Funktionen Seek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar ett Long som anger aktuell position för skrivskyddad i en fil som öppnats med uttrycket Öppna .

Syntax

Seek ( filenumber )

Obligatoriska filenumberargument är ett heltal som innehåller en giltig filnummer.

Anmärkningar

Seek returnerar ett värde mellan 1 och 2 147 483 647 (motsvarar 2 ^ 31-1), inklusive.

Nedan beskrivs returvärden för varje fil åtkomstläge.

Läge

Returvärde

Slumpmässiga

Antal nästa post läsas eller skrivas

Binära,
utdata
-tillägg,
indata

Byteposition där nästa operation äger rum. Den första byten i en fil är på position 1, den andra byten är på position 2 och så vidare.


Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Seek för att returnera den aktuella fil positionen. Exemplet förutsätter TESTFILE är en fil som innehåller posterna för användardefinierad typ Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

För filer som öppnas i slumpmässigt läge returnerar Seek numret för nästa post.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

För filer som öppnas i läget än slumpmässigt läge, returnerar Seek byteposition där nästa operation äger rum. Anta att TESTFILE är en fil som innehåller några rader med text.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×