Funktionen RUNDA.UPP

Returnerar ett värde som har avrundats uppåt (i riktning från noll) till närmsta signifikanta multipel. Om du t.ex. vill avrunda alla priser till närmaste femtioöring och produkten kostar 4,42 kr använder du formeln =RUNDA.UPP(4,42;0,50).

Syntax

RUNDA.UPP(värde;signifikans)

Tal     är det värde som du vill avrunda.

Signifikans     är den multipel som du vill avrunda till.

Kommentarer

  • Om något av argumenten inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Oavsett talets beteckning, rundas ett värde av uppåt från noll. Om talet är en exakt signifikant multipel, rundas det inte av.

  • Om värdet och signifikansen har olika tecken returneras felvärdet #Ogiltigt!.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=RUNDA.UPP(2,5;1)

Avrundar 2,5 upp till närmaste multipel av 1 (3)

=RUNDA.UPP(-2,5;-2)

Avrundar -2,5 upp till närmaste multipel av -2 (-4)

=RUNDA.UPP(-2,5;2)

Returnerar ett fel eftersom -2,5 och 2 har olika tecken (#Ogiltigt!)

=RUNDA.UPP(1,5;0,1)

Avrundar 1,5 upp till närmaste multipel av 0,1 (1,5)

=RUNDA-UPP(0,234;0,01)

Avrundar 0,234 upp till närmaste multipel av 0,01 (0,24)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×