Funktionen Spc

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpdokumentationen.

Används med satsen SkrivUt [nr] eller metoden SkrivUt för att placera utdata.

Syntax

Spc ( n )

Obligatoriska nargument är antalet blanksteg som ska infogas före visas eller skrivs ut nästa uttryck i en lista.

Anmärkningar

Om n inte är mindre än radbredden returneras efter nästa positionen omedelbart antalet blanksteg som ska skrivas ut. Om n inte är större än radbredden beräknar Spc nästa positionen med följande formel:

aktuell position + (n rest bredd)

Om den aktuella positionen är 24, radbredden är 80 och du anger Spc() 90), till exempel startar nästa Skriv ut vid position 34 (aktuella positionen + resten av 90/80). Om skillnaden mellan den aktuella positionen och radbredden är mindre än n (eller n rest bredd), funktionen Spc hoppar till början av nästa rad och skapar ett antal blanksteg som är lika med n –) breddaktuell position).

Obs!:  Kontrollera att tabellkolumnerna är tillräckligt breda för att hantera breda bokstäver.

När du använder metoden Print med ett proportionellt fördelade teckensnitt är bredden på blanksteg som ska skrivas ut med hjälp av funktionen Spc alltid ett medelvärde av bredden på alla tecken i punktstorleken för det valda teckensnittet. Men det finns inget samband mellan antalet tecken som ska skrivas ut och hur många kolumner med fast bredd tecknen tar upp. Till exempel versalt W upptar mer än en kolumn med fast bredd och gemener et upptar mindre än en kolumn med fast bredd.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Spc för att placera utdata i en fil och i fönstret direkt .

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Följande uttryck gör att texten ska skrivas ut i direkt -fönstret (metoden Skriv ut ), föregås av 30 blanksteg.

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×