Funktionen Sin

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger sinus för en vinkel.

Syntax

Sin ( tal )

Det obligatoriska numretargument är en dubbel eller giltig numeriskt uttryck som uttrycker en vinkel i radianer.

Kommentarer

Funktionen sin tar en vinkel och returnerar förhållandet mellan två sidor av en rätvinklig triangel. Förhållandet är längden på den motstående sidan vinkel dividerat med längden på Hypotenuse.

Resultatet ligger i intervallet-1 till 1.

Om du vill konvertera grader till radianer multiplicerar du grader med pi /180. Om du vill konvertera radianer till grader multiplicerar du med 180/PI.

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj sin (90) som sinus från gruppen ProductSales efter sin (90);

Returnerar "sinus" för det numeriska argumentet (ett numeriskt uttryck som uttrycker en vinkel i radianer) och visar kolumnens sinus.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen sin för att returnera sinus för en vinkel.

Dim MyAngle, MyCosecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCosecant = 1 / Sin(MyAngle) ' Calculate cosecant.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×