Funktioner som har utgått och ändrats i Excel 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande funktioner har utgått eller ändrats avsevärt i Excel 2010.

I den här artikeln

Tillägget Villkorssummeringsguiden

Tillägget Uppslagsguiden

Smarta etiketter

SmartArt

Skuggmönster

Kontroller och objekt

Åtgärdsfönstret ClipArt

Rutan Sök i

Länken Ordna klipp

Clip Organizer

Ordna automatiskt

Skicka till e-postmottagare som bifogad fil

Ta bort från samling

Hitta liknade stil

Vyerna Lista och Detaljer

Tjänsten Användarstöd för engelska är borta

Tjänsten Korean Language Reference (KOLR) är borta

Tillägget Villkorssummeringsguiden

Det här tillägget ingår inte längre i Excel 2010. I tidigare versioner av Excel kan du använda Villkorssummeringsguiden som hjälper dig att skriva formler som beräknar summor med värden som uppfyller angivna villkor. I Excel 2010 kan du skriva villkorliga formler med hjälp av funktioner som är avsedda att hjälpa dig med aktiviteten, till exempel funktionerna Summa.Om och Summa.OMF .

Formler som skapades av den här guiden fungerar fortfarande i Excel 2010. Du kan redigera dem med hjälp av andra metoder.

Överst på sidan

Tillägget Uppslagsguiden

Det här tillägget ingår inte längre i Excel 2010. Du kan använda Uppslagsguiden som hjälper dig att skriva formler som vill hitta ett värde vid skärningspunkten mellan en rad och kolumn genom att slå upp värden i tidigare versioner av Excel. Den här funktionen har ersatts med Funktionsguiden och tillgängliga uppslags- och referensfunktioner (referens).

Formler som skapades av den här guiden fungerar fortfarande i Excel 2010. Du kan redigera dem med hjälp av andra metoder.

Överst på sidan

Smarta etiketter

Smarta etiketter stöds inte i Excel 2010. Indikatorer för smarta etiketter (till exempel de lila trianglarna i hörnen på cellerna) visas inte längre på kalkylbladet när du markerar en cell eller håller markören över cellen. Du kan i stället högerklicka på en cell och visa anpassade åtgärder som är associerade med dess innehåll genom att klicka på Ytterligare åtgärderpå snabbmenyn.

Ytterligare åtgärderär inaktiverade som standard men du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen på fliken Åtgärderi dialogrutan Autokorrigering(fliken Arkiv, Alternativ, kategorin Språkkontroll, knappen Alternativ för autokorrigering).

Överst på sidan

SmartArt

Skuggmönster

Skuggmönstergränssnittet för formobjekt, till exempel diagramelement, tillhandahölls inte med den nya SmartArt-tekniken i Excel 2007, vilket orsakade visningsproblem när skuggmönster användes i tidigare versioner av Excel. I Excel 2010 tillhandahålls skuggmönstergränssnittet med SmartArt så att du kan använda skuggmönster för formobjekt. Formobjekt som innehåller skuggmönster i Excel 97-2003-arbetsböcker visas också korrekt när de arbetsböckerna öppnas i Excel 2010.

Kontroller och objekt

I Excel 2010 konverteras följande kontroller och objekt, utöver formobjekt, till den nya SmartArt-tekniken:

  • Formulärkontroller

  • Microsoft ActiveX-objekt

  • OLE-objekt

  • Kameraverktygsobjekt

Det är viktigt att komma ihåg att formobjekt som ritades i tidigare versioner av Excel som inte är uppgraderade till Excel 2010 SmartArt-format inte kan grupperas med formobjekt som är skapade i eller uppgraderade till Excel 2010 SmartArt-format. Blandade formobjekt läggs i lager, med de tidigare versionerna av formobjekt ovanpå alla senare versioner. Detta innebär också att Excel 2010-diagram inte kan visas på dialogblad som skapades i en tidigare version av Excel. Du kommer inte åt de nya formobjekten genom att klicka på Markera objekt (fliken Start, gruppen Redigering, knappen Sök och markera). För att kunna markera de nyare formobjekten måste du använda kommandot Markera flera objekt (fliken Arkiv, Alternativ, Anpassa menyfliksområdet).

Överst på sidan

ClipArt

ClipArt kommer från Bing – bilder

När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

Länken Ordna klipp

Länken Ordna klippär inte längre tillgänglig. Öppna Microsoft Clip Organizer i Windows 7, Windows Vista eller Windows XP genom att klicka på Windows Start-knappen och på Alla program. Klicka sedan på Microsoft Office, på Microsoft Office 2010-verktygoch sedan på Microsoft Clip Organizer.

Överst på sidan

Clip Organizer

Clip Organizer är ett verktyg som hjälper dig att ordna och katalogisera ClipArt och andra mediafiler som finns lagrade på hårddisken. Som det beskrivs tidigare i den här artikeln är inte Clip Organizer längre tillgängligt direkt i åtgärdsfönstret Clip Art i Microsoft Office-programmen. Dessutom har följande ändringar gjorts för Clip Organizer:

Ordna automatiskt

Kommandot för att automatiskt söka efter mediafiler på datorn och ordna dem i samlingar finns inte längre. Du kan emellertid fortfarande lägga till klipp manuellt i Clip Organizer eller importera dem från en skanner eller kamera.

Skicka till e-postmottagare som bifogad fil

Kommandot för att skicka ett klipp som en bifogad fil i ett e-postmeddelande är inte längre tillgängligt.

Ta bort från samling

Även om du kan ta bort klipp från Clip Organizer kan du inte längre ta bort ett klipp från en specifik samling.

Hitta liknade stil

Kommandot som kunde användas för att hitta klipp av en liknande stil är inte längre tillgängligt.

Vyerna Lista och Detaljer

Vyerna Lista och Detaljer är inte längre tillgängliga. Alla klipp visas i stället som miniatyrer i Clip Organizer-fönstret.

Överst på sidan

Tjänsten Användarstöd för engelska är borta

På grund av låga användningssiffror är funktionen och tjänsten Användarstöd för engelska inte längre tillgänglig. Mer information finns Vad har hänt med Användarstöd för engelska?

Om du försöker använda tjänsten får meddelandet ”den gick inte att använda tjänsten eftersom du inte är ansluten till Internet. Anslut och försök igen ”. även om du är ansluten till Internet.

Överst på sidan

Tjänsten Korean Language Reference (KOLR) är borta

Koreanska Språkreferens referensinformationstjänsten är inte längre tillgängliga på grund av låga. Detta påverkar engelska och koreanska versioner av Excel.

Om du försöker använda tjänsten får meddelandet ”den gick inte att använda tjänsten eftersom du inte är ansluten till Internet. Anslut och försök igen ”. även om du är ansluten till Internet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×