Funktionen VALUTA

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen VALUTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Funktionen som beskrivs i det här hjälpavsnittet konverterar ett tal till textformat och lägger till en valutasymbol. Funktionens namn (och vilken symbol som används) beror på dina språkinställningar.

Den här funktionen omvandlar ett tal till text med hjälp av valutaformatet, med decimaler avrundade till angivet antal. Det använda formatet är (# ##0,00 kr);(-# ##0,00 kr).

Syntax

VALUTA(tal; [decimaler])

Syntaxen för funktionen VALUTA har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Ett tal, en referens till en cell som innehåller ett tal eller en formel som resulterar i ett tal.

  • Decimaler    Valfritt. Antalet siffror till höger om decimalkommat. Om decimaler är negativt avrundas tal till vänster om decimalkommat. Om du utelämnar decimaler förutsätts värdet vara 2.

Kommentar

Skillnaden mellan att formatera en cell med ett kommando och att formatera den med funktionen VALUTA är att VALUTA omvandlar sitt resultat till text. Ett tal som har formaterats i dialogrutan Formatera celler är fortfarande ett tal. Du kan fortsätta att använda tal som har formaterats med VALUTA i formler eftersom Excel omvandlar tal som har matats in som textvärden till tal när beräkningarna utförs.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Formel

Beskrivning

Resultat

=VALUTA(A2;2)

Visar det första talet i ett valutaformat med 2 decimaler till höger om decimaltecknet.

1 234,57 kr

=VALUTA(A2;-2)

Visar det första talet i ett valutaformat med 2 decimaler till vänster om decimaltecknet.

1 200 kr

=VALUTA(A3;-2)

Visar det andra talet i ett valutaformat med 2 decimaler till vänster om decimaltecknet.

(1 200 kr)

=VALUTA(A4;4)

Visar det tredje talet i ett valutaformat med 4 decimaler till höger om decimaltecknet.

(0,1230 kr)

=VALUTA(A5)

Visar det fjärde talet i ett valutaformat med 2 decimaler till vänster om decimaltecknet.

99,89 kr

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×