Funktionen Second

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar sekunden i minuten.

Syntax

Second ( tid )

Den tid som krävsargument är vilken Variant, numeriskt uttryck, stränguttryck eller någon kombination av dessa som kan representera en tid. Om tiden innehåller null returneras Null .

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj sekund ([DateTime]) som SecondValue från ProductSales;

Returnerar "sekund"-värden för fältet "DateTime" utan någon annan information och visas i kolumnen SecondValue.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används den andra funktionen för att hämta sekunden i minuten från en viss tid. I utvecklings miljön visas tidslitteralen i kort tids format med hjälp av de nationella inställningarna för koden.

Dim MyTime, MySecond
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MySecond = Second(MyTime) ' MySecond contains 17.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×