Formler och funktioner

Funktionen SUMMA

Funktionen SUMMA

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen Summa , som ingår i matematiska och trigonometriska funktioner, lägger till värden. Du kan lägga till enskilda värden, cellreferenser eller områden eller en blandning av alla tre.

Till exempel:

 • =SUMMA(A2:A10)

 • =SUMMA(A2:A10, C2:C10)

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

SUMMA(tal1,[tal2],...)

Argumentnamn

Beskrivning

tal1   . (obligatoriskt)

Det första talet som ska läggas till. Det kan vara en siffra som 4, en cellreferens som B6 eller ett cell- område som B2:B8.

tal2-255    (valfritt)

Det här är det andra talet du vill lägga till. Du kan ange upp till 255 tal på det här sättet.

Det här avsnittet beskrivs några beprövade metoder för att arbeta med funktionen SUMMA. Stor del av det här kan användas till att arbeta med andra funktioner.

Metoden =1+2 eller =A+B – Du kan skriva =1+2+3 eller =A1+B1+C2 och få helt korrekta resultat, men de här metoderna blir lätt fel av flera orsaker:

 1. Skrivfel – föreställ dig att du försöker ange fler och/eller mycket större värden som dessa:

  • =14598.93+65437.90+78496.23

  Försök att validera att posterna är korrekta. Det är mycket enklare att placera dessa värden i enskilda celler och använda en summa-formel. Du kan dessutom formatera värdena när de är i celler, så att de blir mycket enklare att läsa sedan när de är i en formel.

  Använda funktionen SUMMA i stället för hårdkodningsvärden i formler. Formeln i cell D5 är =SUMMA(D2:D4)
 2. #VÄRDE!-fel vid referens till text istället för siffror

  Om du använder en formel som:

  • =A1+B1+C1 or =A1+A2+A3

  Exempel på en dålig formelkonstruktion. Formeln i cell D2 är =A2+B2+C2

  Formeln kan bryta om det finns några icke-numeriska (text)-värden i de refererade cellerna som returnerar en #VALUE! fel. Summa ignoreras textvärden och ge summan av de numeriska värdena.

  Rätt formelkonstruktion. Istället för =A2+B2+C2 är formeln för cell D2 =SUMMA(A2:C2)
 3. #REFERENS!-fel vid borttagning av rader eller kolumner

  #REFERENS!-fel som orsakas genom att en kolumn har tagits bort. Formeln har ändrats till =A2+#REFERENS!+B2

  Om du tar bort en rad eller en kolumn uppdateras inte formeln så att den exkluderar den borttagna raden, och ett #REFERENS!-fel uppstår där en SUMMA-funktion uppdateras automatiskt.

  SUMMA-funktionen justeras automatiskt för infogade eller borttagna rader och kolumner
 4. Formler uppdaterar inte referenser när du infogar rader eller kolumner

  =A+B+C-formler uppdateras inte om du lägger till rader

  Om du infogar en rad eller kolumn, uppdateras inte formeln så att den omfattar den tillagda raden där en summa-funktionen uppdateras automatiskt (förutsatt att du inte är utanför intervallet som refereras i formeln). Detta är särskilt viktiga om du förväntar dig att formeln ska uppdatera och den inte som den lämnar du med ofullständiga resultat som du inte kan fånga upp.

  Exemplet återger en SUMMA-formel som automatiskt expanderade från =SUMMA(A2:C2) till =SUMMA(A2:D2) när en kolumn infogades
 5. SUMMA med enskilda cellreferenser jämfört med Områden

  Med hjälp av en formel som:

  • =SUMMA(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  Är lika fel lätt när infoga eller ta bort rader i området formeln refererar till samma orsaker. Det är mycket bättre att använda enskilda områden, till exempel:

  • =SUMMA(A1:A3,B1:B3)

  som uppdateras när du lägger till eller tar bort rader.

Problem

Vad gick fel

Min SUMMA-funktion visar #####, inte resultatet.

Markera din kolumnbredd. ### vanligen innebär att kolumnen är för smal för att visa resultatet av formeln.

SUMMA-funktionen visar själva formeln som text, inte resultatet.

