Funktionen Rnd

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ett värde av datatypen Single som innehåller ett slumptal.

Syntax

Rnd [(number)]

Valfritt antalargument är ett enda eller ett giltigt numeriskt uttryck.

Returnera värden

Om tal är

Rnd genererar

Mindre än noll

Samma tal varje gång med tal som startvärde.

Större än noll

Nästa slumptal i sekvens.

Lika med noll

Det senaste genererade numret.

Inte anges

Nästa slumptal i sekvens.


Kommentarer

Funktionen Rnd returnerar ett värde mindre än 1 men större än eller lika med noll.

Värdet för tal avgör hur Rnd genererar ett slumptal:

Samma nummerserie genereras för en given initiala, eftersom varje anrop till funktionen Rnd använder föregående talet som startvärde för nästa nummer i vilken ordning.

Använda programsatsen slumpmässigt utan argument initiera slumptal skapa med startvärde baserat på systemklockan innan du ringer Rnd, .

Om du vill ge slumpmässiga heltal i ett visst område, använder du följande formel:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Här kan upperbound är det högsta talet i området och lowerbound är det minsta talet i området.

Obs!: Om du vill upprepa slumptal, Ring Rnd med ett negativt argument omedelbart innan du använder slumpmässigt med ett numeriskt argument. Föregående sekvens upprepas inte med slumpmässigt med samma värde för tal .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Rnd för att generera ett slumpmässigt heltal från 1 till 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×