Funktionen TimeSerial

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som innehåller tiden för en viss timme, minut och sekund.

Syntax

TimeSerial ( timme, minut, sekund )

Varning    Kontrol lera att argumenten har rätt värde intervall. Ett ogiltigt argument kan resultera i ett felaktigt resultat.

Syntaxen för funktionen TimeSerial har följande argument:

Argument

Beskrivning

timme

Obligatoriskt. Variant (heltal). Nummer mellan 0 (12:00 A.M.) och 23 (11:00 P.M.) eller en numeriskt uttryck.

minut

Obligatoriskt. Variant (heltal). Ett numeriskt uttryck.

sekund

Obligatoriskt. Variant (heltal). Ett numeriskt uttryck.

Kommentarer

Om du vill ange en tid, till exempel 11:59:59, ska talen i intervallet för varje TimeSerial -argument vara i det normala intervallet för enheten; det vill säga 0 – 23 för timmar och 0 – 59 för minuter och sekunder. Du kan också ange relativa tider för varje argument med ett numeriskt uttryck som representerar ett antal timmar, minuter eller sekunder före eller efter en viss tid. I följande exempel används uttryck i stället för absoluta tids nummer. Funktionen TimeSerial returnerar en tid om 15 minuter innan (-15) sex timmar före eftermiddag (12 - 6) eller 5:45:00 A.M.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

När ett argument överskrider det normala intervallet för det argumentet ökas det till nästa större enhet vid behov. Om du till exempel anger 75 minuter utvärderas det som en timme och 15 minuter. Om något av argumenten ligger utanför intervallet -32 768 till 32 767 uppstår ett fel. Om den tid som anges av de tre argumenten gör att datumet hamnar utanför det godkända datum intervallet uppstår ett fel.

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj TimeSerial (18, 12, 10) som NewTime från ProductSales GROUP BY TimeSerial (18, 12, 10);

Returnerar "tid" som består av angiven timme, minut och sekund angiven i argumenten för funktionen och visas i kolumnen NewTime. Resultat: "6:12:10 PM".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen TimeSerial för att returnera en tid för angiven timme, minut och sekund.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×