Funktioner och egenskaper i Access blockerade i begränsat läge

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln innehåller referensinformation om de funktioner och egenskaper som används i begränsat läge i Access. Observera att Access tillåter flera nyare funktioner i begränsat läge, inklusive MonthName och StrReverse, och nu blockeras flera funktioner, inklusive Hjälp, ExportNavigationPaneoch LoadCustomUI. Kom ihåg att du måste lita på att du litar (Aktivera innehållet i) databasen eller placera databasen på en betrodd plats för att informationen i den här artikeln ska användas.

Artikelinnehåll

Aktivera begränsat läge för att köra osäkra uttryck

Funktioner som du kan använda i begränsat läge

Funktioner som orsakar fel i begränsat läge

Funktioner som blockeras i begränsat läge

Egenskaper blockerade i begränsat läge

Aktivera begränsat läge för att köra osäkra uttryck

När du lägger till ett uttryck i en databas körs uttrycket i en operativ miljö som kallas begränsat läge. I Access aktive ras begränsat läge som standard och i sin tur inaktive ras alltid osäkra uttryck trots att du har förtroende för en databas.

Om du litar på en databas och vill köra ett uttryck som inaktiverar begränsat läge kan du köra det uttrycket genom att ändra en register nyckel som inaktiverar begränsat läge. Kom ihåg att du måste först lita på en databas för att följa stegen i det här avsnittet.

I den här bilden visas processen som du följer när du väljer att köra osäkra uttryck.

Beslutsprocess för begränsat läge (sandbox)

Varning om felaktig redigering av registret kan skada operativ systemet allvarligt, vilket kräver att du installerar om det. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

Om du inte är bekant med registret eller om du inte är van vid att ändra register nycklar själv kan du kontakta någon som är eller överväga att konvertera databasen från den tidigare versionen av Access till Access-filformatet. Du måste också ha administratörsbehörighet för datorn om du vill ändra registervärden.

Ändra registernyckeln

Viktigt!: Om du gör på följande sätt kan uttryck som inte är säkra köras i alla instanser av Access och för alla användare på datorn.

Gör något av följande:

 • I Microsoft Windows 7 eller Microsoft Windows 10    

  1. I aktivitets fältet klickar du på Startoch sedan på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

   Registereditorn startas.

  3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

   \Software\Microsoft\Office\16.0\Access anslutnings Engine\Engines

   Obs!: Obs! 14,0 betyder åtkomst 2010, 15,0 indikerar åtkomst 2013 och 16,0 indikerar att få åtkomst till 2016 och nyare versioner.

  4. Dubbelklicka på SandBoxModei den högra rutan i Registereditorn under namn.

   Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

  5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

  6. Stäng Registereditorn.

 • I Windows Vista    

  1. Klicka på Start -knappen, peka på alla program, klicka på tillbehöroch klicka sedan på Kör.

  2. Skriv regedit i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

   Registereditorn startas.

  3. Öppna mappen HKEY_LOCAL_MACHINE och leta upp följande registernyckel:

   \Software\Microsoft\Office\16.0\Access anslutnings Engine\Engines

   Obs!: Obs! 4,0 betyder åtkomst 2010, 15,0 indikerar åtkomst 2013 och 16,0 indikerar att få åtkomst till 2016 och nyare versioner.

  4. Dubbelklicka på SandBoxModei den högra rutan i Registereditorn under namn.

   Dialogrutan Redigera DWORD-värde visas.

  5. Ändra värdet från 3 till 2 i fältet Data och klicka sedan på OK.

  6. Stäng Registereditorn.

Viktigt!    Kom ihåg att alla osäkra uttryck inaktiveras om du inte först anger databasen som betrodd, oavsett om registerinställningarna ändras.

Du kan ställa in registervärdet till följande värden, där 0 (noll) är det mest tillåtna och 3 som är det minst tillåtna.

Inställning

Beskrivning

0

Begränsat läge är alltid inaktiverat.

