Funktionen String

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller en repeterande teckensträng av angiven längd.

Syntax

Sträng ( tal, tecken )

Syntaxen för funktionen sträng har följande argument:

Argument

Beskrivning

tal

Obligatoriskt. Lång. Längden på den returnerade strängen. Om tal innehåller Null, returneras värdet Null .

tecken

Obligatoriskt. Variant. teckenkod betecknar tecken eller stränguttryck vars första tecken används för att bygga den returnera strängen. Om tecken innehåller Null returneras värdet Null .


Kommentarer

Om du anger ett tal för tecknet större än 255, konverterar sträng numret till en giltig teckenkod med följande formel:

tecken Rest 256

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen sträng ska returneras upprepande teckensträngar av angiven längd.

Dim MyString
MyString = String(5, "*") ' Returns "*****"
MyString = String(5, 42) ' Returns "*****"
MyString = String(10, "ABC") ' Returns "AAAAAAAAAA"

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×