Kontrollera att cellen inte är formaterade som text. Markera den cell eller det cellområde i fråga och använda Ctrl + 1 för att visa dialogrutan Formatera celler och sedan klicka på tal på fliken och välj det format du vill använda. Om cellen har formaterats som text och inte ändras efter att du ändrat format kan du behöva använda F2 > RETUR tvinga format för att ändra.

Funktionen SUMMA uppdateras inte.

Kontrollera att beräkningen är inställt på automatisk. På fliken formel går du till Beräkningsalternativ. Du kan också använda F9 för att tvinga kalkylbladet för att beräkna.

Kontrollera att Beräkning är inställd på Automatisk. På fliken Formel går du till Beräkningsalternativ.

Vissa värden adderas inte.

Endast numeriska värden kan adderas i funktionerna referens eller intervall. Tomma celler, logiska värden som SANT eller text ignoreras.

Felvärdet #NAMN? visas i stället för det förväntade resultatet.

Det här betyder vanligtvis att formeln är felstavad, som =summe(A1:A10) i stället för = SUMMA(a1:A10).

Funktionen SUMMA visar ett heltal, men den borde visa decimaler

Kontrollera cellformateringen så att du säkert vet att du valt att visa decimaler. Markera cellen eller området i fråga och använd Ctrl+1 så att dialogrutan Formatera celler visas, klicka på fliken Tal och välj format. Var noga med att ange det antal decimaler du vill ha.

 1. Jag vill bara addera/subtrahera/multiplicera/dividera tal Se den här videoserien om grundläggande matematiska beräkningar i Excel, eller Använda Excel som miniräknare.

 2. Så visas mer/mindre decimaler? Du kan ändra ett anpassat talformat. Markera den cell eller det cellområde i fråga och Använd Ctrl + 1 för att visa dialogrutan Formatera celler och sedan klicka på tal på fliken och välj det format du vill ha var noga med att ange antalet decimaler som du vill använda.

 3. Hur gör jag för att addera eller subtrahera gånger? Du kan addera och subtrahera gånger på ett par olika sätt. För att till exempel få fram skillnaden mellan 8:00 AM – 12:00 PM för löneändamål kan du använda: =("12:00 PM"-"8:00 AM")*24, det vill säga ta sluttiden minus starttiden. Observera att Excel beräknar gånger som en del av en dag, vilket innebär att du måste multiplicera med 24 för att få det totala antalet timmar. I det första exemplet använder vi =((B2-A2)+(D2-C2))*24 för att få summan av timmar från början till slut, minus en lunchpaus (8,50 timmar totalt).

  Om du bara adderar timmar och minuter och vill visa det på det sättet kan du summera, och behöver följaktligen inte multiplicera med 24. I det andra exemplet använder vi alltså =SUMMA(A6:C6) eftersom vi bara behöver det totala antalet timmar och minuter för tilldelade uppgifter (5:36, eller 5 timmar, 36 minuter).

  Beräkna gånger

  Mer information finns i: Addera eller subtrahera tid.

 4. Hur skaffar jag skillnaden mellan datumen? Precis som med gånger, kan du addera och subtrahera datum. Här är en mycket vanliga exempel på räkna antalet dagar mellan två datum. Det är lika enkelt som att = B2-A2. Nyckeln till att arbeta med datum och tider är att du börjar med den slutdatum/sluttiden och subtrahera Start datum/tid.

  Beräkna skillnaden mellan datum

  Fler sätt att arbeta med datum finns i: Beräkna antalet dagar mellan två datum.

 5. Hur gör jag för att summera enbart synliga celler? Ibland när du döljer rader manuellt eller använder AutoFilter för att bara visa vissa data vill du kanske även endast summera de synliga cellerna. Du kan använda funktionen DELSUMMA. Om du använder en summarad i en Excel-tabell anges alla funktioner som du väljer från den nedrullningsbara listrutan Summa automatiskt som delsummor. Läs mer om hur du kan summera data i en Excel-tabell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Mer information om summa

Med funktionen SUMMA.Om lägger du endast de värden som uppfyller ett enda villkor

Funktionen fältet Summa.OMF lägger du endast värden som uppfyller flera villkor.

Fältet Antal.om räknar endast de värden som uppfyller ett enda villkor

Fältet Antal.OMF funktionen räknar endast de värden som uppfyller flera villkor.

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon i Excel för Windows

Kortkommandon i Excel för Mac

Matematiska och trigonometriska funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×