1

Begränsat läge används för åtkomst men inte för icke-öppna program.

2

Begränsat läge används för icke-öppna program, men inte för Access.

3

Begränsat läge används alltid. Det här är standardvärdet som anges när du installerar Access.

Överst på sidan

Funktioner som du kan använda i begränsat läge

I följande tabell finns de funktioner som du kan använda i Access databas motor frågor när begränsat läge är aktiverat. Alla funktioner som inte visas i listan är inte tillgängliga i begränsat läge.

Abs

Matris

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Välj

Chr

Chr $

Chrb

ChrB $

Chrw

ChrW $

Cint

Konvlng

Cos

Konvenl

Konvstr

Konvvar

CVDate

CVErr

Datum

Date $

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Dag

DEGAVSKR

Fel

Fel $

Exp

Fix

Format

Format $

Format valuta

Format datum tid

FormatNumber

FormatPercent

SLUTVÄRDE

Hex

Hex $

Timme

IIf

IMEStatus

SökIStr

InStrb

Int

RBETALNING

IR

IsDate

IsEmpty

ÄRFEL

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase $

Vänster

Till vänster $

VÄNSTERB

VÄNSTERB $

Len

LÄNGDB

Logg

LTrim

LTrim $

Mid

Mid $

EXTEXTB

EXTEXTB $

Minut

MODIR

Månader

MonthName

Nu

Perioder

Npm

Okt

Okt $

Partitionstyper

Betalning

AMORT

NUVÄRDE

Funktionen QBColor

Ränta

Ersätt

RGB

Höger

Höger $

HÖGERB

HÖGERB $

Rnd

Avrunda

RTrim

RTrim $

Andra

Sgn

Sgr

Sin

LINAVSKR

Blanksteg

Utrymme $

Str

Str $

StrComp

StrConv

Sträng

Sträng $

StrReverse

Växla

SYD

Tan

Tid

Tid $

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Trimma $

Typnamn

UCase

UCase $

Val

VarType

Veckodag

År

Överst på sidan

Funktioner som orsakar fel i begränsat läge

Följande VBA-funktioner (Visual Basic for Applications) orsakar ett fel när funktioner anropas från ett uttryck i en Access-serverdatabas eller när de anropas från en Access-egenskap.

AppActivate

Ljud signal

Kalender

CallByName

ChDir

ChDrive

Kommando

Kommando $

CreateObject

CurDir

CurDir $

DeleteSetting

Funktionen

Environ

Environ $

SLUT

Felet

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

Frifil

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Flöde

Inmatning $

InputB

InputB $

Avliva

Tar

Plats

LOF

Slumpa

Ord

SaveSetting

Söka

Instruktion

SetAttr

Kommandoraden

SPC

Tabb

Avslut

UserForms

Bredd

Överst på sidan

Funktioner som blockeras i begränsat läge

I begränsat läge blockeras följande Access-funktioner när funktionerna anropas från ett uttryck i en fråga eller en Access-egenskap. 

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Program

Assistant

Hjälp

Autokorrigering

AutomationSecurity

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

Misslyckades

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DOCM

UppdateraSkärm

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Moduler

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Objektet

Produktkod

Quit

Referenser

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Kör

Kör

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Överst på sidan

Egenskaper blockerade i begränsat läge

Utöver de funktioner som visas i föregående avsnitt blockerar begränsat läge också ett antal objekt egenskaper. I följande tabell visas objekten och den blockerade egenskapen eller egenskaperna för varje objekt.

Objekt

Blockerad egenskap eller egenskaper

BoundObjectFrame

Objekt

Ruta

Recordset

Kontroll

Objekt

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, anslutning, openconnect

CustomControl

Objekt

Format

Urval

Hyperlänk

Skärmdump med Lägg till i Favoriter markerat

List rutan

Recordset

ObjectFrame

Objekt

Report

Recordset

SmartTagAction

Utför

Bildskärm

ActiveDataAccessPage

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×