Funktionen TypeName

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en sträng som innehåller information om en variabel.

Syntax

TypeName ( var_namn )

Obligatoriska var_namnargument är en Variant som innehåller en variabel av typen användardefinierade.

Anmärkningar

Strängen som returneras av TypeName kan vara något av följande:

Returvärde

Variabel

Objekttyp

Ett objekt vars typ är Objekttyp

Byte

Byte-värde

Integer

Integer

Long

Långt heltal

Single

Flyttal med enkel precision

Double

Flyttal med dubbel precision

Valuta

Valutavärde

Decimal

Decimaltal

Datum

Datumvärde

Sträng

Sträng

boolesk

Det booleska värdet

Fel

Ett felvärde

Tom

Inte har aktiverats

Null

Ogiltiga data

Object

Ett objekt

Okänd

Ett objekt vars typ är okänd

Inget

Objektvariabel som inte refererar till ett objekt


Om var_namn är en matris returneras strängen som returneras följande kan vara något av möjliga returneras strängar (eller Variant) med två parenteser. Om var_namn är en matris med heltal, returnerar TypeNameInteger()”.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen TypeName för att returnera information om en variabel.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×