Funktioner som är aktiverade på en SharePoint Online-publiceringswebbplats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs funktionerna som är tillgängliga när du aktiverar publiceringsinfrastrukturen på en SharePoint Online-webbplats. Du kan också lägga till en sida på en webbplats och använda nya webbdelar utan att aktivera den här funktionen.

I den här artikeln

Aktivera funktionen för publiceringsinfrastruktur

Publiceringsfunktioner

Navigering och menyfliksområdet

Listor och bibliotek

Webbdelar

Huvudsidor, sidlayouter, innehållstyper och kolumner

Användare och behörigheter

En SharePoint-publiceringswebbplats byggs med webbplatsmall för publicering Portal eller webbplatsmall för Wiki för företag. Webbplatsmall för publicering Portal mycket är uppbyggd så att du kan styra sidlayouter redigering metoderna och scheman för publicering. Företags-Wiki struktureras mindre och är avsedd för enkel redigering när formell innehållshantering processer inte är obligatoriska.

Innan du kan skapa en publiceringswebbplats måste funktionen för publiceringsinfrastruktur aktiveras på webbplatsen på den översta nivån i samlingen. När publiceringsfunktionerna har aktiverats ärvs de automatiskt av underwebbplatser.

Aktivera funktionen för publiceringsinfrastruktur

Obs!:  Om du har skapat en webbplats eller webbplatssamling med en av publiceringswebbplatsmallarna är publiceringsinfrastrukturen redan aktiv och du kan börja använda publiceringsfunktionerna.

 1. Klicka på rotnivån i din webbplatssamling och klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Aktivera bredvid Infrastruktur för SharePoint Server-publicering på sidan Webbplatssamlingens funktioner.

  Aktivera infrastrukturen för publiceringsfunktionen

Publiceringsfunktioner

Här är de funktioner som är tillgängliga när du aktiverat publicering i en SharePoint Online-webbplatssamling. Vissa funktioner är framträdande i menyfliksområdet medan andra är synlig endast via länkarna på sidan Webbplatsinställningar eller bibliotek.

Navigering och menyfliksområdet

När du redigerar en sida i gruppen Redigera på fliken Formatera Text i menyfliksområdet hittar du Checka In / checka ut knappar som gör det möjligt att redigera sidinnehåll bibehållen versionskontroll. Den här funktionen är tillgänglig på Publiceringsportal och företags-Wiki.

Knapparna Checka in och Checka ut i menyfliksområdet

På webbplatser som använder arbetsflöden för godkännande, innehåller fliken Publicera knapparna Publicera, Godkänn och Avvisa. Det här är en del av arbetsflödet för godkännande som säkerställer att inget publiceras på din webbplats utan tillstånd angivna granskare. Det finns även en snabb distribuera knapp som publicerar nästa gång innehåll publiceras. Knappen Publicera visas flera alternativ, inklusive Skicka, som aktiveras av arbetsflödet genom att skicka den aktuella sidan till en eller flera granskare för granskning. Du kan också avbryta godkännande eller avpublicera en sida från den här beroende på din behörighet.

Fliken Publicera

Knappen Schema öppnar en dialogruta där du kan ange när sidan ska publiceras och när, om någonsin, den ska tas bort.

Skicka, publicera knappar på fliken Publicera i redigeringsläge.

Arbetsflöden för godkännande och schemaläggning kan inte användas i offentliga webbplatssamlingar.

Listor och bibliotek

Viktigt!: 

 • Flytta till början i oktober 2018 webbplatsinnehåll och struktur används längre i SharePoint Online. Gränssnitt startpunkt till SiteManager.aspx tas bort från SharePoint Online och direktåtkomst kommer att vara begränsad till webbplatssamlingsadministratörer tills mars 2019.

 • SharePoint Online innehåller ett antal avancerade funktioner som stöd för hantering av webbplatser innehåll och struktur. Mer information om hur du flytta och kopiera filer i ett dokumentbibliotek i SharePoint finns i:

 • Om du inte har ännu igång med hjälp av moderna lista / bibliotek upplevelser sedan hur du konfigurerar och använder datorn för att synkronisera innehåll lokalt för kopiera och flytta syften är ett alternativ. Mer information finns i Konfigurera datorn för att synkronisera ditt OneDrive för företag-filer i Office 365.

När du aktiverar funktionen för publiceringsinfrastruktur läggs en uppsättning listor och bibliotek till publiceringswebbplatsen på webbplatssamlingsnivå. Du hittar den webbplatsinnehåll och struktur verktyget under Webbplatsinställningar > Webbplatsadministration > innehåll och struktur

 • Listan Innehålls- och strukturrapporter    Används för att anpassa frågorna som visas i listan Visa i verktyget Webbplatsinnehåll och struktur.

 • Listan Innehåll som kan återanvändas    Innehåller HTML- eller textinnehåll som kan infogas på webbsidor.

 • Biblioteket Dokument i webbplatssamling    Lagrar dokument som används i hela webbplatssamlingen.

 • Biblioteket Bilder i webbplatssamling    Lagrar bilder som används i hela webbplatssamlingen.

Dessutom fyra bibliotek har lagts till på webbplatsnivå för lagring av webbplatsinnehåll. Du hittar dem i webbplatsens innehåll:

 • Biblioteket Sidor    Lagrar webbplatssidor.

 • Biblioteket Bilder    Innehåller bilder som används på webbplatssidor.

 • Biblioteket Dokument    Innehåller alla dokument som används på webbplatssidor.

 • Arbetsflödesuppgifter    Lagrar de arbetsflödesuppgifter som skapas för webbplatsen.

Webbdelar

Publiceringswebbplatser innehåller en mängd olika webbdelar som stöder författarna att infoga video, RTF, formulär och dynamiskt innehåll till en webbplatssida. Du hittar dessa webbdelar under Infoga > webbdel > kategorier. De här tre webbdelar som är unika för publiceringswebbplatser är tillgängliga på webbplatssamlingsnivå och för alla underwebbplatser i webbplatssamlingen:

 • Webbdelen innehållsfråga    Visar en dynamisk vy av innehållet på webbplatsen baserat på en fråga som du skapar i egenskapsfönstret för webbdelen. Det här är under kategorin Samlat innehåll.

 • Webbdelen sammanfattningslänkar    Kan användas för att skapa länkar som kan grupperas och formateras. Det här är under kategorin Samlat innehåll.

 • Tabell med webbdelen innehållsförteckning    Används för att automatiskt skapa en katalog som pekar på olika delar av webbplatssamlingen. Det här är under kategorin Samlat innehåll.

Huvudsidor, sidlayouter, innehållstyper och kolumner

Huvudsidor och sidlayouter bestämmer SharePoint-webbplatsens stil och miljö. Huvudsidor innehåller kontroller som är samma i flera sidlayouter, till exempel navigering, sökning eller språkval för flerspråkiga webbplatser. Sidlayouter innehåller fältkontroller och webbdelar. Sidlayouter och huvudsidor bildar tillsammans webbsidornas layout.

På en publiceringswebbplats uppdateras huvudsidan med en flik för publicering, som innehåller schemaläggnings- och arbetsflödesknapparna som beskrivs tidigare i den här artikeln. Den uppdaterade huvudsidan innehåller följande element:

Objekt

Beskrivning

Innehållstyper

Publiceringsportalmallen Publiceringsportal innehåller Artikelsida, Projektsida, Välkomstsida, Wiki-sida för företag, Sida med beräknade värden och Omdirigeringssida.

Sidlayouter

Bild till vänster, Bild till höger och Välkomstsida. De här sidlayouterna associeras automatiskt med innehållstyperna ovan när publiceringsfunktionerna aktiveras. Wiki-sida för företag innehåller sidlayouterna Bassida, Standardprojektsida och Omdirigeringssida.

Kolumner

 • Sidlayoutkolumnerna är Signatur och Sidinnehåll.

 • Publiceringskolumnerna som läggs till på webbplatssamlingsnivå är Artikeldatum, Schemalagt startdatum och Schemalagt slutdatum.

 • En anpassad kolumn av typen Wiki-kategorier som använder hanterade metadata för wiki-sidor läggs också till på webbplatssamlingsnivå.

Obs!: Huvudsidor och sidlayouter för den offentliga webbplatsen hanteras inte på samma sätt och beskrivs inte i den här artikeln.

Användare och behörigheter

För att du enkelt ska kunna tilldela användare till specifika publiceringsroller innehåller publiceringsportalwebbplatsen grupperna Godkännare, Konstruktörer, Hierarkihanterare, Begränsade läsare och Läsare av formatresurser. Företags-wiki innehåller samma grupper plus Läsare. Dessutom läggs tre behörighetsnivåer till i webbplatssamlingen: Godkänna, Hantera hierarki och Begränsad läsning. Webbplatser som skapas under webbplatssamlingens nivå ärver, dvs. använder som standard, grupperna och behörighetsnivåerna från den överordnade webbplatsen.

Obs!: När du har aktiverat publicering av funktioner och har börjat använda den, var försiktig så att om du bestämmer dig för att inaktivera den. Användardata eller anpassningar som är associerad med den här funktionen kan gå förlorade. Dessutom kanske alla aktiva funktioner och program som är beroende av den här funktionen inte fungerar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×