Funktioner som har utgått eller ändrats i Access 2013

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln finns en lista över ändringar i funktioner och funktioner mellan Microsoft Access 2013 och Access 2010. Det beskriver också hur ändringarna kan påverka din Access-databas och innehåller alternativ för vissa av de borttagna funktionerna.

Obs!: Om du byter från Access 2007 kan du läsa artikeln utgångna och ändrade funktioner i access 2010, som täcker de viktigaste ändringarna mellan Access 2007 och Access 2010.

Överst på sidan

Funktion

Beskrivning

Ersättning

Ytterligare information

Skapa webb databas i Access 2010

Access 2010 introducerar Access-webbdatabaser som gör att du kan bygga webb databaser och publicera dem på en SharePoint-webbplats. SharePoint-besökare kan använda databas programmet i en webbläsare. I Access 2013 kan du öppna, utforma och publicera befintliga Access 2010-webbdatabaser, men du kan inte skapa nya Access 2010-webbdatabaser.

I Access 2013 kan du skapa nya Access-webbappar där data och databas objekt lagras i SQL Server eller en Microsoft Azure SQL-databas, så att du kan dela data inom organisationen med hjälp av lokala SharePoint 2013 eller Office 365 för företag.

Access-dataProjekt (ADP)

Möjligheten att öppna Access-datafiler har tagits bort helt.

Access 2013 SQL-baserade databaser ersätter fördelarna med ADP.

Här är några alternativ till ADP:

  • Konvertera ADP till en lösning för Access-program.

  • Konvertera ADP-filen till en stationär Skriv bords databas.

  • Konvertera ADP-filen till en komplett SQL-baserad lösning.

  • Importera objekt till en ACCDE-fil och skapa sedan länkade tabeller till befintliga data med hjälp av en tidigare version av Access.

Ändringar i Access 2013

Stöd för Jet 3. x IISAM

Du kan inte längre öppna en Access 97-databas i Access 2013. Du måste uppgradera filen. Det gör du genom att öppna den i Access 2010 eller Access 2007, spara den i fil formatet. accdb och sedan öppna den i Access 2013.

Den här ändringen påverkar också databaser som är länkade till Access 97-databaser.

ACCDB är det format som rekommenderas för Skriv bords databaser.

Öppna Access 97-databasfilen i en version av Access senare än Access 97 men tidigare än Access 2013 och konvertera den till en version som inte är tidigare än Access 2000. Access 2013 har stöd för Access 2000 och senare versioner, via Access 2010.

Tar bort stöd eftersom Jet 3. x IISAM-drivrutinen inte längre är tillgänglig.

Pivotdiagram och pivottabeller

Det finns inga alternativ för att skapa pivotdiagram och pivottabeller i Access 2013 eftersom Office Web Components inte längre stöds.

Använd förbättrade funktioner för pivotdiagram och pivottabell i Excel.

Diagram som inte är pivotdiagram och som använder MSGraph-komponenten är fortfarande tillgängliga i Access 2013. Diagram som skapas av komponenten diagram guiden stöds fortfarande.

Information om hur du använder Office Web Components livs cykel finns i följande blogg inlägg: Office Web Components "-Översikt".

Data typerna text och MEMO

Data typerna text och MEMO har bytt namn och ändrats något.

Text data typen har bytt namn "kort text". Ett kort textfält kan innehålla upp till 255 tecken i en Skriv bords databas. I ett Access-program är standardvärdet för tecken 255, men det kan höjas till 4000 i fält egenskaperna.

Data typen PM har bytt namn till "lång text". Ett långt textfält kan innehålla upp till ungefär en mängd data i en Skriv bords databas och upp till 2 ^ 30-1 byte i ett Access-program.

I Skriv bords databaser kan långa textfält vara konfigurerade för RTF-format. RTF-alternativet är inte tillgängligt i Access-appar.

stöd för dBASE har tagits bort från Access

stöd för dBASE tas bort – du kan inte längre ansluta till en extern dBASE-databas.

Egenskapen smarta etiketter

Smarta etiketter (åtgärds etiketter) stöds inte längre.

Data insamling i Access

Access 2013 har inte stöd för att skapa nya data inSamlings formulär. Den bearbetar data insamlings formulär som har skapats i tidigare versioner av Access.

Ej tillämpligt

Data insamlings funktionen aktiverade att kunder skapar data insamlings formulär och skickar formulären som ett e-postmeddelande. När kunderna gav in e-postmeddelandena bearbetades och lagras data i en Access-databas.

Verktygsfält och menyer i Access 2003

Du kan inte längre kringgå gränssnittet i menyfliksområdet och Visa Access 2003-verktygsfält och menyer i Access 2013 som du kan ha i 2007 och till gång till 2010. Men du kan visa dem på fliken tillägg eller lägga till dem i en anpassad grupp i menyfliksområdet eller verktygsfältet snabb åtkomst.

Verktygsfält och menyer i Access 2003 visas på fliken tillägg i menyfliksområdet. Det går också att lägga till dem i en anpassad grupp i menyfliksområdet. Du kan också använda RibbonX och XML för att skapa ett anpassat menyfliksområde för din Skriv bords databas.

Åtkomst till replikeringsalternativ

När du öppnar en MDB-fil i Access 2010 eller tidigare visades replikeringsalternativ på fliken databas verktyg. De här alternativen är inte tillgängliga i Access 2013.

Ej tillämpligt

Stöd för replikering tas bort helt från Access 2013.

Åtkomst till käll kods kontroll

Tillägget käll kods kontroll gör att Microsoft Visual SourceSafe eller andra kontroll system för källkod kan användas för att tillåta incheckning/utcheckning av frågor, formulär, rapporter, makron, moduler och data. Käll kods kontrollen för utvecklare är inte tillgänglig som ett tillägg för Access 2013.

Ej tillämpligt

Komma åt trelägesarbetsflödet

Start punkterna för arbets flödet är inte längre tillgängliga. I gränssnitts makron är inte arbets flödes kommandona tillgängliga. Om du öppnar en befintlig Access 2010-databas med UI-makron med StartNewWorkFlow eller arbets flödes uppgifter visas en varning i Access 2013.

Ej tillämpligt

Guiden för utvidgning av Access

Med utvidgnings guiden kan du Skalförändra Access-databas tabeller till en ny eller befintlig Microsoft SQL Server-databas. Den här guiden har tagits bort för Access 2013.

Det gör du genom att köra import-/exportguiden i SQL Server (i SQL Server Management Studio) för att importera dina Access-tabeller till en SQL Server-databas.

Skapa sedan en ny anpassad Access-webbapp och importera tabellerna från SQL Server till webb programmet.

Guiden paket lösning i Access

Guiden paket lösning har tagits bort. Med guiden paket lösning får du ett paket med Access-skrivbordet tillsammans med Access Runtime och för att distribuera filerna till andra.

I stället för att paketera en Skriv bords databas för distribution till andra är det bättre att gå till Access 2013 för att skapa en Access-app. Du kan spara ett Access-program som ett paket att skicka till Office-programmet Marketplace eller en intern företags katalog.

Om du vill skapa en Skriv bords databas som du vill dela med andra som kanske inte har en fullständig version av Access 2013 installerat kan du ge databasen till andra och låta dem Ladda ner Microsoft Access 2013 runtime.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×