Funktioner och egenskaper i Access som blockeras i begränsat läge

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln innehåller information om funktioner och egenskaper som begränsat läge tillåter och blockerar i Access. Observera att Access kan flera nyare funktioner för att köra i begränsat läge, inklusive MonthName och StrReverseoch blockerar nu flera fler funktioner, inklusive Hjälp, ExportNavigationPaneoch LoadCustomUI. Kom ihåg att du litar när du fortsätter (aktivera innehåll i) databas eller plats databas på en betrodd plats för informationen i den här artikeln om du vill kunna användas.

I den här artikeln

Ange begränsat läge att köra osäkra uttryck

Funktioner som du kan använda i begränsat läge

Funktioner som kan orsaka fel i begränsat läge

Funktioner som blockeras i begränsat läge

Egenskaper som blockeras i begränsat läge

Ange begränsat läge att köra osäkra uttryck

När du lägger till ett uttryck i en databas körs uttrycket i en driftsmiljö kallas begränsat läge. Access klarar för databaser som har skapats i antingen Access 2007, 2010, 2013, 2016 eller tidigare Access-filformatet. Access aktiverar begränsat läge som standard och i tur och ordning begränsat läge alltid inaktiverar osäkra uttryck, även efter att en databas är betrodd.

Om en databas är betrodd och du vill köra ett uttryck som begränsat läge inaktiverar kan du köra uttrycket genom att ändra en registernyckel som inaktiverar begränsat läge. Kom ihåg att du måste först en databas är betrodd om du vill följa stegen i det här avsnittet.

I den här bilden visar processen som du följer när du bestämmer dig för att köra osäkra uttryck.

Beslutsprocess för begränsat läge (sandbox)

Varning!      Om registret redigeras felaktigt kan det skada operativsystemet så allvarligt att det måste installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Om du inte känner till registret, eller om du inte är nöjd med ändra registernycklar själv, kontaktar du någon som är eller bör du konvertera databasen från en tidigare version av Access till Access-filformatet. Du måste också ha administratörsbehörighet på datorn för att ändra registervärden.

Ändra registernyckeln

Viktigt!: Om du gör på följande sätt kan uttryck som inte är säkra köras i alla instanser av Access och för alla användare på datorn.

Gör något av följande:

 • I Microsoft Windows 7 eller Microsoft Windows 10   

  1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

   Registereditorn startas.

  3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   Obs!: Anteckning 12.0 anger Access 2007, 14,0 anger Access 2010, 15.0 anger Access 2013 och 16,0 anger Access 2016.

  4. Dubbelklicka på begränsat läge i den högra rutan i Registereditorn under namn.

   Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

  5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

  6. Stäng Registereditorn.

 • I Windows Vista   

  1. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

   Registereditorn startas.

  3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   Obs!: Anteckning 12.0 anger Access 2007, 14,0 anger Access 2010, 15.0 anger Access 2013 och 16,0 anger Access 2016.

  4. Dubbelklicka på begränsat läge i den högra rutan i Registereditorn under namn.

   Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

  5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

  6. Stäng Registereditorn.

Viktigt!    Kom ihåg att alla osäkra uttryck inaktiveras om du inte först anger databasen som betrodd, oavsett om registerinställningarna ändras.

Du kan använda följande registervärden, där 0 (noll) är det minst begränsande och 3 det mest restriktiva.

Inställning

Beskrivning

0

Begränsat läge (sandbox) är alltid inaktiverat.

1

Begränsat läge (sandbox) används för Access men inte för andra program.

2

Begränsat läge (sandbox) används för andra program än Access, men inte för Access.

3

Begränsat läge används vid alla tillfällen. Det här är standardvärdet när du installerar Access.

Överst på sidan

Funktioner som du kan använda i begränsat läge

I följande tabell visas de funktioner som du kan använda i Access-tal-motor databasfrågor när begränsat läge är aktiverat. Funktioner som inte visas i listan är inte tillgängliga i begränsat läge.

Abs

Matris

Asc

AscB

AscW

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Välj

Chr

Chr$

ChrB

ChrB$

ChrW

ChrW$

CInt

CLng

Cos

CSng

CStr

CVar

CVDate

CVErr

Datum

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Dag

DDB

Fel

Fel$

Exp

Fix

Format

Formatera$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

SLUTVÄRDE

Hex

Hex$

Timme

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

Funktionen RBETALNING

IR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Vänster

Vänster$

VÄNSTERB

VÄNSTERB$

Len

LÄNGDB

Log

LTrim

LTrim$

Mid

EXTEXT$

EXTEXTB

EXTEXTB$

Minut

MODIR

Månad

MonthName

Now

Periodantal

Npm

Oct

Oct$

Partition

Betalning

AMORT

NUVÄRDE

Funktionen QBColor

Ränta

Ersätta

RGB

Höger

Rätt$

HÖGERB

HÖGERB$

Rnd

Avrunda

RTrim

RTrim$

Andra

Sgn

Sgr

Sin

LINAVSKR

Space

Utrymme$

Str

Str$

StrComp

StrConv

Sträng

Strängen$

StrReverse

Växla

ÅRSAVSKR

Tan

Tid

Tid$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trimma

Trimma$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Veckodag

År

Överst på sidan

Funktioner som kan orsaka fel i begränsat läge

Följande Visual Basic for Applications (VBA) funktioner kan resultera i ett fel när funktionerna anropas från ett uttryck i en Access-databas-tal-motor-fråga, eller när anropas från en Access-egenskap.

AppActivate

Ljudsignal

Kalender

CallByName

ChDir

ChDrive

Kommando

Kommandot$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Fel

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Indata

Indata$

InputB

InputB$

Avsluta

Läs in

LOC

LOF

Slumpmässig

Återställ

SaveSetting

Sök efter

SkickaTecken

SetAttr

Shell

Spc

Tabb

Avslut

Användarformulär

Bredd

Överst på sidan

Funktioner som blockeras i begränsat läge

Begränsat läge spärras följande funktioner i Access när funktionerna kallas från ett uttryck i en fråga eller från en Access-egenskap. En asterisk (*) efter funktionsnamnet anger en funktion som är nytt i Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Program

Assistant

Användarstöd *

Autokorrigering

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject när

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

Språkinställningar

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Moduler

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Överordnade

Produktkod

Quit

Referenser

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Kör

KörKommando

Funktionerna SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Överst på sidan

Egenskaper som blockeras i begränsat läge

Utöver funktionerna i föregående avsnitt, blockerar begränsat läge också ett antal objektegenskaper. I följande tabell visas objekten och blockerade egenskapen eller egenskaper för varje objekt.

Objekt

Blockerade egenskapen eller egenskaper

BoundObjectFrame

Object

Kombinationsruta

Recordset

Kontroll

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, anslutning, OpenConnection

Anpassad kontroll

Object

Format

Urval

Hyperlänk

Skärmdump med Lägg till i Favoriter markerat

Listruta

Recordset

ObjectFrame

Object

Rapport

Recordset

SmartTagAction

Utför

Skärm

ActiveDataAccessPage

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×