Funktionen VALUTA

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen valuta, en av textfunktionerna, omvandlar ett tal till text med valutaformat med decimaler avrundade till antalet decimaler som du anger. Valuta använder $#,##0.00_);($#,##0.00) talformat, även om att valutasymbolen för euro som används beror på inställningarna lokalt språk.

Syntax

VALUTA(tal; [decimaler])

Syntaxen för funktionen VALUTA har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Ett tal, en referens till en cell som innehåller ett tal eller en formel som resulterar i ett tal.

  • Decimaler    Valfritt. Antalet siffror till höger om decimaltecknet. Om det är negativt avrundas talet till vänster om decimaltecknet. Om du utelämnar decimaler förutsätts värdet vara 2.

Kommentarer

I allmänhet ska du använda dialogrutan Formatera celler (Ctrl + 1 ), eller klicka på Start > tal > Alternativ för Talformat för redovisning att använda en valutaformatering till en cell. Det beror på att funktionen valuta returnerar det telefonnummer som anges som text. Tal sparade som text är en vanlig orsak till kalkylbladet fel, eftersom många funktioner ignorera dem, till exempel summa, medel, MIN, MAX, etc.

Exempel

VALUTA för funktionen exempel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×