Funktionen WeekdayName

Returnerar en sträng som anger den angivna vecko dagen.

Syntax

WeekdayName ( veckodag [, förkorta ] [, firstdayofweek ] )

Syntaxen för funktionen WeekdayName har följande argument:

Argument

Beskrivning

veckodag

Obligatoriskt. Numerisk beteckning för vecko dagen. Det numeriska värdet för varje dag beror på inställningen av firstdayofweek -inställningen.

fullständiga

Valfritt. Booleskt värde som anger om vecko dagens namn ska för kortas. Om det utelämnas är standardinställningen falskt, vilket innebär att vecko dagens namn inte är förkortat.

förstadagiveckan

Valfritt. Numeriskt värde som anger den första dagen i veckan. Se avsnittet Inställningar för värden.

Inställningar

Argumentet firstdayofweek kan ha följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd API-inställningen nationella språk stöd (NLS).

vbSunday

1

Söndag (standard)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lördag

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj WeekdayName ("1") som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar vecko dagens fullständiga namn för det nummer som representerar vecko dagen. Resultat: "måndag".

Välj WeekdayName ("10", sant) som WeekdayTest från ProductSales;

Returnerar "förkortat"-namnet på vecko dagen för det tal som representerar vecko dagen och visas i kolumnen "WeekdayTest". Resultat: "ULT" returnerar DateofSale och "full" namnet på "veckodag" för värdena i fältet "DateofSale" från tabellen "ProductSales" och visar i kolumnen "WeekdayTest". (tar söndag som den första dagen i veckan).

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×