Funktioner som har utgått eller ändrats i Project Server 2013

I den här artikeln beskrivs funktioner som har utgått eller ändrats i TE102754286.

Behörigheter för projektwebbplats har tagits bort från sidan Inställningar för etablering av projektwebbplats

I tidigare versioner av Project Server har sidan Inställningar för etablering av projektwebbplats innehållit avsnittet Behörigheter för projektwebbplats. I det här avsnittet kunde en administratör markera en kryssruta för automatisk synkronisering av TE102754293-användare mot projektwebbplatser när dessa skapades, när projektledare publicerade projekt och när användarbehörigheter ändrades i Project Server. Om administratören avmarkerade kryssrutan synkroniserades inte Project Server-användare automatiskt mot projektwebbplatser.

I TE102754287 har avsnittet Behörigheter för projektwebbplats tagits bort från sidan Inställningar för etablering av projektwebbplats.

Anledning till ändringen

Alternativet har tagits bort eftersom ändringar har gjorts i TE102754287 för snabbare behandling av begäran om användarsynkronisering, vilket gör att det inte längre krävs separat behörighet för funktionen. När användarsynkroniseringen upprättas i TE102754287 synkroniseras listan med projektwebbplatsens användare automatiskt när projektet publiceras.

Överst på sidan

Synkronisering av projektaktiviteter mot Exchange Server

I tidigare versioner av Project Server kunde användare konfigurera manuell synkronisering mot Exchange Server för enkel hantering av aktiviteter i Outlook. I TE102754287 har den här funktionen ändrats för bättre och stabilare integrering med Exchange Server 2013 och SharePoint Foundation 2013. Dock har stödet för integrering av TE102754287 med tidigare versioner av Exchange Server tagits bort. TE102754287 kan bara synkroniseras med postlådor i Exchange Server 2013.

Anledning till ändringen

Genom att Exchange Server 2013 krävs för Outlook-integrering kan en användares alla aktiviteter, inklusive sådana från Outlook, SharePoint Foundation 2013 och TE102754287 samlas och synkroniseras på en enda SharePoint-webbplats. Detta gör att användarens aktiviteter från flera aktivitetsspårningssystem finns på en plats, vilket är en klart förbättrad modell jämfört med tidigare utgåvor av Project Server.

Överst på sidan

Stöd för bakåtkompatibelt läge

I tidigare versioner av Project Server kunde äldre versioner av Project Professional-klientprogrammet användas för att ansluta till senare versioner av Project Server. Till exempel kunde användarna ansluta Office Project Professional 2007 till Project Server 2010. Detta kallades för bakåtkompatibelt läge. I TE102754287 finns inget stöd för bakåtkompatibelt läge. Användarna måste ha TE102750840 för att kunna ansluta till TE102754287.

Anledning till ändringen

Det bakåtkompatibla läget användes sällan i tidigare versioner av Project Server.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×