Funktionen TypeName

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar en sträng som innehåller information om en variabel.

Syntax

TypeName ( varname )

Obligatoriska var_namnargument är en Variant som innehåller en variabel av typen användardefinierade.

Anmärkningar

Strängen som returneras av TypeName kan vara något av följande:

Returvärde

Variabel

Objekttyp

Ett objekt vars typ är Objekttyp

Byte

Byte-värde

Heltal

Heltal

Långa

Långt heltal

Enkel

Flyttal med enkel precision

Dubbel

Flyttal med dubbel precision

Valuta

Valutavärde

Decimal

Decimaltal

Datum

Datumvärde

Sträng

Sträng

boolesk

Det booleska värdet

Fel

Ett felvärde

Tom

Inte har aktiverats

Null

Ogiltiga data

Objekt

Ett objekt

Okänd

Ett objekt vars typ är okänd

Inget

Objektvariabel som inte refererar till ett objekt


Om var_namn är en matris returneras strängen som returneras följande kan vara något av möjliga returneras strängar (eller Variant) med två parenteser. Om var_namn är en matris med heltal, returnerar TypeName "Integer()".

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen TypeName för att returnera information om en variabel.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×