Funktionen SAKNAS

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SAKNAS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar felvärdet #Saknas!. #Saknas! är ett felvärde som betyder att "inget värde finns tillgängligt". Använd SAKNAS när du vill markera tomma celler. Genom att lägga in #Saknas! i celler där du saknar information kan du undvika att oavsiktligt ta med tomma celler i beräkningar. (När en formel refererar till en cell som innehåller #Saknas! returnerar formeln felvärdet #Saknas!.)

Syntax

SAKNAS( )

Syntaxen för funktionen SAKNAS har inga argument.

Anmärkningar

  • Du måste ta med den tomma parentesen i funktionsanropet, annars tolkas det inte som en funktion.

  • Du kan också skriva in värdet #Saknas! direkt i en cell. Funktionen SAKNAS finns med för att ge kompatibilitet med andra kalkylprogram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×