Funktioner som har utgått eller ändrats i Access 2013

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de funktioner som har ändrats i Microsoft Access 2013 jämfört med Access 2010. Artikeln innehåller även information om hur ändringarna kan påverka dina Access-databaser, samt alternativ till vissa borttagna funktioner.

Obs!:  Om du uppgraderar från Access 2007 kan du läsa artikeln Utgångna och ändrade funktioner i Access 2013 som innehåller information om viktiga ändringar i Access 2010 jämfört med Access 2007.

överst på sidan

Funktion

Beskrivning

Ersättning

Ytterligare information

Generering av webbdatabaser i Access 2010

Access 2010 introducerade Access-databaser som gör det möjligt att skapa webbdatabaser och publicera dem på en SharePoint-webbplats. SharePoint-besökare kan använda databasprogrammet i en webbläsare. I Access 2013 kan du öppna, skapa och publicera befintliga Access 2010-webbdatabaser, men du kan inte skapa nya Access 2010-webbdatabaser.

Du kan skapa nya Access-webbprogram där objekten data och databasen lagras i SQL Server eller en Microsoft Azure SQL-databas, så att du kan dela data inom din organisation som använder lokal SharePoint 2013 eller Office 365 för företag i Access 2013.

Access-dataprojekt (ADP)

Möjligheten att öppna Access-dataprojektfiler har tagits bort helt.

De flesta ADP-funktioner ersätts med SQL-baserade Access 2013-databaser.

Här är några alternativ till ADP-filer:

  • Konvertera ADP-filen till en Access-programlösning.

  • Konvertera ADP-filen till en länkad Access-skrivbordsdatabas.

  • Konvertera ADP-filen till en fullständig SQL-baserad lösning.

  • Importera objekt till en ACCDE-fil och sedan skapa länkade tabeller till befintliga data i en tidigare version av Access.

Ändringar i Access 2013

Stöd för Jet 3.x IISAM i Access

Det går inte längre att öppna Access 97-databaser i Access 2013. Filerna måste uppgraderas genom att du först öppnar dem i Access 2010 eller Access 2007 och sparar dem i ACCDB-format, för att sedan öppna dem i Access 2013.

Den här ändringen påverkar även databaser som är länkade till Access 97-databaser.

ACCDB är det rekommenderade formatet för skrivbordsdatabaser.

Öppna Access 97-databasfilen i senare version av Access än Access 97, men tidigare än Access 2013. Där konverterar du den till valfri version från och med Access 2000. Access 2013 har stöd för Access 2000 och senare versioner via Access 2010.

Stödet tas bort eftersom Jet 3.x IISAM-drivrutinen inte längre är tillgänglig.

Pivotdiagram och pivottabeller

Det finns inga alternativ för att skapa pivotdiagram och pivottabeller i Access 2013, eftersom stödet för Office Web Components har tagits bort.

Använda utökade funktioner för pivotdiagram och pivottabeller i Excel.

Diagram som inte är pivotdiagram och där komponenten MSGraph används är fortfarande tillgängliga i Access 2013. Diagram som skapas i komponenten Diagramguiden stöds fortfarande.

Bakgrunden på livscykeln för Office Web Components finns i följande blogginlägg: Office Web Components ”översikt”.

Datatyperna Text och PM

Datatyperna Text och PM har fått nya namn och något förändrad funktion.

Datatypen Text heter numera Kort text. Det går att ange upp till 255 tecken i ett Kort text-fält i skrivbordsdatabaser. I Access-program är standardteckengränsen 255, men den kan ökas till 4 000 i fältegenskaperna.

Datatypen PM heter numera Lång text. Ett fält av typen Lång text kan innehålla upp till en gigabyte data i skrivbordsdatabaser och upp till 2^30-1 byte i Access-program.

Lång text-fält i skrivbordsdatabaser kan konfigureras för RTF-text. RTF-alternativet är dock inte tillgängligt i Access-program.

Stödet för dBASE har tagits bort ur Access

Stödet för dBASE har tagits bort – det går inte längre att ansluta till externa dBASE-databaser.

Egenskapen Smarta etiketter

Smarta etiketter (Åtgärdsetiketter) stöds inte längre

Datainsamling i Access

Det går inte att skapa nya formulär för datainsamling i Access 2013. Däremot går det att bearbeta datainsamlingsformulär som har skapats i tidigare versioner av Access.

Saknas

Med datainsamlingsfunktionen kunde användarna skapa formulär för datainsamling och skicka dem som e-postmeddelanden. När dessa meddelanden skickades tillbaka bearbetades informationen och lagrades i en Access-databas.

Verktygsfält och menyer från Access 2003

Det går inte längre att åsidosätta menyfliksgränssnittet och i stället använda verktygsfält och menyer från Access 2003 i Access 2013, vilket gick i Access 2007 och 2010. Däremot går det att visa dem på fliken Tillägg, eller lägga till dem i en anpassad menyfliksgrupp eller i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Verktygsfälten och menyerna från Access 2003 visas på fliken Tillägg i menyfliksområdet. Det går även att lägga till dem i en anpassad menyfliksgrupp. Dessutom kan du kan skapa ett eget menyfliksområde för skrivbordsdatabasen med hjälp av RibbonX och XML.

Replikeringsalternativ i Access

I Access 2010 och tidigare fanns gruppen Replikeringsalternativ på fliken Databasverktyg när MDB-filer öppnades i programmet. De här alternativen är inte tillgängliga i Access 2013.

Saknas

Stödet för replikering har tagits bort i Access 2013.

Källkodskontroll i Access

Med tillägget Källkodskontroll integreras Microsoft Visual SourceSafe och andra system för källkodshantering så att funktioner kan användas för incheckning och utcheckning av frågor, formulär, rapporter, makron, moduler och data. Utvecklartillägget Källkodskontroll finns inte som tillägg till Access 2013.

Saknas

Trelägesarbetsflöde i Access

Startpunkter för arbetsflöden är inte längre tillgängliga. Arbetsflödeskommandona är inte tillgängliga i gränssnittsmakron. Om du öppnar en befintlig Access 2010-databas som innehåller gränssnittsmakron med någon av uppgifterna StartaNyttArbetsflöde eller Arbetsflöde visas ett varningsmeddelande i Access 2013.

Saknas

Utvidgningsguiden i Access

Med Utvidgningsguiden kan du skala upp Access-databastabeller till en ny eller befintlig Microsoft SQL Server-databas. Den här guiden har tagits bort i Access 2013.

Om du vill importera Access-tabeller i en SQL Server-databas kör du Import-/exportguiden i SQL Server (i SQL Server Management Studio).

Sedan skapar du ett anpassat Access-webbprogram och importerar tabellerna från SQL Server till webbprogrammet.

Paketlösningsguiden i Access

Paketlösningsguiden har tagits bort. Med Paketlösningsguiden kunde du paketera en Access-databasfil tillsammans med Access Runtime och distribuera filerna till andra.

I stället för att paketera en skrivbordsdatabas för distribution till andra, är det bättre att skapa en Access-app i Access 2013. Du kan spara en Access-app som ett paket för att skicka till Office App Marketplace eller en intern företagskatalog.

Om du skapar en stationär databas som du bestämmer dig att dela med andra som inte kanske har en fullständig version av Access 2013 installerad kan du ge databasen till andra och ha dem hämta Microsoft Access 2013 Runtime.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×