Funktionen TimeSerial

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller tiden för en viss timme, minut och sekund.

Syntax

TimeSerial ( timme, minut, sekund )

Syntaxen för funktionen TimeSerial har följande argument:

Argument

Beskrivning

timme

Obligatoriskt. Variant (Heltal). Tal mellan 0 (12:00 A.M.) och 23 (11:00 P.M.), eller en numeriskt uttryck.

minut

Obligatoriskt. Variant (Heltal). Ett numeriskt uttryck.

sekund

Obligatoriskt. Variant (Heltal). Ett numeriskt uttryck.


Kommentarer

Om du vill ange en tidsperiod, till exempel 11:59:59 måste talens för varje TimeSerial argument vara i området normal för enheten. det vill säga, 0 – 23 för timmar och 0 – 59 för minuter och sekunder. Du kan också ange relativa tider för varje argument med hjälp av ett numeriskt uttryck som representerar ett antal timmar, minuter och sekunder före eller efter en viss tid. I följande exempel används uttryck i stället för absoluta tid tal. Funktionen TimeSerial returnerar en tid för 15 minuter innan (-15) sex timmar innan noon (12 - 6) eller 5:45:00 A.M.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

När något av argumenten överskrider normal området cellreferenser, ökas närmast större enhet efter behov. Om du anger 75 minuter utvärderas det till exempel som en timme och 15 minuter. Om något av argumenten ligger utanför intervallet-32 768 till 32 767 uppstår ett fel. Om den tid som anges av de tre argumenten innebär att datumet ligger utanför det giltiga intervallet datum, uppstår ett fel.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen TimeSerial för att returnera en tid för angivna timme, minut och sekund.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×