diagramtyp för en dataserie kan du ändra diagrammet till ett kombinationsdiagram. Markera diagrammet för att visa Diagramverktyg i menyfliksområdet, klicka på Ändra diagramtyp på fliken Design och välj sedan kombinationsdiagram.

Diagramtypen Kombinationsdiagram i dialogrutan Ändra diagramtyp

"Spara som mall" finns inte längre på menyfliken Diagramverktyg

I Excel 2007-2010 kan du spara ett diagram som en mall genom att klicka på Spara som mall på menyfliken (diagramverktyg > Design > Typ). I Excel 2013 är inte längre Spara som mall tillgängligt på menyfliken.

Om du vill spara ett diagram som en mall högerklickar du på diagrammet och klickar sedan på Spara som mall. Diagrammet sparas som en diagrammall (*.crtx) i Excel i mappen \\Programdata\Nätverksväxling\Microsoft\Mappar\Diagram. När du vill ändra den för att skapa eller ändra ett diagram går du till Infoga diagram eller Ändra diagramtyp och öppnar mappen Mallar på fliken Alla diagram.

Pyramid- och kondiagramtyperna har ändrats till kolumn- och stapeldiagramformer.

Kolumn- och stapeldiagram visar inte längre pyramid- och kondiagramtyperna i dialogrutorna Infoga diagram och Ändra diagramtyp.

Du kan istället använda pyramid- och konformerna på alla 3D-kolumner eller stapeldiagram. Högerklicka på en dataserie i valfri 3d-kolumn eller stapeldiagram och klicka sedan på Formatera dataserie. Välj sedan den form du vill ha under Stapeltyp eller Liggande stapel.

3D-pyramid- och konformer i åtgärdsfönstret Formatera dataserie

Alternativet Ny från befintlig är inte längre tillängligt

I Office är alternativet Ny från befintlig dig basera en ny fil inte längre tillgängligt när du klickar på Arkiv > Nytt.

I stället kan du öppna en befintlig arbetsbok och spara den med ett annat filnamn (Arkiv > Spara som).

Alternativt om den arbetsbok du vill använda finns i mappen Senaste arbetsböcker (Arkiv > Öppna > Senaste arbetsböcker) kan du högerklicka på dess filnamn och välja Öppna en kopia. Excel skapar en kopia genom att lägga till en siffra till filnamnet. Du kan spara arbetsboken med ett annat filnamn om det behövs.

Tillvägagångssättet för att spara och använda en arbetsplatsmall har ändrats

När man sparade en arbetsbok som en mall i tidigare versioner av Excel dök den automatiskt upp i mappen Mina mallar under Tillgängliga mappar (Arkiv > Ny).

När du nu sparar en arbetsbok som en mall dyker den inte upp automatiskt som en Personlig mall på sidan Ny (Arkiv > Ny) om du inte skapar mappen där du vill lagra sina mallar (till exempel C:\Användare\<Användarnamn>\Mina mallar) och sedan gör den mappen till din standardplats för personliga mallar.

Om du vill ställa in en plats för standardmapparna klickar du på Alternativ på fliken Arkiv. Skriv in sökvägen till mallmappen som du skapat i rutan Standardplats för personliga mallar på fliken Spara.

Alternativ du kan ställa in för att spara arbetsböcker

Nu dyker alla anpassade mallar som du sparar till din mallmapp automatiskt upp under Personligt på sidan Ny (Arkiv > Ny).

Plats för personliga mallar

Delningsrollkontrollen är borta

I tidigare versioner av Excel användes kontrollerna för Delningsruta på kalkylbladet för att dela fönstret i mindre fönsterrutor, var som helst på kalkylbladet.

delad ruta

Delningsruta-kontrollerna har tagits bort i Excel 2013 men du kan fortfarande dela fönstret i fönsterrutor genom att använda knappen Dela på menyfliken. Markera cellen där du vill dela och klicka sedan på Vy > Dela.

Du kan fortfarande dra en vydelning för att ändra plats på den och dubbelklicka på en vågrät eller lodrät vydelning för att ta bort den.

