Funktionen SÖK

SÖK returnerar den teckenposition där ett visst tecken eller en viss textsträng först påträffas med början från startpos. Du kan använda SÖK för att bestämma positionen för ett tecken eller en sträng i en annan sträng. Sedan kan du använda funktionerna EXTEXT eller ERSÄTT för att ändra texten.

Syntax

SÖK(sök;inom;startpos)

Sök     är texten som du vill hitta. Du kan använda jokertecken, frågetecken (?) och asterisk (*) i sök. Ett frågetecken matchar vilket enstaka tecken som helst och en asterisk matchar vilken teckensekvens som helst. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du tilde (~) framför tecknet. 

I_text     är den text där du vill söka efter hitta_text.

Startpos     är den teckenposition i strängen där sökningen ska börja. Du kan använda startpos för att hoppa över ett vissa antal tecken. Anta att du arbetar med textsträngen KFU0093.KläderFörUngaMän. Om du vill hitta positionen för den första förekomsten av K i den beskrivande delen av textsträngen, ställer du in startpos på 8 så att den del av texten som innehåller serienumret inte genomsöks. SÖK börjar sökningen vid tecken nummer 8, hittar sök vid det andra undersökta tecknet och returnerar talet 9. SÖK returnerar alltid teckenpositionen räknat från strängens början, och räknar de tecken du hoppar över om startpos är större än 1.

Kommentarer

  • SÖK skiljer inte mellan versaler och gemener.

  • SÖK påminner om HITTA, utom att HITTA är skiftlägeskänsligt.

  • Om hitta_text inte finns returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om startnummer utelämnas antas det vara 1.

  • Om startnummer är större än 0 (noll) eller större än längden på i_text returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

Exempel

Kol1

Kol2

Kol3

Formel

Beskrivning (resultat)

Uttryck

Vinstmarginal

marginal

=SÖK("e";[Kol1];10)

Positionen för det första "i" i strängen med början vid den tionde positionen (12)

Uttryck

Vinstmarginal

marginal

=SÖK([Kol1];[Kol2])

Positionen för "marginal" i "Vinstmarginal" (6)

Uttryck

Vinstmarginal

marginal

=ERSÄTT([Kol2];SÖK([Kol3];[Kol2]);6;"belopp")

Ersätter "marginal" med "belopp" (Vinstbelopp)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×