Funktionen Shell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpdokumentationen.

Kör ett körbart program och returnerar en Variant (Double) som representerar programmets uppgifts-ID om det lyckas. Annars returneras noll.

Syntax

Kör( sökväg [, fönsterläge ] )

Syntaxen för funktionen Kör har följande argument:

Argument

Beskrivning

sökväg

Obligatoriskt. Variant (String). Namnet på det program som ska köras och alla obligatoriska argument eller växlar för kommandorad. Kan innehålla katalogen eller mappen och enheten. På Macintosh kan du använda funktionen MacID för att ange en programsignatur i stället för namnet. Följande exempel använder signaturen för Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

fönsterläge

Valfritt. Variant (Integer) som motsvarar läget för det fönster programmet ska köras i. Om fönsterläge utelämnas startas programmet minimerat med fokus. På Macintosh (System 7.0 eller senare) anger fönsterläge endast huruvida programmet får fokus när det körs.


Argumentet fönsterläge har följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbHide

0

Fönstret är dolt och fokus sätts på det dolda fönstret. Konstanten vbHide gäller inte för Macintosh-operativsystem.

vbNormalFocus

1

Fönstret har fokus och återställs till sin ursprungliga storlek och placering.

vbMinimizedFocus

2

Fönstret visas som en ikon och har fokus.

vbMaximizedFocus

3

Fönstret är maximerat och har fokus.

vbNormalNoFocus

4

Fönstret återställs till senaste storlek och placering. Det aktiva fönstret förblir aktivt.

vbMinimizedNoFocus

6

Fönstret visas som en ikon. Det aktiva fönstret förblir aktivt.


Anmärkningar

Om funktionen Kör lyckas köra den angivna filen, returneras aktivitets-ID för det startade programmet. Aktivitets-ID är ett unikt nummer som identifierar programmet. Om funktionen Kör inte kan starta programmet, uppstår ett fel.

På Macintosh placerar vbNormalFocus, vbMinimizedFocus och vbMaximizedFocus alla programmet i förgrunden. vbHide, vbNoFocus och vbMinimizeFocus placerar alla programmet i bakgrunden.

Obs!:  Som standard kör funktionen Kör andra program asynkront. Det innebär att ett program som startas med Kör kanske inte slutar köras innan de satser som följer funktionen Kör körs.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Kör till att köra ett program som anges av användaren. På Macintosh-datorer är "HD" standardnamnet på enheten och delar av sökvägen avgränsas med kolon istället för omvända snedstreck. På samma sätt anges Macintosh-mappar i stället för \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×