Den tomma arbetsboken på startskärmen är inte baserad på Book.xltx

När vanliga arbetsboksinställningar sparades i tidigare versioner av Excel sparades de i i en arbetsboksmall som kallades Book.xltx som lagras i XLStart-mappen (vanligtvis C:\Användareanvändarnamn\Programdata\Lokalt\Microsoft\Excel\XLStart), den här mappen öppnas automatiskt när du skapar en ny, tom arbetsbok.

När du startar Excel 2013 dyker startskärmen upp och Excel öppnar inte automatiskt en ny arbetsbok. Den tomma arbetsboken du kan klicka på på startskärmen är inte associerad med Book.xltx.

Så här gör du för att ställa in Excel så att det automatiskt öppnar en ny arbetsbok som använder Book.xltx:

  • Klicka på Arkiv>Alternativ och avmarkera sedan rutan Visa startskärmen när programmet startas på fliken Allmänt under Startalternativ. Nästa gång du startar Excel öppnas en arbetsbok som använder book.xltx.

Startalternativ i dialogrutan Excelalternativ

Du kan också skapa en arbetsbok som använder Book.xltx genom att trycka ned Ctrl+N.

Microsoft Clip Organizer är borta

Microsoft Clip Organizer ingår inte i Office 2013. Funktionen Clip Organizer har ersatts med dialogrutan Infoga bilder (Infoga > Onlinebilder). Med den här nya funktionen kan du leta reda på och infoga innehåll från Clip Art-samlingen på Office.com och andra onlinekällor som Bings bild-/videosökning, Flickr och din OneDrive eller Facebook-sida.

Microsoft Office Picture Manager är borta

Microsoft Office Picture Manager ingår inte längre i Office 2013. Funktionen har i princip ersatts av Fotogalleriet.

Avsluta är inte längre tillgängligt i Office Backstage-vy

I tidigare versioner av Excel kan du avsluta Excel och stänga alla öppna arbetsböcker på en gång. För att minska förvirringen om olika kommandon för stäng och avsluta i Office Backstage-vy (Arkiv-fliken) har Avsluta avlägsnats i Excel 2013.

Tyvärr kan du märker att klicka på Arkiv > Stäng eller knappen Stäng Bild av knapp (i det övre högra hörnet av programfönstret) endast stänger arbetsböcker en i taget, vilket är mer tidskrävande om du har många Öppna arbetsböcker och du vill avsluta Excel.

Om du vill avsluta Excel som förut kan du lägga till Avsluta till verktygsfältet Snabbåtkomst (Arkiv > Alternativ > Verktygsfält för snabbåtkomst), eller högerklicka på Excel-ikonen på Windows aktivitetsfält för att välja Stäng alla fönster.

Alternativet Stäng alla fönster

Faxmallar installeras inte med Office

För att minska Office-installationens storlek är faxmallar inte längre inkluderade.

Innan du skickar ett fax med hjälp av funktionen Internetfax i Excel 2013 (Arkiv > Dela > e-post > Skicka som Internetfax ), du kan hämta mallar. Klicka på Arkiv > Ny och typ fax i rutan Sök efter onlinemallar.

Tjänsten Användarstöd för engelska är borta

På grund av låga användningssiffror är funktionen och tjänsten Användarstöd för engelska inte längre tillgänglig. Mer information finns Vad har hänt med Användarstöd för engelska?

Om du försöker använda tjänsten visas meddelandet ”Det gick inte att söka i tjänsten eftersom du inte är ansluten till internet. Anslut och försök sedan igen”. Meddelandet visas även om du är ansluten till internet.

Tjänsten Korean Language Reference (KOLR) är borta

Koreanska Språkreferens referensinformationstjänsten är inte längre tillgängliga på grund av låga. Detta påverkar engelska och koreanska versioner av Excel.

Om du försöker använda tjänsten visas meddelandet ”Det gick inte att söka i tjänsten eftersom du inte är ansluten till internet. Anslut och försök sedan igen”. Meddelandet visas även om du är ansluten till internet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×