Funktionen Str

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som representerar ett tal.

Syntax

Str ( tal )

Det obligatoriska numretargument är ett kort som innehåller ett giltigt numeriskt uttryck.

Kommentarer

När nummer konverteras till strängar reserveras ett inledande blank steg alltid för tecknet för tal. Om tal är positivt innehåller den returnerade strängen ett inledande blank steg och plus tecknet underförstått.

Använd funktionen format för att konvertera numeriska värden som du vill formatera som datum, tider eller valutor eller i andra användardefinierade format. Till skillnad från Strinkluderar funktionen format inte ett inledande blank steg för tecknet för tal.

Obs!:  Funktionen Str känner bara igen punkten (.) som en giltig decimal avgränsare. När olika decimal avgränsare kan användas (till exempel i internationella program) kan du använda konvstr för att konvertera ett tal till en sträng.

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj rabatt, Str (rabatt) som StrDiscount från ProductSales;

Returnerar de ursprungliga "rabatt"-värdena/formatet tillsammans med värden som konverterats till sträng format i kolumn StrDiscount.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Str för att returnera en sträng representation av ett tal. När ett tal konverteras till en sträng reserveras ett inledande blank steg alltid för dess tecken.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×