Funktionen Replace

Returnerar en sträng i vilken en angiven understräng har ersatts med en annan sträng ett angivet antal gånger.

Syntax

Ersätt( uttryck, sök, ersätt [, start ] [, antal ] [, jämför ] )

Syntaxen för funktionen Ersätt har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttryck

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller understrängen som ska ersättas.

sök

Obligatoriskt. Understräng som söks efter.

ersätt

Obligatoriskt. Ersättningsundersträng.

start

Valfritt. Placera inom uttryck där sökningen efter understrängen ska börja. Om argumentet utelämnas används värdet 1.

antal

Valfritt. Hur många förekomster som ska ersättas. Om argumentet utelämnas används standardvärdet -1, vilket innebär att alla förekomster ska ersättas.

jämför

Valfritt. Numeriskt värde som anger vilken typ av jämförelse som ska användas när understrängar utvärderas. En lista med värden finns i avsnittet Inställningar.


Inställningar

Argumentet jämför kan ha följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseCompareOption

–1

Jämförelsen använder inställningen för Option Compare-uttrycket.

vbBinaryCompare

0

Utför en binär jämförelse.

vbTextCompare

1

Utför en textjämförelse.

vbDatabaseCompare

2

Endast Microsoft Office Access 2007. Utför en jämförelse baserat på informationen i databasen.


Returvärden

Ersätt returnerar följande värden:

Om

Returnerar Ersätt

uttryck är en tom sträng

Nollängdssträng ("")

uttryck är Null

Ett fel.

hitta är en tom sträng

Kopia av uttryck.

ersätt är en tom sträng

Kopia av uttryck där alla förekomster av hitta tagits bort.

start > Längd(uttryck)

Tom sträng.

antal är 0

Kopia av uttryck.


Anmärkningar

Returvärdet från funktionen Ersätt är en sträng med ersättningar som börjar vid positionen som anges av start och slutar vid slutet av strängen uttryck. Det är inte en kopia av den ursprungliga strängen från början till slut.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×