Funktioner som har utgått och ändrats i Access 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln visas en lista med de funktioner som har ändrats i Microsoft Access 2010 jämfört med de funktioner som fanns i Access 2007. I tabellen anges också orsakerna till ändringarna, hur ändringarna kan påverka din Access-databas samt alternativ med andra val och möjligheter.

Funktion som utgått eller ändrats

Ändring

Alternativ

Åtgärdsfönsterfunktionen Lägg till fält ersätts med galleriet Datatyp.

I stället för att använda alternativen för att lägga till fält från menyfliksområdet i databladsvyn kan du använda galleriet Datatyp för att välja olika fördefinerade datatyper och spara och återanvända dina egna. Med galleriet Datatyp går det enklare att dela datatyper och funktioner. Med åtgärdsfönsteralternativen för att lägga till fält gick det endast att använda mallar för ett fält men med galleriet Datatyp går det att använda mallar för flera fält. Eventuella ändringar av fältlistan åsidosätts och makroanrop till åtgärdsfönstret Lägg till fält misslyckas.

AutoFormatgrupp ersätts av gruppen teman på alternativ.

Gruppen Autoformat är inte längre tillgänglig i menyfliksområdet för vyerna Formulärlayout och Rapportlayout. Autoformat ersätts av Teman.

Med Teman blir formateringsalternativen för formulär och rapporter bättre eftersom de går att anpassa, utöka och kan hämtas och delas med andra via Office Online eller e-post. De går också att publicera på servern. Autoformat gick endast att använda med Access – Teman kan användas även med andra Office-program.

Det går att lägga till kommandot Autoformat i ett anpassat menyfliksområde.

Det finns inte längre stöd för kalenderkontroll (mscal.ocx)

Om du öppnar ett formulär med kalenderkontroll visas inte den kontrollen i Access 2010 och du får ett felmeddelande om att en kontrollreferens saknas eller är felaktig i Access-databasen.

Åtgärda problemet genom att ta bort kalenderkontrollen från programmet.

Du kan använda datumväljarfunktionen om du vill lägga till en kalenderkontroll.

Dataåtkomstsidor (DAP:er) är inte tillgängliga.

Det går inte att designa och köra dataåtkomstsidor. Dataåtkomstsidorna visas i navigeringsfönstret, men när du försöker öppna dem visas ett felmeddelande om att Access inte har stöd för dataåtkomstsidor.

Dataåtkomstsidorna lagras fortfarande i databaserna och du kan använda tidigare versioner av Access om du vill använda dem. Du kan också använda SharePoint om du vill använda Access på Internet.

Funktionerna för att exportera, importera och länka till data från Lotus 1-2-3-filer är inte tillgängliga.

Lotus-listor visas i Access 2010, men det går inte att arbeta med dem.

Felmeddelandet Det går inte att hitta installerbar ISAM visas.

Använd en tidigare version av Access om du vill exportera, importera eller länka till data från Lotus 1-2-3-filer.

Funktionerna för att exportera, importera och länka till data från Paradox 3, 4, 5, 6, 7 är inte tillgängliga.

Paradox-listorna visas, men det går inte att arbeta med dem eftersom alternativen för att visa data, exportera och importera saknas.

Felmeddelandet Det går inte att hitta installerbar ISAM visas.

Använd en tidigare version av Access om du vill exportera, importera eller länka till data från Paradox 3, 4, 5, 6, 7-filer.

Det finns inte stöd för Red 2 ISAM och Jet 2.

Funktionerna för att exportera, importera och länka till data från Access 1.0 och 2.0 (Red 2 och Jet 2) är inte tillgängliga i Access 2010.

Felmeddelandet Det går inte att hitta installerbar ISAM visas.

Du behöver Access 2007 om du vill exportera, importera eller länka till data från Access 1.0- och 2.0-filer (Red 2 och Jet 2).

Visningsprogrammet för replikeringskonflikter är inte tillgängligt.

Med visningsprogrammet för replikeringskonflikter kunde användarna visuellt granska synkroniseringskonflikter och aktivera lösningar.

Du kan skriva dina egna lösningsfunktioner och markera dem på egenskapen ReplicationConflictFunction i databasreplikuppsättningen.

Mer information om hur du skapar en anpassad metod för att lösa konflikter finns i artikeln om hur du använder egenskapen ReplicationConflictFunction.

Det finns inte stöd för ögonblicksbildformat.

Ögonblicksbildformatet (.snp) är ett portabelt format som kan användas för att visa Access-rapporter på datorer där Access inte är installerat. Användare med Access 2010 kan inte exportera sina rapporter till ögonblicksbildformat.

Du kan exportera dina rapporter i XPS- eller PDF-format. Du kan också välja att exportera till ett annat Office-program, till exempel Word eller Excel.

Ytterligare information

Om du vill veta mer om nyheter i Access 2010 och andra ändringar kan du använda länkarna i avsnittet Se även.

överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×