Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SLUMPMATRIS returnerar en matris med slumptal mellan 0 och 1.

I exemplet nedan har vi skapat en matris som är 5 rader hög och 3 kolumner bred. SLUMPMATRIS skiljer sig från funktionen SLUMP på så sätt att SLUMP inte returnerar en matris. SLUMP skulle alltså behöva kopieras till hela området.

Funktionen SLUMPMATRIS med en 5 x 3-matris: =SLUMPMATRIS(5;3)

Obs!: 24 september 2018: Funktionen SLUMPMATRIS är en av flera betafunktioner och för närvarande bara tillgänglig för vissa Office Insiders. Vi fortsätter att optimera de här funktionerna under de kommande månaderna. När de är klara släpper vi dem till alla Office Insiders och Office 365-prenumeranter.

=SLUMPMATRIS([rader];[kolumner])

argument

Beskrivning

[rader]

Valfritt

Antalet rader som ska returneras

[kolumner]

Valfritt

Antalet kolumner som ska returneras

Meddelanden: 

  • Om du inte anger ett rad- eller kolumnargument returnerar SLUMPMATRIS ett enda värde mellan 0 och 1.

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår SLUMPMATRIS-formel området D1:F5.

  • SLUMPMATRIS-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

  • Du kan ladda ned en arbetsbok med exempel på funktionen SLUMPMATRIS.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen FILTER

Funktionen SEKVENS

Funktionen ENKEL

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

#SPILL!-fel i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×