Funktionen Right

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från höger sida av en sträng.

Syntax

Höger ( sträng, längd )

Syntaxen för funktionen höger har följande argument:

Argument

Beskrivning

sträng

Obligatoriskt. stränguttryck från vilket tecken längst till höger returneras. Om strängen innehåller Null returneras värdet Null .

längd

Obligatoriskt. Variant (Långt). Numeriskt uttryck som anger hur många tecken som ska returneras. Om 0, en nollängdssträng ("") returneras. Om större än eller lika med antalet tecken i strängen, returneras hela strängen.


Kommentarer

För att bestämma antalet tecken i sträng använder du funktionen Längd.

Obs!: Använd funktionen HÖGERB byte från en sträng. I stället för att ange antalet tecken som ska returneras, anger längd antalet byte.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen höger för att returnera ett angivet antal tecken från höger sida av en sträng.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×