Funktionen Spc

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Används tillsammans med instruktionen Print # eller metoden Print för att placera utdata.

Syntax

Spc ( n )

Det obligatoriska argumentn är det antal blanksteg som ska infogas innan nästa uttryck i en lista visas eller skrivs ut.

Kommentarer

Om n är mindre än radbredden kommer nästa utmatningsposition att vara positionen omedelbart efter antalet utmatade blanksteg. Om n är större än radbredden beräknar funktionen Spc nästa utmatningsposition med följande formel:

aktuellutmatningsposition + (n Mod radbredd)

Om den aktuella positionen är 24, radbredden är 80 och du anger Spc() 90), till exempel startar nästa Skriv ut vid position 34 (aktuella positionen + resten av 90/80). Om skillnaden mellan den aktuella positionen och radbredden är mindre än n (eller n rest bredd), funktionen Spc hoppar till början av nästa rad och skapar ett antal blanksteg som är lika med n – (breddaktuell position).

Obs!: Om du använder utskriftskolumner måste kolumnerna vara tillräckligt breda för att breda tecken ska få plats.

När du använder metoden Print för att skriva ut eller visa ett teckensnitt med proportionerlig bredd, är bredden på de tecken som skrivs ut med funktionen Spc lika med den genomsnittliga bredden av alla tecken i den aktuella teckenstorleken. Det finns däremot ingen korrelation mellan de tecken som skrivs ut och hur många kolumner med fast bredd tecknen tar upp. Till exempel tar versalt W upp mer utrymme än en kolumn med fast bredd, och gement i tar upp mindre utrymme än en kolumn med fast bredd.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Spc för att placera utdata i en fil i direktfönstret.

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Följande instruktion gör så att 30 blanksteg infogas före texten som ska skrivas ut i direktfönstret (med metoden Print).

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×