Funktionen Weekday

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller ett heltal som representerar dagen i veckan.

Syntax

Weekday ( datum [, firstdayofweek ] )

Syntaxen för funktionen veckodag har följande argument:

Argument

Beskrivning

datum

Obligatoriskt. Variant, numeriskt uttryck, stränguttryck eller någon kombination av dessa som kan representera ett datum. Om date innehåller null returneras Null .

förstadagiveckan

Valfritt. En konstant som anger veckans första dag. Om inget anges används vbSunday .

Inställningar

Argumentet förstaveckanpååret har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbSunday

1

Söndag (standard)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lördag

Returvärden

Med funktionen veckodag kan du returnera följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbSunday

1

söndag

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lördag

Kommentarer

Om värdet för kalender egenskapen är gregorianskt representerar returvärdet den gregorianska dagen i veckan för datum argumentet. Om kalendern är Hijri representerar returvärdet den Hijri-dag i veckan för datum argumentet. För Hijri-datum är argument numret ett numeriskt uttryck som kan representera ett datum och/eller klock slag från 1/1/100 (Gregoriansk augusti 2 718) till 4/3/9666 (gregorianskt dec 31, 9999).

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj DateofSale, veckodag ([DateofSale]) som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar värdena från fältet "DateofSale" och numret som representerar vecko dagen för dessa datum värden. (Som standard är söndag den första dagen i veckan; 1).

Välj DateofSale, veckodag ([DateofSale]; 2) som NewWeekDay från ProductSales;

Returnerar värdena från fältet "DateofSale" och numret som representerar vecko dagen för dessa datum värden. (vi anser att måndag som första dag i veckan).

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen veckodag för att hämta vecko dagen från ett angivet datum.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders